Codul Familiei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10018
Mărime: 25.09KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion gheorghiu

Extras din document

CAPITOLUL I

ÎNCHEIEREA CÃSÃTORIEI

Art. 3. - Numai cãsãtoria încheiatã în fata delegatului de stare civilã1 dã nastere drepturilor si obligatiilor de soti prevãzute în prezentul decret.

1. Primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civilã (art. 43, lit. t) din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991

Art. 4. - Bãrbatul se poate cãsãtori numai dacã a împlinit vârsta de optsprezece ani, iar femeia numai dacã a împlinit saisprezece ani.

Cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate încuviinta cãsãtoria femeii care a împlinit cincisprezece ani. Încuviintarea se poate da de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti sau al judetului2 în cuprinsul cãruia îsi are domiciliul femeia si numai în temeiul unui aviz dat de un medic oficial.

2. Consilii locale, Consiliul municipiului Bucuresti, consilii judetene si primari, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991

Art. 5. - Este oprit sã se cãsãtoreascã bãrbatul sau femeia care este cãsãtoritã.

Art. 6. - Este opritã cãsãtoria între rudele în linie dreaptã, precum si între cele în linie colateralã pânã la al patrulea grad inclusiv.

Pentru motive temeinice, cãsãtoria între rudele în linie colateralã de gradul al patrulea poate fi încuviintatã de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti sau al judetului3 în cuprinsul cãruia cel care cere aceastã încuviintare îsi are domiciliul.

3. Consilii locale, Consiliul municipiului Bucuresti, consilii judetene si primari, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991

Art. 7. - Este opritã cãsãtoria:

a) între cel care înfiazã sau ascendentii lui, de o parte, si cel înfiat ori descendentii acestuia, de alta;

b) între copiii celui care înfiazã, pe de o parte, si cel înfiat sau copiii acestuia, de alta;

c) între cei înfiati de aceeasi persoanã.

Pentru motive temeinice, cãsãtoria între persoanele prevãzute la lit. b) si c) de mai sus poate fi încuviintatã potrivit dispozitiilor Art. 6 alin. 2.

Art. 8. - În timpul tutelei, cãsãtoria este opritã între tutore si persoana minorã ce se aflã sub tutela sa.

Art. 9. - Este oprit sã se cãsãtoreascã alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de facultãtile mintale, cât timp nu are discernãmântul faptelor sale.

Art. 10. - Cãsãtoria nu se va încheia dacã viitorii soti nu declarã cã si-au comunicat reciproc starea sãnãtãtii lor. În cazul în care, prin lege specialã, este opritã cãsãtoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozitiile acelei legi.

Art. 11. - Cãsãtoria se încheie în fata delegatului de stare civilã al Consiliului Popular al comunei, orasului, municipiului sau sectorului Municipiului Bucuresti4, în cuprinsul cãruia se aflã domiciliul sau resedinta oricãruia dintre viitorii soti.

4. Primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civilã (art. 43, lit. t) din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991

Art. 12. - Cei care vor sã se cãsãtoreascã vor face, personal, declaratia de cãsãtorie la serviciul de stare civilã la care urmeazã a se încheia cãsãtoria.

Dacã unul dintre viitorii soti nu se aflã în localitatea unde urmeazã a se încheia cãsãtoria, el va putea face declaratia de cãsãtorie în localitatea unde se aflã, la serviciul de stare civilã, care o va transmite, din oficiu si fãrã întârziere, serviciului de stare civilã competent pentru încheierea cãsãtoriei.

Art. 13. - În declaratia de cãsãtorie, viitorii soti vor arãta cã nu existã nici o piedicã legalã la cãsãtorie. Odatã cu declaratia de cãsãtorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege.

Art. 14. - Orice persoanã poate face opunere la cãsãtorie, dacã existã o piedicã legalã ori dacã alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la cãsãtorie se va face numai în scris, cu arãtarea dovezilor pe care ea se întemeiazã.

Art. 15. - Delegatul de stare civilã5 va refuza sã constate încheierea cãsãtoriei dacã în temeiul verificãrilor ce este dator sã facã, al opunerilor primite sau al informatiilor ce are, gãseste cã cerintele legii nu sunt îndeplinite.

Preview document

Codul Familiei - Pagina 1
Codul Familiei - Pagina 2
Codul Familiei - Pagina 3
Codul Familiei - Pagina 4
Codul Familiei - Pagina 5
Codul Familiei - Pagina 6
Codul Familiei - Pagina 7
Codul Familiei - Pagina 8
Codul Familiei - Pagina 9
Codul Familiei - Pagina 10
Codul Familiei - Pagina 11
Codul Familiei - Pagina 12
Codul Familiei - Pagina 13
Codul Familiei - Pagina 14
Codul Familiei - Pagina 15
Codul Familiei - Pagina 16
Codul Familiei - Pagina 17
Codul Familiei - Pagina 18
Codul Familiei - Pagina 19
Codul Familiei - Pagina 20
Codul Familiei - Pagina 21
Codul Familiei - Pagina 22
Codul Familiei - Pagina 23
Codul Familiei - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Codul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Trasaturile raporturilor juridice civile

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Prin continut al raportului juridic se intelege totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor...

Contractul de vânzare-cumpărare

NOTIUNEA: este un contract prin care vânzatorul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se...

Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Teoria Obligatiilor

CAPITOLUL X OBLIGATIA CIVILA 1. NOTIUNEA DE OBLIGATIE CIVILA 2. ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC DE OBLIGATIE 3. IZVOARELE OBLIGATIILOR 4....

Te-ar putea interesa și

Efectele Nulității Căsătoriei

PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Ideile conducătoare ce străbat conţinutul tuturor normelor juridice ce reglementează relaţiile de...

Abandonul Familial

A R G U M E N T Este natural să-ţi iubeşti copii, nimeni nu se îndoieşte de existenţa instinctului matern şi fie încununat sau nu cu titlul de...

Consideratii Teoretice si Practice Legate de Obligatia de Intretinere in Sistemul Codului Familiei si in Cel al Viitorului Cod Civil si Propuneri de Imbunatatire a Legislatiei in Materie

Capitolul I Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere 1.1. Generalităţi Pentru a defini obligaţia de întreţinere vom porni...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Atributiile Autoritatii Tutelare cu privire la Ocrotirea Minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual,...

Ai nevoie de altceva?