Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 11007
Mărime: 52.68KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria
Prezentat la FEAA

Cuprins

Capitolul I: Generalităţi 1

Noţiunea de act civil 1

Terminologie 1

Capitolul II: Condiţii de valabilitate ale actului juridic civil 2

2.1. Definiţie 2

2.2. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil 2

2.2.1. Capacitatea legală de a încheia acte juridice civile 4

2.2.2. Consimţământul valabil al părţilor ce se obligă 5

2.2.2.1. Definiţie 6

2.2.2.2. Condiţii de validitate ale consimţământului 6

1. Leziunea 7

2. Eroarea 8

3. Dolul 9

4. Violenţa 10

2.2.3. Obiectul determinat al actului juridic 11

2.2.4. Cauza licită şi morală a actului juridic 12

2.2.5. Forma actului juridic civil 13

Capitolul III: Studiu de caz 18

Bibliografie 19

Anexe 20

Extras din document

Capitolul I

Generalităţi

I.1. Noţiunea de act civil

Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau fără intenţia de a produce efecte juridice, cât şi evenimentele sau faptele naturale. Pe altă parte, în sens restrâns, prin fapte juridice se înţeleg doar acţiunile omeneşti săvârşite fără intenţia producerii unor efecte juridice (efecte care se produc totuţi în puterea legii), precum şi evenimentele, care sunt împrejurări ce se produc independent de voinţa omului dar de care legea civilă leagă anumite consecinţte juridice.

Doctrina defineşte actul juridic civil în termeni esenţiali pentru toate categoriile de acte juridice civile.

Astfel, într-o definiţie unanim acceptată actul juridic civil este: „manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica şi stinge un raport juridic civil concret”

Din această definiţie putem conchide că elementele caracteristice actului juridic civil sunt următoarele:

-prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice;

-manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret ( prin acest element, actul juridic civil se delimitează de actele juridice din alte ramuri de drept).

I.2. Terminologie

Termenul de „act” sau de „act juridic civil” are următoarele accepţiuni:

-prima accepţiune este aceea de manifestare de voinţă în scopul de a produce efecte juridice, adică de operaţiune juridică încheiată (negotium juris, negotium) , de exemplu, vânzare-cumpărare, împrumut, schimb, donaţie;

-a doua accepţiune frecvent întâlnită în doctrină şi practică este aceea de înscris constatator al manifestării de voinţă, a operaţiunii juridice încheiate (instrumentum probationis, instrumentum )sau de suport material al manifestării de voinţă a subiectului de drept.

Capitolul II

Condiţii de validitate ale actului juridic civil

II.1. Definiţie

În literatura de specialitate nu găsim o definiţie a actului juridic general, ci doar a actelor juridice numite(contractul-covenţia). Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil reprezintă o serie de componente care trebuie să intre în structura actului juridic civil, adică sunt elemente (de fond şi de formă) indispensabile pentru ca actul să fie valabil şi să producă efecte juridice.

Condiţiile esenţiale ale valabilităţii unui contract (convenţii), în alte cuvinte ale prototipuui actului juridic civil sunt cuprinde in Codul Civil român, art. 948: „Condiţii esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, un obiect determinat, o cauză licită.” Trebuie însă avut în vedere faptul că prevederile art. 948, Cod Civil sunt generale pentru toate categoriile de acte juridice civile, dar în anumite acte juridice special prevăzute de lege, se cere şi condiţia formei, pentru ca împreuna să duca la încheierea unui act valabil.

II.2. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil

Elementele actului juridic civil, sua altfel spus condiţiile esenţiale pentru ca actul juridic civil să fie valid sunt:

1. Capacitatea de a contracta (capacitatea legală de a încheia actul juridic civil având ca punct de susţinere art. 949 care stabileşte că orice personă poate contracta dacă nu a fost declarată inaptă prin lege);

2. Consimţământul valabil al părţilor ce se obligă (art. 953 stabileşte cazurile când consimţământul nu este valabil);

3. Un obiect determinat (cel la care părţile sau numai una din părţi se obligă);

4. O cauză licită(„Obligaţia fara cauză sau fondată pe o cauză falsă, sau nelicită, nu poate avea niciun efect” )

5. Forma actului (condiţie specială de valabilitate).

Codul Civil român are ca sursă principală de inspiraţie Codul Civil Francez ce reglementează identic problema condiţiilor esenţiale de validitate ale convenţiilor.

Literatura juridică împarte diferitele condiţii de validitate ale actului juridic civil

în funcţie de diferite criterii:

- După criteriului aspectului:

a) Condiţii de fond (cele 4 condiţii ale actului juridic civil cuprinse în art. 948, Cod Civil)

b) Condiţii de formă (face referire fie la forma cerută de lege ad validitatem specifică actelor juridice solemne, fie la forma în care se materializează actul juridic pentru a putea fi dovedit- ad probaztionem);

c) Condiţii de publicitate cerute de lege pentru a oferi posibilitatea ca anumite acte juridice să devină opozabile faţă de terţi;

- După importanţă:

a) Condiţii esenţiale – această categorie cuprinde condiţiile art. 948 şi forma actelor în cazul celor solemne;

b) Condiţii neesenţiale (întâmplătoare) – care pot exista în anumite acte juridice dar a căror absenţă nu afectează validitatea actului (de exemplu, forma actelor juridice consensuale: un împrumut de folosinţă este valabil chiar dacă părţile l-au încheiat verbal sau în scris sub semnătură privată sau chiar autentică. De reţinut este faptul că unul şi acelaşi element poate avea valoarea unei condiţii esenţiale în anumite acte juridice, dar poate fi neesenţial în alte acte juridice; de exemplu: modalităţile actului juridic: termenul, condiţia, sarcina);

- După criteriului izvorului formal

a) Condiţii legale – prevăzute explicit în lege, de exemplu art.1772 Cod civil precizează forma contractului de ipotecă: „ipoteca convenţională nu poate fi constituită decât prin act autentic”;

b) Condiţii convenţionale prevăzute ca atare prin voinţa părţilor fără a fi impuse de lege

Preview document

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 1
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 2
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 3
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 4
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 5
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 6
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 7
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 8
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 9
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 10
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 11
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 12
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 13
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 14
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 15
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 16
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 17
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 18
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 19
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 20
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 21
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 22
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 23
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 24
Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Conditii de Valabilitate ale Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Capacitatea - Conditie de Validitate a Actului Juridic Civil

Prin conditiile actului juridic civil intelegem elementele din care este alcatuit un asemenea act. Clasificarea conditiilor actului juridic civil:...

Ai nevoie de altceva?