Continutul si Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Continutul si Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 108 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I - Raportul juridic civil
1. Noţiune 10
2. Caracterele raportului juridic civil 11
3. Structura raportului juridic civil 14
3.1. Părţile raportului juridic civil 15
3.2. Conţinutul raportului juridic civil 25
3.3. Obiectul raportului juridic civil 26
Capitolul II - Conţinutul raportului juridic civil
1. Dreptul subiectiv civil 27
1.1. Noţiune 27
1.2. Clasificare 30
1.3. Recunoaşterea, ocrotirea şi executarea drepturilor subiective civile.
Abuzul de drept 48
2. Obligaţia civilă 54
2.1. Noţiune 54
2.2. Clasificare 57
2.3. Rolul şi importanţa obligaţiilor 69
Capitolul III - Obiectul raportului juridic civil
1. Noţiune 70
2.Corelaţii 71
2.1. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul raportului juridic civil 71
2.2. Corelaţia dintre obiectul raportului juridic civil şi noţiunea de
“bunuri” 71
3. Bunurile 71
3.1. Noţiune 71
3.2. Corelaţia dintre noţiunile de “bunuri” şi “patrimoniu” 74
3.3. Clasificarea bunurilor 75
3.3.1. Criterii de clasificare 75
3.3.2. Bunuri mobile şi bunuri imobile 76
3.3.3. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul
civil 80
3.3.4. Bunuri individual determinate şi bunuri determinate generic 86
3.3.5. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile 87
3.3.6. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile 88
3.3.7. Bunurile frugifere şi bunuri nefrugifere 89
3.3.8. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile 90
3.3.9. Bunuri principale şi bunuri accesorii 91
3.3.10. Bunuri corporale şi bunuri incorporale 92
3.3.11. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile 93
3.3.12. Domeniul public şi domeniul privat 93
3.3.13. Bunuri izolate şi universalităţi de bunuri 97
3.3.14. Clasificarea bunurilor după destinaţia lor economică 98
Concluzii 99
Listă Bibliografică 102

Extras din document

INTRODUCERE

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale, fie ei indivizi sau grupuri de indivizi. Rolul dreptului de organizator al vieţii sociale, în principalul rol relativ, de disciplinator al conduitei oamenilor, în interacţiunea lor cotidiană, este, mai întâi, în plan abstract şi teoretic, evidenţiat de trăsăturile mecanismului reglementării juridice, mecanism conturat prin existenţa normelor juridice, parte componentă (subsistem) a sistemului normativ social.

Analizând nexusul raporturilor umane, aspectele sociologice ale mecanismului de reglementare juridică nu pot scăpa analizei. Studiul raporturilor juridice subliniază tocmai aceste aspecte sociologice, raporturile de drept fiind, înainte de toate raporturi sociale, în care oamenii intră în vederea îndestulării trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi coexistenţă.

Pentru ca un raport juridic să poată apărea şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa unor premise. Îndeobşte se consideră că aceste premise sunt: norma juridică, subiectele de drept şi faptele juridice. Primele două premise sunt premise generale sau abstracte, în timp ce faptul juridic este premisa specială sau concretă.

Normele de drept definesc domeniul comportării pasibile sau datorate, în cadrul unor raporturi sociale asupra cărora statul are interesul să acţioneze într-un anumit fel. Ele reprezintă premisa fundamentală a naşterii unui raport juridic. Într-adevăr, fără norma de drept nu putem vorbi de raport juridic, norma de drept definind capacitatea subiectelor de drept şi stabilind, de asemenea, categoriile de fapte juridice ca şi efectele lor. Norma juridică îşi găseşte în raportul de drept principalul său mijloc de realizare. Pentru acest motiv, de multe ori, raportul juridic este caracterizat ca o normă juridică în acţiune, principalul, dar nu şi unicul mijloc de realizare a dreptului. Influenţa dreptului asupra relaţiilor sociale nu poate fi redusă la o singură modalitate - crearea şi desfăşurarea raporturilor de drept. Ea este mult mai complexă, în prezent existând păreri în sensul existenţei unor norme juridice ce se realizează şi în afara producerii unor raporturi juridice (se au în vedere, în special, normele cu caracter şi conţinut prohibitiv).

În aceste ipostaze s-ar prezenta mecanismul complex al influenţei dreptului asupra comportamentului uman, trebuie să se recunoască faptul că forma esenţială a acestei influenţe o constituie crearea şi desfăşurarea unor raporturi juridice.

Raporturile juridice constituie modalitatea cea mai frecventă prin care energia normelor de drept se întrupează în viaţa socială. Realizarea dreptului prin intermediul raporturilor juridice implică o manifestare explicită a voinţei unor subiecte determinate în scopul valorificării prerogativelor legale. Pentru acest motiv se consideră că realizarea normelor de drept prin intermediul raporturilor juridice, reprezintă latura dinamică a reglementărilor juridice. Caracterul tipic, general, impersonal, irefragabil şi injonctiv al normei de drept se particularizează, se individualizează, capătă formă concretă în cadrul raporturilor juridice.

Relaţia juridică presupune o serie de idei raţionale cum ar fi: persoană (subiecte) ; obligaţie ; act juridic ; fapt juridic ; etc.

Raportul juridic presupune contactul între subiecte a căror acţiune (reglată de norma juridică) are o limită : dreptul şi obligaţia corelativă. Pentru acest motiv, în analiza conceptului raportului juridic va trebui să distingem, accepţiunea sa de fond - raportul juridic, privit ca o formă de realizare a dreptului - de accepţiunea sa în înţelesul dat de tehnica juridică - raportul juridic apare ca o construcţie a gândirii teoretice.

Fisiere in arhiva (5):

 • Continutul si Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil
  • Bibliografie.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Lucrare finala.doc
  • PLANUL.DOC
  • Prima pag.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI Facultatea de drept