Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

CAPITOLUL I 1
PERSOANA JURIDICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT CIVIL 1
Secţiunea 1 1
Noţiunea persoanei juridice 1
Secţiunea 2 2
Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice 2
2.1. Enumerarea persoanelor juridice 2
2.2. Clasificarea persoanelor juridice 5
Secţiunea 3 7
Fundamentul persoanei juridice 7
Secţiunea 4 8
Elementele constitutive ale persoanei juridice 8
4.1. Precizări introductive 8
4.2. Organizarea proprie 10
4.3. Patrimoniul propriu 10
4.4. Scopul propriu 11
4.5.Importanţa juridică a elementelor constitutive 12
Secţiunea 5 15
Identificarea persoanei juridice 15
Secţiunea 6 17
Înfiinţarea persoanelor juridice 17
6.1. Consideraţii generale 17
6.2. Conţinutul modurilor de înfiinţare 19
CAPITOLUL II 25
CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI JURIDICE 25
Secţiunea 1 25
Definiţia capacităţii civile a persoanei juridice 25
Secţiunea 2 26
Corelaţia capacităţii civile a persoanei juridice cu capacitatea de drept (juridică) a acesteia 26
Secţiunea 3 27
Vocaţia capacităţii civile a persoanei juridice 27
Secţiunea 4 28
Structura capacităţii civile a persoanei juridice 28
CAPITOLUL III 29
NOŢIUNEA DE CAPACITATE DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 29
Secţiunea 1 29
Definiţia capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 29
Secţiunea 2 30
Terminologie 30
Secţiunea 3 30
Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 30
CAPITOLUL IV 33
ÎNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 33
Secţiunea 1 33
Prevederile de principiu ale art. 32 şi 33 din Decretul nr. 31/1954 33
Secţiunea 2 35
Dispoziţii speciale privind începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 35
Secţiunea 3 39
Determinarea începutului capacităţii de folosinţă pe categorii de persoane juridice 39
Secţiunea 4 45
Începutul capacităţii de folosinţă restrânsă 45
CAPITOLUL V 48
CONŢINUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 48
Secţiunea 1 48
Conţinutul capacităţii de folosinţă restrânsă 48
Secţiunea 2 49
Determinarea conţinutului capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice 49
Secţiunea 3 51
Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice 51
CAPITOLUL VI 57
ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE 57
Secţiunea 1 57
Încetarea capacităţii de folosinţă restrânsă a persoanei juridice 57
Secţiunea 2 58
Încetarea capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice 58
Secţiunea 3 58
Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă a persoanei juridice 58
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Secţiunea 1

Noţiunea persoanei juridice

În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai multe definiţii pentru acest subiect de drept.

În doctrina noastră actuală, este dominantă concepţia potrivit căreia, pentru dreptul civil, "persoana juridică este subiectul colectiv de drept, adică un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective şi obligaţii civile" .

În ce ne priveşte, vom desemna prin noţiunea de persoană juridică entitatea (ansamblul de elemente umane şi materiale) care, îndeplinind condiţi¬ile prevăzute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii .

Sediul principal al materiei îl constituie, deocamdată, Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice (art. 2 şi art. 25-53).

Pentru anumite categorii de persoane juridice există însă o serie de acte normative (speciale în raport de dreptul comun în materia persoanelor juridice), dintre care, exemplificativ, menţionăm: Legea nr. 15/1990 privind "reorganizarea" unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricul¬tură, Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, Legea nr. 27/1996 a partidelor politice, Legea nr. 109/1996 privind organi¬zarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a(le) cooperaţiei de credit, Legea nr. 114/1996 a locuinţei, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României, Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii etc.

Secţiunea 2

Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice

2.1. Enumerarea persoanelor juridice

În rândul persoanelor juridice, includem:

 Statul. Potrivit art. 25 alin. l din Decretul nr. 31/1954, statul este persoană juridică în raporturile juridice la care participă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii . Astfel, statul: este titularul dreptului de pro¬prietate publică asupra bunurilor din domeniul public de interes naţional, cât şi titularul dreptului de proprietate privată asupra altor bunuri; încheie diverse acte juridice cu alte persoane juridice sau cu persoane fizice (de exemplu, un bun proprietatea statului este închiriat); răspunde patrimonial pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale, constând în condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept (art. 504 şi urm. C. proc. pen.); dobândeşte moştenirile vacante (art. 680 C. civ.), în sensul că patri¬moniul succesoral, în tot ori, după caz, în parte, trece în proprietatea statului atunci când nu există moştenitori sau atunci când vocaţia succesorală con¬cretă a moştenitorilor nu se întinde asupra întregii mase succesorale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice.doc