Contractul Civil

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3621
Mărime: 20.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1.Aspecte generale relative la contract ca izvor de obligatii

1.1 Notiunea contractului

1.2. Acordul de vointa sau consimtamantul

2. Clasificarea contractelor

2.1. Consideratii generale

2.2. Clasificarea contractelor dupa continutul lor in contracte sinalagmatice si contracte unilaterale

2.3. Clasificarea contractelor dupa certitudinea intinderii datoriei prestatiilor partilor – contracte comutative si contracte aleatorii

2.4. Subclasificarea contractelor cu titlu gratuity in contracte dezinteresate si liberalitati

2.5. Clasificarea contractelor dupa modul de formare

2.6. Clasificarea contractelor dupa durata lor de executare- contracte cu executare instantanee si contracte cu executare succesiva

2.7. Clasificarea contractelor dupa efectele produse

2.8. Clasificarea contractelor dupa denumire (dupa modul de reglementare)

2.9. Clasificarea contractelor dupa corelatii existente intre ele

2.10. Clasificarea contractului dupa modul de realizare a acordului de vointa

3. Formarea si validitatea contractelor

3.1. Consideratii generale

3.2. Capacitatea de a contracta

3.3. Consimtamantul

3.3.1. Notiunea de consimtamant

3.3.2. Realizarea consimtamantului (incheierea contractului)

4. Efectele contractullui

4.1. Consideratii generale

4.2. Efectele contractului intre parti

4.3. Efectele contractului fata de terti

5. Speta

Extras din document

1. Aspecte generale relative la contract ca izvor de obligatii

1.1 Notiunea contractului

Potrivit art.942 C. civ. Prin contract se intelege :“acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic”.

In dreptul nostrum civil notiunile de contact si conventie sunt sinonime, intrucat si legiuitorul reglementeaza aceste institutii in cadrul Titlului III care poarta denumirea “Despre contracte si conventii”. In doctrina de specialitate, unii autori considera contractul ca fiind o varietate de conventiune, intrucat prin conventie, se intelege, nu numai acordurile de vointa care au mentiunea de a crea obligatii, ci si orice acorduri de vointa, capabile de a crea orice fel de efecte juridice - de a crea, de a modifica sau de a stinge un raport juridic obligational.

In ceea ce ne priveste, definim contractul ca fiind acel accord de vointa prin care doua sau mai multe persoane se leaga juridic pentru a crea, a modifica sau a stinge intre ele un raport juridic obligational

1.2. Acordul de vointa sau consimtamantul

Acordul de vointa tine de esenta contractului, intrucat daca vointele nu s-au pus de accord, neexistand consimtamantul partilor contractante cu privire la clauzele acestuia , nu putem discuta despre un contract valabil incheiat.

Vointa partilor la incheieria unui contract este primordiala intrucat acestea pot deroga de la dispozitiile legale care nu sunt imperative, putand stabili orice calauze, potrivit principiului autonomiei de vointa, fara a contravene dispozitiilor art 5 C.civ. Din aceste considerente putem afirma ca dreptul modern este consensualist, in sensul ca simplul accord de vointa intre parti este necesar si sufficient de a produce efectele juridice voite de parti, fara nici o formalitate.

In practica dupa cum se vede la clasificarea contractelor dupa modul lor de formare, exista si contracte solemne pentru a caror incheiere valabila este necesar ca acordul de vointa sa fie materializat intr-o anumita forma, de regula forma autentica. Spre exemplu, contractul de instrainare a unor terenuri (Legea nr.54 din 1998 privind circulatia juridical a terenurilor), contractul de donatie (art.813 C. civ.), contractul de ipoteca (art. 1772 C.civ.) etc.

De asemenea ,:”s-a mai pretins ca de fapt, vointa uneia din parti nu este libera, si vointele partilor nu sunt egale, ori de cate ori situatia uneia dintre parti este de asa natura incat dicteaza singura conditiile contractului” . Suntem in prezenta contractelor de adeziune, unde vointa uneia din parti se reduce la a accepta sau a refuza clauzele impuse de cealalta parte , alternative negocierii acestora neexistand. Spre exemplu: contractul de asigurare, de transport, de furnizare a energiei electrice, a agentului termic a apei, etc.

2. Clasificarea contractelor

2.1. Consideratii generale

Vom efectua o operatie logica de grupare a contractelor in functie de diferite criterii, insistand mai mult asupra importantei acestei clasificari pentru participantii la circuitul civil. Facem acest demers, intrucat in practica exista numeoase contracte numite , dar si multe nenumite, nereglementate de legiuitor, acestea fiind formate potrivit vointei partilor, in acord cu interesul lor . La formarea acestora sunt utilizate clause combinate din mai multe asemenea acte juridice.

Legiuitorul a clasificat contractile in diferite moduri, folosind diferite criterii, in art.943-947 C.civ. Astfel, din dispozitiile art.943-944 C.civ. rezulta ca acordul de vointa a partilor contractante se poate concretiza fie intr-un contract bilateral (sinalagmatic), fie intr-un contract unilateral, cand se oblige una sau mai multe persoane catre una sau mai multe persoane.

Dispozitiile art.945-946, clasifica contractul in contract oneros si contract gratuit, in functie de existenta sau inexistenta vreunui avantaj pentru ambele parti sau numai pentru o parte. Si in fine art. 947 C.civ. imparte contractul cu titlul oneros in contract comuntativ si alatoriu, in functie de cunoasterea sau necunoasterea existentei si intinderii obligatiei ab initio.

Preview document

Contractul Civil - Pagina 1
Contractul Civil - Pagina 2
Contractul Civil - Pagina 3
Contractul Civil - Pagina 4
Contractul Civil - Pagina 5
Contractul Civil - Pagina 6
Contractul Civil - Pagina 7
Contractul Civil - Pagina 8
Contractul Civil - Pagina 9
Contractul Civil - Pagina 10
Contractul Civil - Pagina 11
Contractul Civil - Pagina 12
Contractul Civil - Pagina 13
Contractul Civil - Pagina 14
Contractul Civil - Pagina 15
Contractul Civil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Contractul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Contractul

Obligaţiile civile au două mari izvoare: actele juridice şi faptele juridice. Actele juridice, la rândul lor, se împart în contracte şi acte...

Obligații - Partea Generală

IMPORTANŢA MATERIEI OBLIGAŢIILOR. Ne-a mai rămas de studiat materia obligaţiilor asupra cărora vom insista mai mult din cauza dezvoltării pe care...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Ai nevoie de altceva?