Contractele

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6260
Mărime: 42.22KB (arhivat)
Publicat de: Domnica Ganea
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. 1. Noţiuni generale 3
 2. 2. Clasificarea contractelor
 3. 2.1. După numărul de obligaţii 5
 4. 2.2. După interesul patrimonial 5
 5. 2.3. După modul de formare 6
 6. 2.4. După executare 7
 7. 2.5. Din punctul de vedere al reglementării lor 7
 8. 2.6. După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor 8
 9. 2.7. Contracte de adeziune 8
 10. 2.8. Contracte mixte sau complexe 8
 11. 3. Elemente structurale ale contractului
 12. 3.1. Capacitatea de a contracta 8
 13. 3.2. Consimţământul 9
 14. 3.3. Obiectul 10
 15. 3.4. Cauza 10
 16. 4. Contractele Comerciale
 17. 4.1. Aspecte introductive 10
 18. 4.2. Tipuri de contracte comerciale 11
 19. 5. Contractele Civile
 20. 5.1. Aspecte introductive 13
 21. 5.2. Tipuri de contracte civile 13
 22. 6. Contractele Administrative
 23. 6.1. Aspecte introductive 15
 24. 6.2. Caracterele contractului administrativ 16
 25. 6.3. Tipuri de contracte administrative 16
 26. 7. Consideraţii finale
 27. 7.1. Distincţia între contractul public şi contractul privat 18
 28. 7.2. Concluzii 19

Extras din proiect

1. NOŢIUNI GENERALE

Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”, sau altfel zis convenţia dintre 2 sau mai multe persoane cu scopul de a produce efecte juridice.

Incheierea contractului este guvernată de principiul libertăţii contractuale deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane. Principiul libertăţii contractuale se exprimă şi prin faptul că o persoană poate încheia orice fel de contract, poate să determine prin voinţa sa clauzele contractuale şi efectele pe care contractul urmează să le producă.

Codul penal român are un fundament consensualist. In principiu în scopul încheierii valabile a unui contract trebuie să fie împlinite condiţiile prevăzute la Art. 948 Cod Civil: capacitatea părtilor de a contracta , consimtamantul valabil al părtilor care se obligă, existenţa unui obiect licit şi moral ,o cauza licită şi morala.

Antecontractul, precontractul, contractul preliminar sau provizoriu, promisiunea de contract:

- Promisiunea făcută de promitent şi beneficiar prin care prima parte se obligă faţă de cea de-a doua parte care acceptă să încheie în viitor un contract al cărui conţinut este prevăzut, în esenţă, în antecontract

- Promisiunea făcută numai de una dintre părti- promitentul, care se obligă de cealaltă parte- beneficiarul, să încheie, la cererea acestuia, un contract al cărui conţinu este prestabilit

Oferta şi acceptarea ofertei - reprezintă manifestarea unilaterală de voinţă, exprese şi tacite, în vederea încheierii unui contract.

Pactul de preferinţă - este convenţia prin care promitentul se obligă ca, în cazul în care urmează să vândă un bun, să-l prefere, la preţuri egale, în calitate de cumpărător, pe beneficiarul promisiunii.

Promisiunea de porte-fort - este manifestarea de voinţă prin care promitentul se obligă faţă de creditorul promisiunii de a depunde toate diligenţele pentru a determina o altă persoană să artifice un act, să efectueze o prestaţie sau să încheie un contract.

Contractul sub condiţie - este contractul prin care părţile convin că, în cazul realizării condiţiei suspensive, să se perfecteze cu efect retroactive, iar în cazul condiţiei rezolutorii, să se desfiinţeze cu efect retroactive.

Contractul cu termne suspensiv - este contractul care este perfectat, dar executarea lui este amânată până când se îndeplineşte termenul.

Libertatea contractuală - reprezintă posibilitatea de a încheia contracte în conformitate cu legea, de a stabili conţinutul şi efectele lor, de a le modifica şi desface.

Libertatea contractuală este garantată de Constituţia României, prin care: “Cetăţeni beneficiază de drepturile consecrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea”

Statutele persoanelor fizice şi juridice privind libertatea contractuală se regăsesc în:

- Decretul nr. 31/1954- privitor la persoanele fizice şi juridice;

- Decretul-lege nr. 66/1990- privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti;

- Legea nr. 109/1996- privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;

- Legea nr. 31/1990- cu privire la societăţile comerciale;

- Legea nr. 15/1990- privind organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

- Legea nr. 36/1991- cu privire la societăţile agricole şi alte fomre de asociere în agricultură

Limitele principiului libertăţii contractuale:

a) Limite generale stabilite de norme imperative ale legii:

-nu se pot încheia contracte care au cauze imorale sau un obiect ilicit;

-anumite categorii de persoane (judecătorii) nu pot încheia unele varietăţi de contracte decât cu condiţia obţinerii unei autorizaţii prealabile;

b) Se realizeaza prin reguli de convieţuire socială (părţile nu pot încheia acte juridice care ar contraveni regulilor de convieţuire din orânduirea noastră):

-proxenetismul

-concubinajul

Rolul contractului:

Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal facută, ea are o putere de lege între părţi Insemnătatea contractului ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice este evidentă în toate domeniile, de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor, până la conducerea economiei naţionale si la stabilirea relaţiilor internaţionale.

Conform art 4 alin 1 din Legea nr 469/2002, în contractele încheiate părţile contractante vor prevedea că, în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), debitorii să plăteasca, în afara sumei datorate, penalităţi pentru fiecare zi de întarziere

2. CLASIFICAREA CONTRACTELOR

2.1. După numărul de obligaţii:

a) Unilaterale art 944 C.c. “contractul este unilateral când una sau mai multe personae se obligă către una sau mai multe personae fără ca acestea din urmă să se oblige”(donaţia, împrumutul, mandatul gratui, gajul etc.)

b) Bilaterale (sinalgmatice) art 943 C.c. “contractul este bilateral sau sinalgmatic când părţile se obligă reciproc una către alta”. Obligaţiile părţilor iau naştere concomitant. De exemplu obligaţia vânzătorului de a transmite dreptul la proprietate şi obligaţia cumpărătorui de a plăti se nasc în acelaşi timp.

Preview document

Contractele - Pagina 1
Contractele - Pagina 2
Contractele - Pagina 3
Contractele - Pagina 4
Contractele - Pagina 5
Contractele - Pagina 6
Contractele - Pagina 7
Contractele - Pagina 8
Contractele - Pagina 9
Contractele - Pagina 10
Contractele - Pagina 11
Contractele - Pagina 12
Contractele - Pagina 13
Contractele - Pagina 14
Contractele - Pagina 15
Contractele - Pagina 16
Contractele - Pagina 17
Contractele - Pagina 18
Contractele - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Contractele.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Răspunderea pentru lucruri, în general

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în dispoziţiile art. 998 – 1003 ale Codului Civil. În mod tradiţional, se apreciază că răspunderea...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contract matrimonial

INTRODUCERE Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Ai nevoie de altceva?