Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26649
Mărime: 112.36KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Olteanu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Melania Sorescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE p 3
 2. CAPITOLUL I - Abordări conceptuale cu privire la persoana fizică
 3. 1 1 Noţiunea de persoană fizică p 5
 4. 1 2 Clasificarea persoanelor fizice p 7
 5. 1 3 Corporalitatea persoanei fizice p 9
 6. 1 4 Necesitatea identificării persoanei fizice p 11
 7. CAPITOLUL II - Numele şi prenumele ca atribute de identificare ale persoanei fizice
 8. 2 1 Numele – atribut de identificare a persoanei fizice p 14
 9. 2 1 1 Caracterele juridice ale numelui p 16
 10. 2 1 2 Stabilirea numelui p 17
 11. 2 1 3 Modificarea numelui de familie p 22
 12. 2 1 4 Schimbarea numelui de familie p 27
 13. 2 2 Prenumele p 29
 14. CAPITOLUL III - Domiciliul – atribut de identificare a persoanei fizice
 15. 3 1 Importanţa domiciliului p 31
 16. 3 2 Caractere juridice p 32
 17. 3 3 Felurile domiciliului p 33
 18. 3 4 Domiciliul legal p 37
 19. 3 5 Stabilirea domiciliului în străinătate p 41
 20. CAPITOLUL IV - Starea civilă - mijloc de identificare a persoanei fizice
 21. 4 1 Noţiunea şi reglementarea legală a stării civile p 47
 22. 4 1 1 Noţiune p 47
 23. 4 1 2 Reglementare legală p 50
 24. 4 2 Delimitarea stării civile faţă de alte noţiuni juridice p 51
 25. 4 3 Caracterele juridice ale stării civile p 53
 26. 4 4 Acţiunile de stare civilă p 56
 27. CONCLUZII p 67
 28. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ p 70

Extras din proiect

INTRODUCERE

În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice

Lucrarea va fi structurată în patru capitole

În primul capitol voi aborda principalele caracteristici şi atribute ale persoanei fizice Noţiunea de persoană fizică desemnează omul, privit în individualitatea sa În concepţia clasică a dreptului civil, concepţie care domină şi dispoziţiile Codului civil român, persoana fizică nu este privită în primul rând prin prisma existenţei biologice a omului ci ca o abstracţiune juridică: titularul de drepturi şi obligaţii civile

Noţiunea de persoană fizică, înţeleasă ca titular de drepturi şi obligaţii, este o abstracţiune, o creaţie a legii Omul, care este astfel înzestrat cu capacitate juridică , are însă o exxistenţă concretă, materială Ceea ce percepem la primul contact cu el este corporalitatea sa, existenţa unui corp care ocupă un spaţiu fizic, dar care este în acelaşi timp purtător al vieţii şi izvor al spiritului

În cel de-al doilea capitol voi prezenta cele două atribute de identificare ale persoanei fizice: numele şi prenumele

Numele este o noţiune complexă a cărei naştere, din punct de vedere istoric, este în primul rând rezultatul unui uzaj îndelungat, ca orice element ce ţine de limbaj Este astfel vorba despre aspecte de ordin voluntar, şi nu de reglementare: familia unui individ îl desemnează printr-unul sau mai multe cuvinte sau individul însuşi îşi alege un asemenea mod de individualizare iar comunitatea din care face parte îl acceptă ca atare

Prenumele reprezintă în vorbirea comună ca numele de botez, este format din unul sau mai multe cuvinte şi identifică o persoană în raport cu ceilalţi membri ai aceleiaşi familii sau cu membrii altor familii cu acelaşi nume de familie

Rolul prenumelui, enunţat şi în definiţie, este acela de a identifica persoana fizică în raporturile sale cu ceilalţi membri ai familiei acesteia În ce priveşte identificarea persoanei fizice în societate, prenumele ajută şi la distingerea acesteia faţă de alte persoane care au acelaşi nume de familie

Spre deosebire de numele de familie, nu există nici o legătură între filiaţie şi stabilirea prenumelui În această materie operează din plin voluntarismul în sensul că orice cuvânt sau combinaţie de cuvinte, indiferent de numărul acestora poate fi atribuită ca prenume al persoanei fizice

În cel de-al treilea capitol voi prezenta domiciliul, ca atribut de identificare a persoanei fizice Domiciliul real este acela care şi-l stabileşte persoana după propria voinţă, fixându-şi locuinţa statornică şi principală într-un anumit loc, cu respectarea formelor şi condiţiilor legale

Având în vedere libertatea de alegere a domiciliului, domiciliul real constituie dreptul comun în materie, fiind numit în literatura juridică de specialitate şi domiciliul voluntar

În ultimul capitol voi analiza starea civilă ca mijloc de identificare a persoanei fizice Alături de nume şi domiciliu starea civilă, denumită în doctrină şi statutul juridic sau starea juridică apare ca un atribut important de identificare a persoanei fizice

Sub acest aspect, starea civilă apare ca o noţiune de sinteză deoarece ea cuprinde toate elementele cu ajutorul cărora se determină calitatea de subiect de drepturi şi obligaţii a persoanei fizice

Etimologia termenului de stare civilă are la bază cuvintele latine status civilis care se referă la atributele necesare pentru ca o persoană fizică să posede personalitatea juridică Atât starea civilă, cât şi numele, reprezintă atribute de identificare pentru orice persoană fizică Felul filiaţiei (din căsătorie, din afara căsătoriei, din părinţi necunoscuţi), are incidenţă directă asupra stabilirii numelui de familie Schimbările de stare civilă (în filiaţie, adopţie, căsătorie) determină ori pot determina modificarea numelui de familie

Preview document

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 1
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 2
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 3
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 4
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 5
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 6
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 7
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 8
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 9
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 10
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 11
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 12
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 13
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 14
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 15
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 16
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 17
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 18
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 19
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 20
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 21
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 22
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 23
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 24
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 25
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 26
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 27
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 28
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 29
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 30
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 31
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 32
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 33
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 34
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 35
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 36
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 37
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 38
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 39
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 40
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 41
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 42
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 43
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 44
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 45
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 46
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 47
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 48
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 49
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 50
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 51
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 52
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 53
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 54
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 55
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 56
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 57
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 58
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 59
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 60
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 61
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 62
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 63
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 64
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 65
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 66
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 67
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 68
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 69
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 70
Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice.doc

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Atributele de Individualizare ale Persoanei Juridice

1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT CIVIL Notiunea si obiectul dreptului civil Dreptul civil constituie o ramura importanta a sistemului dreptului roman,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Regimul politic Românesc

Noţiunea de persoană fizică. Ca subiect de drept civil, persoana fizică reprezintă omul privit ca titular de drepturi subiective civile şi...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv și Competențele

Introducere Dreptul subiectiv ar putea fi definit ca prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Atributele de Identificare a Persoanei Fizice - Reguli cu Privire la Declararea Dispariției unei Persoane și Reguli cu Privire la Declararea Morții unei Persoane

PERSOANA FIZICĂ Calitatea de persoană fizică este recunoscută prin lege , tuturor fiinţelor umane, luate fiecare în parte , ca membre ale...

Domiciliul

1.Notiunea, importanta, caracterele juridice si felurile domiciliului 1.1 Notiunea În actuala reglementare, definirea domiciliului înlatura ideea...

Drept Civil

PERSOANA FIZICA- SUBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC DE DREPT CIVIL Subiecte de drept civil pot fi persoanele fizice sau persoanele juridice si pot...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Ai nevoie de altceva?