Capacitatea Civila a Persoanei Fizice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15803
Mărime: 175.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ionut

Cuprins

CUPRINS

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6

CAPITOLUL I PERSOANA FIZICĂ 7

1.1. Noţiunea de persoană fizică 7

1.2. Existenţa persoanei fizice 8

1.2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică 8

1.2.2. Viaţa umană şi personalitatea juridică 10

1.3. Identificarea persoanei fizice 12

1.3.1. Necesitate şi elemente 12

1.3.2. Numele 14

1.3.3. Domiciliul 14

1.3.4. Cetăţenia 16

1.3.5. Starea civilă 17

CAPITOLUL II PERSOANA FIZICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT

ŞI CAPACITATEA SA CIVILĂ 18

2.1. Noţiuni preliminare 18

2.2. Elementele dreptului subiectiv 19

2.3. Elementele obligaţiei juridice 24

2.4. Capacitatea civilă 26

CAPITOLUL III CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI

FIZICE 29

3.1. Noţiune şi caractere 29

3.1.1. Noţiunea de capacitate de folosinţă 29

3.1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 30

3.2. Durata capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31

3.2.1. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31

3.2.2. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 33

3.3. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 35

3.3.1. Noţiune, reguli şi criterii de determinare a conţinutului 35

3.3.2. Restrângerile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 37

3.4. Îngrădiri ale capacităţii de folosinţă 39

CAPITOLUL IV CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI

FIZICE 42

4.1.Noţiune şi caractere juridice 42

4.1.1. Noţiune 42

4.1.2. Caractere 48

4.2. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice 49

4.2.1. Categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu 49

4.2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de

exerciţiu 50

4.2.3. Acte juridice civile permise celui lipsit de capacitatea de

exerciţiu 51

4.2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de exerciţiu 52

4.3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice 53

4.4. Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice 58

4.5. Sancţiunea nerespectării regulilor capacităţii de exerciţiu 59

4.5.1. Caracterizare generală 59

4.5.2. Nulitatea 60

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 61

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele mai importante legături din diferitele domenii ale vieţii sunt diriguite de reguli preluate de drept şi transformate în norme juridice, dacă normele juridice stabilesc comportamentul oamenilor, se desprinde cu uşurinţă concluzia că dreptul, în general şi dreptul civil, în special au drept destinatar şi, deopotrivă, subiect omul privit individual (ca persoană fizică) sau în colectiv (ca persoană juridică).

Capacitatea de folosinţă îl defineşte pe individ ca persoană fizică prin putinţa generală şi abstractă de a dobândi drepturi şi obligaţii, iar capacitatea de exerciţiu îl prezintă în ipostaza în care acţionează singur şi neîngrădit prin încheierea de acte juridice proprii, ori în ipoteza în dare acţionează singur prin acte juridice proprii dar care, în privinţa celor mai importante dintre ele, sunt supuse încuviinţării prealabile din partea reprezentantului legal, sau, într-o ultimă ipoteză când dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii - nu singur - ci prin reprezentantul legal.

Remarcă preliminară. Doar persoanele pot apărea ca subiecte de drept. Nici o altă entitate, indiferent de natura ei, în afara persoanelor fizice sau juridice, nu poate avea ca atare drepturi.

Nici un grup de persoane, indiferent de importanţa sau de coeziunea sa internă sau de elementele distinctive faţă de alte grupuri, nu poate fi titular de drepturi, ca atare, ci doar dacă dreptul obiectiv îi recunoaşte calitatea de persoană în sens juridic. Un grup fără personalitate poate avea interese, nu drepturi.

Este un motiv pentru care o minoritate, de orice natura, nu are, ca minoritate, drepturi; doar persoanele în sens juridic ce constituie minoritatea au drepturi, atâta vreme cât aceasta nu a dobândit personalitate juridică.

Pornind de la aceste idei, vom analiza capacitatea de a avea drepturi şi, corelativ, obligaţii (capacitatea de folosinţă), văzând care sunt caracteristicile acesteia în cazul persoanelor fizice şi capacitatea de a exercita aceste drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (capacitate de exerciţiu).

CAPITOLUL I

PERSOANA FIZICĂ

1.1. Noţiunea de persoană fizică

Persoana fizică este fiinţa umană privita din unghiul de vedere al aptitudinii sale de a fi subiect de drept.

Deşi noţiunea nu pare să ridice dificultăţi, trebuie totuşi făcute unele precizări.

În primul rând, doar fiinţele umane privite individual sunt persoane fizice. Este exclus aşadar ca animalele să se bucure de personalitate juridică; ele nu au capacitatea de a fi subiecţi de drept.

Există, cu toate acestea, mai ales în perioadele de decadenţă, tendinţa de a acorda personalitate juridică animalelor, mai ales celor de companie. Vedem câini primind liberalităţi, vedem chiar organizaţii internaţionale ocupându-se de drepturile animalelor.

Neexcluzând existenţa unor reguli de protecţie a acestora, trebuie arătat că doar oamenii pot fi subiecţi de drepturi, personificarea animalelor fiind o tendinţă ce trebuie respinsă. Faptul că se pun limite drepturilor oamenilor de a dispune de animale nu înseamnă că animalele dobândesc personalitate.

În al doilea rând, orice fiinţă umană are personalitate juridică prin simplul fapt de a exista. Cu alte cuvinte, este exclus ca un om să fie lipsit de personalitate, cum era cazul sclavilor; sclavia este prohibită atât în dreptul intern, cât şi în dreptul internaţional.

În al treilea rând, toate fiinţele umane au aceeaşi personalitate. Acest principiu este transpus constituţional în egalitatea în drepturi, prevăzută în Constituţia română în art. 16. Este vorba de o egalitate juridică abstractă şi nu de una concretă. Principiul nu este însă la fel de strict ca cel anterior: există diferenţieri în funcţie de situaţia obiectivă a persoanei, dar şi voite, cum este cazul apatrizilor.

1.2. Existenţa persoanei fizice

1.2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică

Corpul uman nu este doar un suport al personalităţii; el este o componentă a acesteia. Chiar dacă persoana nu se reduce la corp, corpul, ca element al personalităţii, presupune o protecţie particulară, protecţie contra atingerilor ce provin de la alţii, dar şi contra persoanei înseşi.

Preview document

Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 1
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 2
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 3
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 4
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 5
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 6
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 7
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 8
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 9
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 10
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 11
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 12
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 13
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 14
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 15
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 16
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 17
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 18
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 19
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 20
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 21
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 22
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 23
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 24
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 25
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 26
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 27
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 28
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 29
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 30
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 31
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 32
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 33
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 34
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 35
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 36
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 37
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 38
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 39
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 40
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 41
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 42
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 43
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 44
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 45
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 46
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 47
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 48
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 49
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 50
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 51
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 52
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 53
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 54
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 55
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 56
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 57
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 58
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 59
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 60
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 61
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 62
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 63
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 64
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 65
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 66
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 67
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 68
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Capacitatea Civila a Persoanei Fizice
    • Capacitatea Civila a Persoanei Fizice.doc
    • cu[rins.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Persoana Fizică

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice; Notiune si Caractere juridice. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa în alin. 2 art. 5 D...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

CAPITOLUL I NOTIUNILE DE PERSOANA FIZICA SI DE PERSONALITATE JURIDICA Aspecte introductive 1.1. Notiunea de persoana fizica Numai oamenilor le...

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Ai nevoie de altceva?