Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 11515
Mărime: 172.68KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1

CAPITOLUL I 3

PERSOANA FIZICĂ 3

Secţiunea 1 3

Noţiunea de persoană fizică 3

Secţiunea 2 4

Existenţa persoanei fizice 4

2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică 4

2.2. Viaţa umană şi personalitatea juridică 6

Secţiunea 3 9

Idenficarea persoanei fizice 9

3.1. Necesitate şi elemente 9

3.2. Numele 11

3.3. Domiciliul 12

3.4. Cetăţenia 14

3.5. Starea civilă 15

CAPITOLUL II 16

PERSOANA FIZICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT 16

Secţiunea 1 16

Noţiuni preliminare 16

Secţiunea 2 17

Elementele dreptului subiectiv 17

Secţiunea 3 22

Elementele obligaţiei juridice 22

CAPITOLUL III 26

CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE 26

Secţiunea 1 26

Noţiune şi caractere 26

1.1. Noţiunea de capacitate de folosinţă 26

1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 27

Secţiunea 2 29

Durata capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 29

2.1. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 29

2.2. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31

a) Data încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31

b) Declararea judecătorească a morţii 32

Secţiunea 3 34

Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 34

3.1. Noţiune, reguli şi criterii de determinare a conţinutului 34

3.3. Restrângerile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 36

CAPITOLUL IV 39

CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI FIZICE 39

Secţiunea 1 39

Noţiune şi caractere juridice 39

1.1. Noţiune 39

1.2. Caractere 40

Secţiunea 2 41

Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice 41

2.1. Categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu 41

2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de exerciţiu 42

2.3. Acte juridice civile permise celui lipsit de capacitatea de exerciţiu 43

2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de exerciţiu 45

Secţiunea 3 45

Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice 45

Secţiunea 4 51

Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice 51

Secţiunea 5 52

Sancţiunea nerespectării regulilor capacităţii de exerciţiu 52

CONCLUZII 54

BIBLIOGRAFIE 55

CUPRINS 57

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele mai importante legături din diferitele domenii ale vieţii sunt diriguite de reguli preluate de drept şi transformate în norme juridice, dacă normele juridice stabilesc comportamentul oamenilor, se desprinde cu uşurinţă concluzia că dreptul, în general şi dreptul civil, în special au drept destinatar şi, deopotrivă, subiect omul privit individual (ca persoană fizică) sau în colectiv (ca persoană juridică).

Capacitatea de folosinţă îl defineşte pe individ ca persoană fizică prin putinţa generală şi abstractă de a dobândi drepturi şi obligaţii, iar capacitatea de exerciţiu îl prezintă în ipostaza în care acţionează singur şi neîngrădit prin încheierea de acte juridice proprii, ori în ipoteza în dare acţionează singur prin acte juridice proprii dar care, în privinţa celor mai importante dintre ele, sunt supuse încuviinţării prealabile din partea reprezentantului legal, sau, într-o ultimă ipoteză când dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii - nu singur - ci prin reprezentantul legal.

Remarcă preliminară. Doar persoanele pot apărea ca subiecte de drept. Nici o altă entitate, indiferent de natura ei, în afara persoanelor fizice sau juridice, nu poate avea ca atare drepturi.

Nici un grup de persoane, indiferent de importanţa sau de coeziunea sa internă sau de elementele distinctive faţă de alte grupuri, nu poate fi titular de drepturi, ca atare, ci doar dacă dreptul obiectiv îi recunoaşte calitatea de persoană în sens juridic. Un grup fără personalitate poate avea interese, nu drepturi.

Este un motiv pentru care o minoritate, de orice natura, nu are, ca minoritate, drepturi; doar persoanele în sens juridic ce constituie minoritatea au drepturi, atâta vreme cât aceasta nu a dobândit personalitate juridică.

Pornind de la aceste idei, vom analiza capacitatea de a avea drepturi şi, corelativ, obligaţii (capacitatea de folosinţă), văzând care sunt caracteristicile acesteia în cazul persoanelor fizice şi capacitatea de a exercita aceste drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (capacitate de exerciţiu).

CAPITOLUL I

PERSOANA FIZICĂ

Secţiunea 1

Noţiunea de persoană fizică

Persoana fizică este fiinţa umană privita din unghiul de vedere al aptitudinii sale de a fi subiect de drept. Deşi noţiunea nu pare să ridice dificultăţi, trebuie totuşi făcute unele precizări.

În primul rând, doar fiinţele umane privite individual sunt persoane fizice. Este exclus aşadar ca animalele să se bucure de personalitate juridică; ele nu au capacitatea de a fi subiecţi de drept. Există, cu toate acestea, mai ales în perioadele de decadenţă, tendinţa de a acorda personalitate juridică animalelor, mai ales celor de companie. Vedem câini primind liberalităţi, vedem chiar organizaţii internaţionale ocupându-se de drepturile animalelor .

Preview document

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 1
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 2
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 3
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 4
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 5
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 6
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 7
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 8
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 9
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 10
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 11
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 12
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 13
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 14
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 15
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 16
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 17
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 18
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 19
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 20
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 21
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 22
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 23
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 24
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 25
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 26
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 27
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 28
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 29
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 30
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 31
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 32
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 33
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 34
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 35
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 36
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 37
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 38
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 39
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 40
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 41
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 42
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 43
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 44
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 45
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 46
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 47
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 48
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 49
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 50
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 51
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 52
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 53
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 54
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 55
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 56
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 57
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 58
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice.doc

Alții au mai descărcat și

Capacitatea Civila a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

CAPITOLUL I NOTIUNILE DE PERSOANA FIZICA SI DE PERSONALITATE JURIDICA Aspecte introductive 1.1. Notiunea de persoana fizica Numai oamenilor le...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Dobandirea Dreptului de Proprietate prin Posesia de Buna-Credinta in NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Persoana Fizica - Subiect Individual de Drept Civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Atributele de Identificare a Persoanei Fizice - Reguli cu Privire la Declararea Dispariției unei Persoane și Reguli cu Privire la Declararea Morții unei Persoane

PERSOANA FIZICĂ Calitatea de persoană fizică este recunoscută prin lege , tuturor fiinţelor umane, luate fiecare în parte , ca membre ale...

Aspecte Legislative Cuprinse în Noul Cod Civil cu Privire la Dreptul de Proprietate Privată

1.Noțiuni introductive cu privire la dreptul de proprietate privată Prin noua reglementare se regăsesc la nivel normativ o serie de drepturi reale...

Ai nevoie de altceva?