Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1
CAPITOLUL I 3
PERSOANA FIZICĂ 3
Secţiunea 1 3
Noţiunea de persoană fizică 3
Secţiunea 2 4
Existenţa persoanei fizice 4
2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică 4
2.2. Viaţa umană şi personalitatea juridică 6
Secţiunea 3 9
Idenficarea persoanei fizice 9
3.1. Necesitate şi elemente 9
3.2. Numele 11
3.3. Domiciliul 12
3.4. Cetăţenia 14
3.5. Starea civilă 15
CAPITOLUL II 16
PERSOANA FIZICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT 16
Secţiunea 1 16
Noţiuni preliminare 16
Secţiunea 2 17
Elementele dreptului subiectiv 17
Secţiunea 3 22
Elementele obligaţiei juridice 22
CAPITOLUL III 26
CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE 26
Secţiunea 1 26
Noţiune şi caractere 26
1.1. Noţiunea de capacitate de folosinţă 26
1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 27
Secţiunea 2 29
Durata capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 29
2.1. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 29
2.2. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31
a) Data încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31
b) Declararea judecătorească a morţii 32
Secţiunea 3 34
Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 34
3.1. Noţiune, reguli şi criterii de determinare a conţinutului 34
3.3. Restrângerile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 36
CAPITOLUL IV 39
CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI FIZICE 39
Secţiunea 1 39
Noţiune şi caractere juridice 39
1.1. Noţiune 39
1.2. Caractere 40
Secţiunea 2 41
Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice 41
2.1. Categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu 41
2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de exerciţiu 42
2.3. Acte juridice civile permise celui lipsit de capacitatea de exerciţiu 43
2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de exerciţiu 45
Secţiunea 3 45
Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice 45
Secţiunea 4 51
Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice 51
Secţiunea 5 52
Sancţiunea nerespectării regulilor capacităţii de exerciţiu 52
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 55
CUPRINS 57

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele mai importante legături din diferitele domenii ale vieţii sunt diriguite de reguli preluate de drept şi transformate în norme juridice, dacă normele juridice stabilesc comportamentul oamenilor, se desprinde cu uşurinţă concluzia că dreptul, în general şi dreptul civil, în special au drept destinatar şi, deopotrivă, subiect omul privit individual (ca persoană fizică) sau în colectiv (ca persoană juridică).

Capacitatea de folosinţă îl defineşte pe individ ca persoană fizică prin putinţa generală şi abstractă de a dobândi drepturi şi obligaţii, iar capacitatea de exerciţiu îl prezintă în ipostaza în care acţionează singur şi neîngrădit prin încheierea de acte juridice proprii, ori în ipoteza în dare acţionează singur prin acte juridice proprii dar care, în privinţa celor mai importante dintre ele, sunt supuse încuviinţării prealabile din partea reprezentantului legal, sau, într-o ultimă ipoteză când dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii - nu singur - ci prin reprezentantul legal.

Remarcă preliminară. Doar persoanele pot apărea ca subiecte de drept. Nici o altă entitate, indiferent de natura ei, în afara persoanelor fizice sau juridice, nu poate avea ca atare drepturi.

Nici un grup de persoane, indiferent de importanţa sau de coeziunea sa internă sau de elementele distinctive faţă de alte grupuri, nu poate fi titular de drepturi, ca atare, ci doar dacă dreptul obiectiv îi recunoaşte calitatea de persoană în sens juridic. Un grup fără personalitate poate avea interese, nu drepturi.

Este un motiv pentru care o minoritate, de orice natura, nu are, ca minoritate, drepturi; doar persoanele în sens juridic ce constituie minoritatea au drepturi, atâta vreme cât aceasta nu a dobândit personalitate juridică.

Pornind de la aceste idei, vom analiza capacitatea de a avea drepturi şi, corelativ, obligaţii (capacitatea de folosinţă), văzând care sunt caracteristicile acesteia în cazul persoanelor fizice şi capacitatea de a exercita aceste drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (capacitate de exerciţiu).

CAPITOLUL I

PERSOANA FIZICĂ

Secţiunea 1

Noţiunea de persoană fizică

Persoana fizică este fiinţa umană privita din unghiul de vedere al aptitudinii sale de a fi subiect de drept. Deşi noţiunea nu pare să ridice dificultăţi, trebuie totuşi făcute unele precizări.

În primul rând, doar fiinţele umane privite individual sunt persoane fizice. Este exclus aşadar ca animalele să se bucure de personalitate juridică; ele nu au capacitatea de a fi subiecţi de drept. Există, cu toate acestea, mai ales în perioadele de decadenţă, tendinţa de a acorda personalitate juridică animalelor, mai ales celor de companie. Vedem câini primind liberalităţi, vedem chiar organizaţii internaţionale ocupându-se de drepturile animalelor .

Fisiere in arhiva (1):

  • Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice.doc