Bunurile proprii ale soților

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 24967
Mărime: 90.44KB (arhivat)
Publicat de: Ioana B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Andreescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE p. 6
 2. CAPITOLUL I - ASPECTE INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA STAREA CIVILĂ... p. 7
 3. 1.1. Noțiunea și caracterele stării civile .p. 7
 4. 1.2. Factorii de ordin natural care intră în componența stării civile .p. 10
 5. 1.2.1. Sexul p. 10
 6. 1.2.2. Vârsta p. 12
 7. 1.2.3. Sănătatea p. 13
 8. 1.2.4. Concubinajul p. 14
 9. 1.3. Autorități publice cu competențe în domeniul stării civile .p. 14
 10. 1.4. Instituția ofițerului de stare civilă .p. 15
 11. CAPITOLUL II - PATRIMONIUL DE BUNURI ALE SOȚILOR p. 18
 12. 2.1. Aspecte introductive p. 18
 13. 2.2. Abordări conceptuale cu privire la bunurile soților p. 20
 14. 2.2.1. Bunurile comune p. 20
 15. 2.2.2. Bunurile proprii p. 23
 16. CAPITOLUL III - GESTIUNEA BUNURILOR SOȚILOR p. 29
 17. 3.1. Gestiunea bunurilor comune ale soților p. 29
 18. 3.1.1. Gestiunea paralelă (concurentă) a bunurilor comune p. 29
 19. 3.1.2. Gestiunea comună a bunurilor comune p. 34
 20. 3.1.3. Gestiunea exclusivă a bunurilor comune p. 41
 21. 3.2. Gestiunea bunurilor proprii p. 43
 22. CAPITOLUL IV - LICHIDAREA REGIMULUI COMUNITĂȚII LEGALE DE BUNURI p. 45
 23. 4.1. Aspecte introductive p. 45
 24. 4.2. Comunitatea post-matrimonială p. 47
 25. 4.2.1. Comunicarea masei post-comunitare p. 48
 26. 4.2.2. Gestiunea comunității post-matrimoniale p. 51
 27. 4.2.3. Actele încheiate în frauda celuilalt soț p. 52
 28. CONCLUZII ȘI PROPUNERI p. 56
 29. BIBLIOGRAFIE p. 58

Extras din proiect

INTRODUCERE

Din punct de vedere al dreptului civil, instituția căsătoriei este de maximă importanță.

Starea de căsătorie dobândită prin încheierea soților un statut bine definit juridic - aceasta spre deosebire de situația cuplului necăsătorit, cvasiignorat de lege - care completează gama atributelor de identificare a persoanei fizice, însoțește și adesea conotează implicarea subiectului de drept în raporturi juridice civile.

Căsătoria este o instituție laică, în sensul că încheierea și înregistrarea ei sunt de competența autorității publice; ca expresie a libertății conștiinței și a libertății exercitării cultului religios, garantate prin dispoziții constituționale, celebrarea religioasă a căsătoriei este permisă, dar numai ulterior căsătoriei civile [at. 48 alin. (2) teza finală din Constituția României, precum și art. 259 alin. (3) C.civ.] și fără a produce efecte juridice. „Căsătoria” oficiată numai religios nu are nici măcar semnificația unei aparențe juridice de căsătorie, în consecință este inaptă a furniza beneficiul putativității căsătoriei.

Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soților, modul în care acestea au fost dobândite sau împărțite, și implicit datoriile comune ale soților.

Cunoașterea exactă a categoriilor de bunuri care fac parte din regimul matrimonial a fost obiectul unor discuții in literatura de specialitate.

O foarte mare importanță se acordă criteriului referitor la momentul dobandirii bunurilor comune, astfel numai bunurile dobandite in timpul căsătoriei cu calitate de bunuri comune iar soții se vor bucura in mod egal de ele.

Orice acțiune pe care unul dintre soți o va realiza în legătură cu bunurile comune se consideră ca are consimtământul celuilalt soț.

Regimul comunității matrimoniale va exista atâta timp cât există căsătoria, în cazul încetării acesteia va avea loc o împărțire a bunurilor comune, fapt ce va schimba regimul bunurilor comune în bunuri proprii.

Este important a se cunoaște delimitarea dintre bunurile comune și bunurile proprii ale soților astfel încat să nu se aducă atingere patrimoniului propriu al soților iar în cazul împărțirii bunurilor comune să nu se realizeze o inegalitate a cotei părți ce revine fiecarui soț.

Având în vedere toate acestea, lucrarea dorește să prezinte importanța încadrării anumitor bunuri ca fiind bunuri comune deoarece acestea constituie baza materială in ceea ce privește cheltuielile căsniciei și sunt singurele bunuri care vor face obiectul unui proces de partaj cerut de soții sau de creditorii acestora în timpul căsătoriei sau obligatoriu în caz de încetare, desfacere sau desființare a căsătoriei.

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA

STAREA CIVILĂ

1.1. Noțiunea și caracterele stării civile

Potrivit art. 98 Codul civil în vigoare, starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și în societatea, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă.

Această definiție includ starea civilă între drepturile fundamentale ale persoanei, alături de dreptul la nume și un domiciliu.

În doctrină, starea civilă (sau statutul civil) a fost definită ca un ansamblu de elemente prin care se individualizează o persoană fizică în calitate de drepturi și obligații și i se stabilește poziția juridică față de familia din care Starea civilă se distinge de capacitatea civilă a persoanei fizice. A noțiunea de capacitate de exercițiu desemnează însăși calitatea de subiect și obligații a persoanei fizice, starea civilă cuprinde o parte dintre elemente subiectele de drept se identifică, se disting între ele, atât în sânul aceleiași familii cât și în societate.

Între cele două noțiuni există însă și o interdependență, care rezulă din aceea că unele dintre elementele ce intră în conținutul stării civile determină încetarea capacității de folosință (nașterea și moartea), iar altele determină începutul capacitătii de exercițiu (căsătoria).

Un element care creează o suprapunere între starea civilă și capacitatea persoanei fizice este întinderea în timp sau durata acestora. Ambele încep la nașterea persoanei fizice și încetează la moartea ei, indiferent dacă este vorba despre moartea fizic constatată sau declarată pe cale judecătorească. Iată deci că atât starea civilă cât și capacitatea de folosință a persoanei fizice își au începutul și sfârșitul în același fapt juridic - nașterea, respectiv moartea.

Rezultă că starea civilă este determinată de fapte juridice sau de acte juridice. Faptele juridice sunt evenimentele care, deși se produc independent de voința omului, produc efecte juridice atât asupra stării civile, cât și asupra capacității de folosință a persoanei fizice (nașterea, moartea). Actele juridice reprezintă manifestări de voință în scopul de a produce efecte juridice asupra stării civile a autorului lor sau a altei persoane (căsătoria, divorțul, recunoașterea de filiație, schimbarea administrativă a numelui etc.).

Bibliografie

I) CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

Avram, M., Drept civil. Familia, Editura Hamangiu, București, 2013.

Bacaci, Al., Raporturile patrimoniale în dreptul familiei, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2007.

Bacaci, Alexandru, Dumitrache, Viorica-Claudia, Hăgeanu, Codruța, Dreptul familiei, ediția a IV-a, Editura All Beck, București, 2005.

Beleiu, Gh., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediția a X-a, revăzută și adăugită de M. Nicolae și P. Trușcă, Editura Universul Juridic, București, 2005.

Bob, Mircea-Dan (coord.), Evoluția noțiunii de familie și influența acesteia asupra ordinii succesorale legale, Editura Monitorul Oficial, București, 2013.

Bodoașcă, T., Drăghici, A., Puie, I., Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, București, 2012.

Bodoașcă, Teodor. Studii de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, București, 2018.

Boroi, G., Angelescu, C.A., Curs de drept civil, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2012.

Chirica, Dan, Tratat de drept civil, Editura Hamangiu, București, 2017.

Deleanu, I., Mitea, V., Deleanu, S., Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Deleanu, S., Mică enciclopedie a dreptului - adagii și locuțiuni latine în dreptul românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.

Emese, Florian, Dreptul familiei în reglementarea Noului Cod Civil, ediția a IV-a, Editura C.H. Beck, București, 2011.

Filipescu, I.P., Filipescu, A.I., Tratat de dreptul familiei, ed. a VIII-a, revăzută și completată, Editura Universul Juridic, București, 2006.

Frențiu, G.C., Comentarii și doctrină, art. 340, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Editura C.H. Beck, București, 2016.

Jugastru, C., Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2013.

Lupașcu, Dan, Crăciunescu, Cristiana Mihaela, Dreptul familiei, ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2018.

Lupșan, G., Dreptul familiei, Editura Junimea, Iași, 2001.

Lupulescu, D., Actele de stare civilă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980.

Lupulescu, Dumitru, Actele de stare civilă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 2006.

Mureșan, M, Boar, A., Diaconescu, S., Drept civil. Persoanele, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2000.

Pețu, P., Velicu, E., Mardare, V., Starea civilă - mijloc de identificare a persoanei fizice, ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Detectiv, București, 2007.

Pop, L., Popa, I.F., Vidu, S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, 2006.

Reghini, I., Diaconescu, Ș., Vasilescu, P., Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013.

Ungureanu, Ovidiu, Jugastru, Călina, Manual de drept internațional privat, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2007.

Cantacuzino, M.B., Elementele dreptului civil, Editura C.H. Beck, București, 1998.

II) ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

Chirică, D., Locuințele construite cu credit de stat și comunitatea de bunuri a soților, în Revista Română de Drept, nr. 6/1984.

Beligrădeanu, Ș., Poate unul dintre soți să fie despăgubit de celălalt soț printr-un accident de circulație produs de acesta din urmă din culpa lui, cu autoturismul său?, în Revista Română de Drept, nr. 3/1988.

Safta-Romano, E., Considerații teoretice și practice referitoare la regimul juridic al fructelor, în Revista Română de Drept, nr. 3/1989.

III) LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

Noul Cod Civil

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, publicată în M.Of. nr. 583 din 30 iunie 2004.

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

O.U.G. nr. 99/2006, republicată.

IV. REVISTE

Dreptul

Revista română de drept

V) SURSE INTERNET

http://www.projurista.ro/starea-civila-a-persoanei-fizice-actiunile-de-stare-civila/

www.scj.ro

www.legalis.ro

Preview document

Bunurile proprii ale soților - Pagina 1
Bunurile proprii ale soților - Pagina 2
Bunurile proprii ale soților - Pagina 3
Bunurile proprii ale soților - Pagina 4
Bunurile proprii ale soților - Pagina 5
Bunurile proprii ale soților - Pagina 6
Bunurile proprii ale soților - Pagina 7
Bunurile proprii ale soților - Pagina 8
Bunurile proprii ale soților - Pagina 9
Bunurile proprii ale soților - Pagina 10
Bunurile proprii ale soților - Pagina 11
Bunurile proprii ale soților - Pagina 12
Bunurile proprii ale soților - Pagina 13
Bunurile proprii ale soților - Pagina 14
Bunurile proprii ale soților - Pagina 15
Bunurile proprii ale soților - Pagina 16
Bunurile proprii ale soților - Pagina 17
Bunurile proprii ale soților - Pagina 18
Bunurile proprii ale soților - Pagina 19
Bunurile proprii ale soților - Pagina 20
Bunurile proprii ale soților - Pagina 21
Bunurile proprii ale soților - Pagina 22
Bunurile proprii ale soților - Pagina 23
Bunurile proprii ale soților - Pagina 24
Bunurile proprii ale soților - Pagina 25
Bunurile proprii ale soților - Pagina 26
Bunurile proprii ale soților - Pagina 27
Bunurile proprii ale soților - Pagina 28
Bunurile proprii ale soților - Pagina 29
Bunurile proprii ale soților - Pagina 30
Bunurile proprii ale soților - Pagina 31
Bunurile proprii ale soților - Pagina 32
Bunurile proprii ale soților - Pagina 33
Bunurile proprii ale soților - Pagina 34
Bunurile proprii ale soților - Pagina 35
Bunurile proprii ale soților - Pagina 36
Bunurile proprii ale soților - Pagina 37
Bunurile proprii ale soților - Pagina 38
Bunurile proprii ale soților - Pagina 39
Bunurile proprii ale soților - Pagina 40
Bunurile proprii ale soților - Pagina 41
Bunurile proprii ale soților - Pagina 42
Bunurile proprii ale soților - Pagina 43
Bunurile proprii ale soților - Pagina 44
Bunurile proprii ale soților - Pagina 45
Bunurile proprii ale soților - Pagina 46
Bunurile proprii ale soților - Pagina 47
Bunurile proprii ale soților - Pagina 48
Bunurile proprii ale soților - Pagina 49
Bunurile proprii ale soților - Pagina 50
Bunurile proprii ale soților - Pagina 51
Bunurile proprii ale soților - Pagina 52
Bunurile proprii ale soților - Pagina 53
Bunurile proprii ale soților - Pagina 54
Bunurile proprii ale soților - Pagina 55
Bunurile proprii ale soților - Pagina 56
Bunurile proprii ale soților - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Bunurile proprii ale sotilor.doc

Te-ar putea interesa și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Bunurile Proprii ale Soților și Drepturile Acestora Asupra Lor

INTRODUCERE In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni: - „Stricto sensu” – prin...

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual,...

Bunurile comune ale soților - ca efect al căsătoriei - teorie și practică judiciară

În concepţia populară, cununiile sunt rupte din rai”, Goethe consideră a fi, începutul şi culmea oricărei culturi”, Proudhon aprecia că, căsătoria...

Ai nevoie de altceva?