Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 13005
Mărime: 68.29KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

PERSOANA JURIDICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT CIVIL 1

Secţiunea 1 1

Noţiunea persoanei juridice 1

Secţiunea 2 2

Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice 2

2.1. Enumerarea persoanelor juridice 2

2.2. Clasificarea persoanelor juridice 5

Secţiunea 3 7

Fundamentul persoanei juridice 7

Secţiunea 4 8

Elementele constitutive ale persoanei juridice 8

4.1. Precizări introductive 8

4.2. Organizarea proprie 10

4.3. Patrimoniul propriu 10

4.4. Scopul propriu 11

4.5.Importanţa juridică a elementelor constitutive 12

Secţiunea 5 15

Identificarea persoanei juridice 15

Secţiunea 6 17

Înfiinţarea persoanelor juridice 17

6.1. Consideraţii generale 17

6.2. Conţinutul modurilor de înfiinţare 19

CAPITOLUL II 25

CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI JURIDICE 25

Secţiunea 1 25

Definiţia capacităţii civile a persoanei juridice 25

Secţiunea 2 26

Corelaţia capacităţii civile a persoanei juridice cu capacitatea de drept (juridică) a acesteia 26

Secţiunea 3 27

Vocaţia capacităţii civile a persoanei juridice 27

Secţiunea 4 28

Structura capacităţii civile a persoanei juridice 28

CAPITOLUL III 29

NOŢIUNEA DE CAPACITATE DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 29

Secţiunea 1 29

Definiţia capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 29

Secţiunea 2 30

Terminologie 30

Secţiunea 3 30

Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 30

CAPITOLUL IV 33

ÎNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 33

Secţiunea 1 33

Prevederile de principiu ale art. 32 şi 33 din Decretul nr. 31/1954 33

Secţiunea 2 35

Dispoziţii speciale privind începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 35

Secţiunea 3 39

Determinarea începutului capacităţii de folosinţă pe categorii de persoane juridice 39

Secţiunea 4 45

Începutul capacităţii de folosinţă restrânsă 45

CAPITOLUL V 48

CONŢINUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 48

Secţiunea 1 48

Conţinutul capacităţii de folosinţă restrânsă 48

Secţiunea 2 49

Determinarea conţinutului capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice 49

Secţiunea 3 51

Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 51

CAPITOLUL VI 57

ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 57

Secţiunea 1 57

Încetarea capacităţii de folosinţă restrânsă a persoanei juridice 57

Secţiunea 2 58

Încetarea capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice 58

Secţiunea 3 58

Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă a persoanei juridice 58

CONCLUZII 60

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Secţiunea 1

Noţiunea persoanei juridice

În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai multe definiţii pentru acest subiect de drept.

În doctrina noastră actuală, este dominantă concepţia potrivit căreia, pentru dreptul civil, "persoana juridică este subiectul colectiv de drept, adică un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective şi obligaţii civile" .

În ce ne priveşte, vom desemna prin noţiunea de persoană juridică entitatea (ansamblul de elemente umane şi materiale) care, îndeplinind condiţi¬ile prevăzute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii .

Sediul principal al materiei îl constituie, deocamdată, Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice (art. 2 şi art. 25-53).

Pentru anumite categorii de persoane juridice există însă o serie de acte normative (speciale în raport de dreptul comun în materia persoanelor juridice), dintre care, exemplificativ, menţionăm: Legea nr. 15/1990 privind "reorganizarea" unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricul¬tură, Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, Legea nr. 27/1996 a partidelor politice, Legea nr. 109/1996 privind organi¬zarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a(le) cooperaţiei de credit, Legea nr. 114/1996 a locuinţei, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României, Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii etc.

Secţiunea 2

Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice

2.1. Enumerarea persoanelor juridice

În rândul persoanelor juridice, includem:

 Statul. Potrivit art. 25 alin. l din Decretul nr. 31/1954, statul este persoană juridică în raporturile juridice la care participă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii . Astfel, statul: este titularul dreptului de pro¬prietate publică asupra bunurilor din domeniul public de interes naţional, cât şi titularul dreptului de proprietate privată asupra altor bunuri; încheie diverse acte juridice cu alte persoane juridice sau cu persoane fizice (de exemplu, un bun proprietatea statului este închiriat); răspunde patrimonial pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale, constând în condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept (art. 504 şi urm. C. proc. pen.); dobândeşte moştenirile vacante (art. 680 C. civ.), în sensul că patri¬moniul succesoral, în tot ori, după caz, în parte, trece în proprietatea statului atunci când nu există moştenitori sau atunci când vocaţia succesorală con¬cretă a moştenitorilor nu se întinde asupra întregii mase succesorale;

Preview document

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 1
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 2
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 3
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 4
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 5
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 6
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 7
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 8
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 9
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 10
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 11
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 12
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 13
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 14
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 15
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 16
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 17
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 18
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 19
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 20
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 21
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 22
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 23
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 24
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 25
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 26
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 27
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 28
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 29
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 30
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 31
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 32
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 33
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 34
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 35
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 36
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 37
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 38
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 39
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 40
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 41
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 42
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 43
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 44
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 45
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 46
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 47
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 48
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 49
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 50
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 51
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 52
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 53
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 54
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 55
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 56
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 57
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 58
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 59
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 60
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 61
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 62
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 63
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 64
Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Capacitatea Civila a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii

Introducere La temelia dreptului civil  ca drept privat prin excelenta  se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Nulitatea si Efectele Actelor Juridice Civile - Teorie Legislatie si Practica Judiciara

I. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE 1. Definiţia actului juridic.În terminologia juridică curentă, noţiunea de act juridic are două sensuri: - ca negotium,...

Conceptul de Persoana Juridica, Elementele Sale Structurale - Modul de Infiintare si de Incetare a Activitatii

1. Conceptul de persoana juridica Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care,...

Exproprierea pentru Cauză de Utilitate Publică

SECȚIUNEA I DREPTUL DE PROPRIETATE CONȚINUT ȘI CARACTERE 1.1. Dreptul de proprietate: definiție și conținut Având în vedere conținutul său...

Efectele Exproprierii pentru Cauză de Utilitate Publică

1.Definirea exproprierii şi sediul materiei Exproprierea poate fi definită ca „o instituţie juridică de drept public care constă în achiziţia...

Înființarea unei Persoane Juridice

I. Înfiinţarea unei persoane juridice Prin înfiinţarea persoanei juridice înţelegem crearea în condiţiile legii a acestui subiect de drept. Dacă...

Ai nevoie de altceva?