Acțiunea în Revendicare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 26483
Mărime: 97.68KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Iancu
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Uliescu Marilena

Extras din proiect

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE.

Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt niciodată strict asemănătoare, dar această constatare simplă nu permite analiza legilor şi mecanismelor economice şi sociale care se exprimă ca realitate şi conţinut în norme juridice şi care definesc structura societăţii la un moment dat. În analiza mecanismelor de funcţionare a acestora, proprietatea reprezintă noţiunea de esenţă, care particularizează sistemul economic şi social al unei societăţi, iar definirea acesteia a constituit obiect de analiză ce prezintă o diversitate doctrinară în privinţa conţinutului şi esenţei ei .

Pe măsura dezvoltării societăţii se îmbogăţeşte obiectul proprietăţii, diversificându-se şi structura economică a relaţiilor de proprietate. Aceasta transpusă suprastructural, în planul dreptului, defineşte dreptul de proprietate în plan juridic, ca raport juridic, adică drept subiectiv şi obligaţie corelativă a acestui drept.

În general a fi proprietar înseamnă a deţine ceva în mod exclusiv, a avea libertatea de a-l folosi şi de a-i da utilizarea dictată de nevoi potrivit naturii lui intime. În dreptul roman expresia dominium (stăpânire, proprietate) se referea nu numai la proprietatea propriu-zisă (dominium proprietatis) dar şi la alte drepturi reale cum ar fi, de exemplu, proprietatea unui drept de uzufruct (dominium uzufructus).

Uneori şi legiuirile moderne întrebuinţează cuvântul proprietate în acelaşi înţeles căci se vorbeşte despre proprietate mobiliară şi imobiliară, de proprietatea unui uzufruct; de proprietatea unei creanţe sau de proprietatea numelui, de proprietatea inventatorului asupra invenţiei sale, de proprietatea artistului asupra operei sale, de proprietatea literară, industrială sau comercială, adică de proprietatea incorporală. În parte, aceste formule nu acoperă natura şi caracterele dreptului de proprietate , ceea ce înseamnă că această extensiunea trebuie privită numai ca o simplă „metaforă”.

Aşadar, dispoziţiile legale utilizează termenul de proprietate în sensuri diferite .

Astfel, în sens larg, termenul de proprietate poate fi înţeles că se aplică tuturor drepturilor, cum ar fi spre exemplu, proprietatea imobiliară şi proprietatea mobiliară, proprietatea unui uzufruct, proprietatea unei creanţe şi proprietatea intelectuală sau proprietatea incorporală. Astfel, în acest înţeles, a fi proprietar înseamnă a deţine ceva în mod exclusiv şi de a-i da destinaţia dorită, de a-l folosi după destinaţia sa ori după interesul propriu.

Termenul de proprietate poate fi analizat şi în sens restrâns, propriu, şi anume, proprietatea corporală, adică purtând asupra bunurilor corporale, mobile şi imobile, deci este vorba în această situaţie despre proprietatea ca drept real exclusiv, absolut şi perpetuu. În acest sens este folosită proprietatea de art. 44 şi 136 din Constituţia republicată în anul 2003 ori de Titlul II din Codul civil intitulat “Despre proprietate” .

Un alt sens al termenului de proprietate este acela de obiect al dreptului de proprietate, desemnând în acest caz bunul asupra căruia poartă dreptul de proprietate .

Noţiunea de proprietate sau de drept de proprietate este abordată din două puncte de vedere: unul economic şi altul juridic.

Din punct de vedere economic , proprietatea este un raport economico-social, care conţine relaţii referitoare la aproprierea unor bunuri, la administrarea si gestionarea lor, dreptul de a-i culege roadele, legile cărora li se supune fiind legile economice specifice sistemului de producţie. Din acest punct de vedere, proprietatea apare ca totalitatea relaţiilor dintre indivizi, sau grupuri de indivizi, cu privire la bunuri. În doctrina economică, proprietatea este definită ca "totalitatea relaţiilor economice şi juridice, dintre oameni, în legături cu bunurile, relaţii reglate de norme istoriceşti stabilite pe plan social". Cu alte cuvinte, sub aspect economic, dreptul de proprietate este un drept de apropriere a unor bunuri materiale.

Preview document

Acțiunea în Revendicare - Pagina 1
Acțiunea în Revendicare - Pagina 2
Acțiunea în Revendicare - Pagina 3
Acțiunea în Revendicare - Pagina 4
Acțiunea în Revendicare - Pagina 5
Acțiunea în Revendicare - Pagina 6
Acțiunea în Revendicare - Pagina 7
Acțiunea în Revendicare - Pagina 8
Acțiunea în Revendicare - Pagina 9
Acțiunea în Revendicare - Pagina 10
Acțiunea în Revendicare - Pagina 11
Acțiunea în Revendicare - Pagina 12
Acțiunea în Revendicare - Pagina 13
Acțiunea în Revendicare - Pagina 14
Acțiunea în Revendicare - Pagina 15
Acțiunea în Revendicare - Pagina 16
Acțiunea în Revendicare - Pagina 17
Acțiunea în Revendicare - Pagina 18
Acțiunea în Revendicare - Pagina 19
Acțiunea în Revendicare - Pagina 20
Acțiunea în Revendicare - Pagina 21
Acțiunea în Revendicare - Pagina 22
Acțiunea în Revendicare - Pagina 23
Acțiunea în Revendicare - Pagina 24
Acțiunea în Revendicare - Pagina 25
Acțiunea în Revendicare - Pagina 26
Acțiunea în Revendicare - Pagina 27
Acțiunea în Revendicare - Pagina 28
Acțiunea în Revendicare - Pagina 29
Acțiunea în Revendicare - Pagina 30
Acțiunea în Revendicare - Pagina 31
Acțiunea în Revendicare - Pagina 32
Acțiunea în Revendicare - Pagina 33
Acțiunea în Revendicare - Pagina 34
Acțiunea în Revendicare - Pagina 35
Acțiunea în Revendicare - Pagina 36
Acțiunea în Revendicare - Pagina 37
Acțiunea în Revendicare - Pagina 38
Acțiunea în Revendicare - Pagina 39
Acțiunea în Revendicare - Pagina 40
Acțiunea în Revendicare - Pagina 41
Acțiunea în Revendicare - Pagina 42
Acțiunea în Revendicare - Pagina 43
Acțiunea în Revendicare - Pagina 44
Acțiunea în Revendicare - Pagina 45
Acțiunea în Revendicare - Pagina 46
Acțiunea în Revendicare - Pagina 47
Acțiunea în Revendicare - Pagina 48
Acțiunea în Revendicare - Pagina 49
Acțiunea în Revendicare - Pagina 50
Acțiunea în Revendicare - Pagina 51
Acțiunea în Revendicare - Pagina 52
Acțiunea în Revendicare - Pagina 53
Acțiunea în Revendicare - Pagina 54
Acțiunea în Revendicare - Pagina 55
Acțiunea în Revendicare - Pagina 56
Acțiunea în Revendicare - Pagina 57
Acțiunea în Revendicare - Pagina 58
Acțiunea în Revendicare - Pagina 59
Acțiunea în Revendicare - Pagina 60
Acțiunea în Revendicare - Pagina 61
Acțiunea în Revendicare - Pagina 62
Acțiunea în Revendicare - Pagina 63
Acțiunea în Revendicare - Pagina 64
Acțiunea în Revendicare - Pagina 65
Acțiunea în Revendicare - Pagina 66
Acțiunea în Revendicare - Pagina 67
Acțiunea în Revendicare - Pagina 68
Acțiunea în Revendicare - Pagina 69
Acțiunea în Revendicare - Pagina 70
Acțiunea în Revendicare - Pagina 71
Acțiunea în Revendicare - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Actiunea in Revendicare.doc

Alții au mai descărcat și

Ascensiunea imobiliară artificială

Accesiunea, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, reprezintă una din principalele instituţii ale dreptului civil, având aplicabilitate...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Conținutul Raportului Juridic Civil

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv. Clasificarea drepturilor subiective: 1. Dupa sfera...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Acțiunea în Revendicare

APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACTIUNEA ÎN REVENDICARE Prin actiunea în revendicare, proprietarul care a pierdut posesia lucrului, poate...

Acțiunea în Revendicare Imobiliară

2.1. Noţiunea şi caracterele acţiunii în revendicare imobiliară Acţiunea în revendicare este cel mai specific mijloc juridic de apărare a...

Acțiunea în revendicare imobiliară

1. Principiul înscris în art. 1909 C. civ. În dreptul civil român, de lege ferenda, acţiunea în revendicare a bunurilor mobile se deosebeşte...

Acțiunea în Revendicare Imobiliară

Codul civil defineşte dreptul de proprietate fără a conţine însă, nici măcar la nivel de principiu, o reglamentare a acţiunii în revendicare...

Subiecte rezolvate la proba orală

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite...

Ai nevoie de altceva?