Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22045
Mărime: 69.35KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea “Babeş-Bolyai” Facultatea de Drept Master: Instituţii de Drept Privat

Extras din document

Notiunea de competenţă

Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate jurisdicţională de a judeca o anumită pricină.

Competenţa instanţelor judecătoreşti este reglementată în Cartea I, Titlul I din Codul de procedură civilă şi de legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară.

Proiectul Noului Cod de Procedură Civilă reglementează competenţa în Cartea I, Titlul III.

Clasificarea normelor de competenţă :

a. norme de competenţă general (norme ce stabilesc competenţa instanţelor judecătoreşti în raport cu a altor organe cu activitate jurisdicţională);

b. norme de competenţă jurisdicţională (norme ce stabilesc competenţa instanţelor judecătoreşti, unele faţă de altele);

Competenţa jurisdicţională se clasifică în :

a.competenţa materială sau de atribuţiune (se are în vedere delimitarea pe verticală a atribuţiilor jurisdicţionale, intre instanţe de grad diferit);

b.competenţa teritorială (se are în vedere delimitarea pe orizontală a atribuţiilor jurisdicţionale, între instanţe de acelaşi grad).

La rândul ei, competenţa de atribuţiune poate fi:

a.funcţională ( ratione oficii), care se stabileşte dupa felul atribuţiilor ce revin fecărei categorii de instanţe ( de exemplu, art 1, alin 1 Cod.pr civ);

b.procesuală (ratione materiae), unde atribuţiile judecătoreşti sunt determinate după natura, obiectul sau valoarea litigiului( de exemplu, art 2, alin 1,lit a Cod pr.civ).

Competenţa teritorială se prezintă sub următoarele forme:

a.competenţa teritoriala de drept comun, semnificând aptitudinea jurisdicţională determinată de domiciliul, sediu sau locul unde pârâtul îşi desfăşoară activitatea profesională,dupa caz;

b.competenţa alternativă, prezintă situaţia în care reclamantul are alegerea între două sau mai multe instanţe deopotrivă competente;

c.competenţa exclusivă sau excepţională, prezintă situaţia în care cererea trebuie introdusă la o anumită instanţă.

In funcţie de caracterul normelor care reglementează competenţa, aceasta se clasifică în competenţă absolută (de ordine publică, reglementată de norme imperative) şi competenţa relativă (de interes privat, reglementată de norme dispozitive). Din coroborarea art 159 Cod pr.civ. cu art 19 Cod pr.civ, se deduce faptul că au caracter absolut competenţa generală, materială şi competenţa teritorială exclusivă şi caracter relative, competenţa teritorială de drept comun şi competenţa teritorială alternativă.

Principiile reglementării competenţei :

a.Competenţa instanţei e aceeasi pentru toţi.Acest principiu exprimă egalitatea intre cetăţeni,faptul că justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, sex, orientare sexuală,opinie, apartenenţă politică sau orice alte criterii discriminatorii.

a. Competenţa instanţei este legală, adică este stabilită de lege.Excepţiile sunt aparente deoarece şi competenţa convenţională, prin care părţile aleg instanţa competentă, se face tot în condiţiile impuse de lege.

b. Instanţa nu poate delega justiţia.Instanţele judecătoreşi nu-şi pot delega prerogativele unui alt organ , decât dacă legea o permite.

c. Instanţa îsi exercită atribuţiile de judecată numai în circumscripţia sa teritorială.Instanţele nu pot judeca în afara circumscripţiei conferite de lege decât dacă parţile au convenit altfel şi dacă acest fapt a fost permis de lege.

d. Competenţa instanţei este subiectivată prin acţiunea civilă.Competenţa materială şi teritorială sunt stabilite prin lege pe baza unor criterii generale, însă prin introducerea cererii de chemare în judecată, instanţa este individualizată.

e. Instanţele judecătoreşti sunt înzestrate cu plenitudine de competenţă, în sensul că justiţia se realizează, în regulă, de către instanţele judecătoreşti.

f. Judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei.Instanţa sesizată prin cererea de chemare în judecată este competenta să se pronunţe şi asupra mijloacelor de aparare ale pârâtului chiar dacă aceste mijloace privesc probleme care dacă ar fi făcut obiectul unei cereri principale distincte nu ar fi aparţinut competenţei materiale sau teritoriale a instanţei sesizate.

g. Accesoriu urmeaza soarta principalului.Cererile accesorii şi incidentale sunt de competenţa instanţei investite cu soluţionarea cererii principale.

h. Competenţa revine, în regulă, instanţei în circumscripţia căreia se află domiciliul pâratului .

i. Conflictele de competenţăse realizează în interiorul sistemului instanţelor judecătoreşti. Dacă instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa prin exces de putere, atunci nici alte autorităţi nu deţin prerogative de a soluţiona conflictele de competenţă dintre acestea. Justiţia se înfăptuieşte de către instanţele judecătoreşti, iar rezolvarea conflictelor de competenţă este o componenta intrisecă a justiţiei.

Preview document

Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 1
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 2
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 3
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 4
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 5
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 6
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 7
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 8
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 9
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 10
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 11
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 12
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 13
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 14
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 15
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 16
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 17
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 18
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 19
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 20
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 21
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 22
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 23
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 24
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 25
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 26
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 27
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 28
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 29
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 30
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 31
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 32
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 33
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 34
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 35
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 36
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 37
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 38
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 39
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 40
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 41
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 42
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 43
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 44
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 45
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 46
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 47
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 48
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 49
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 50
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 51
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 52
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 53
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 54
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 55
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 56
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 57
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 58
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 59
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 60
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 61
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 62
Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Introducere Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională. Prin definiţie, în procedură,...

Participantii la Procesul Civil - Proiectul Codului de Procedura Civila

Participanţii in procesul civil Din definiţia dată procesului civil, se poate observa că la activitatea de soluţionare a pricinilor civile şi de...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Competenta in Procesul Civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Drept Procesual Civil

Dreptul procesual este una din cele mai importante ramuri de drept, întrucât fara cunoasterea temeinica a institutiilor pe care le reglementeaza nu...

Ai nevoie de altceva?