Contractul de Inchiriere

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 18718
Mărime: 40.67KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Talmaciu

Extras din document

Definitie

Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita chirias (sau locatar), folosinta temporara, totala sau partiala, a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani numita chirie.

Ca si locatiunea, inchirierea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual, cu executare succesiva, care transmite dreptul de folosinta temporara a locuintei.

Rezulta ca inchirierea se deosebeste de locatiunea de drept comun prin obiectul ei specific: locuinta. Astfel fiind, inchirierea de locuinte nu poate fi calificata un contract special distinct, ci numai ca o varietate a contractului de locatiune de drept comun. In consecinta, contractului de inchiriere ii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun referitoare la locatiune, in masura in care legislatia locativa nu prevede norme speciale (art.72 din Legea locuintei nr.114/1996).

Reglementare. Principalul act normativ m materia inchirierii locuintelor este Legea locuintei nr.114/1996, prin care s-a abrogat legislatia locativa anterior in vigoare: Legea nr.5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietar si chiriasi, HCM nr.860/1973 si orice alte dispozitii contrare prevederilor din Legea nr.114/ 1996 (art.73). Continua insa sa fie aplicabile dispozitiile prevazute prin legi speciale, potrivit carora partea contractanta (chiriasul sau locatorul) beneficiaza de drepturi mai favorabile (referitoare la raporturile locative si a celor conexe acestora) decat cele prevazute de L.nr.114/1996 (art.71). In completarea legislatiei locative se aplica dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune (art.72).

Domeniu de aplicare. Dispozitiile Legii nr.114/1996 sunt aplicabile numai contractelor de inchiriere avand ca obiect o locuinta - definita de lege ca "o constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei peroane sau familiei" (art.2. lit.a) - inclusiv curtea si gradina inchiriata o data cu suprafata locativa (art.21 lit.c.).

Aceste dispozitii nu sunt aplicabile daca contractul are ca obiect un alt imobil, cum ar fi, de exemplu, curtea sau garajul inchiriat pentru parcarea sau adapostirea autovehiculului ori in alt scop (se aplica dreptul comun). Legislatia locativa nu este aplicabila nici in cazul inchirierii unei case de vacanta, definita de lege ca "locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recreerii^ (art.2 lit.h). Fiind destinata ocupsrii temporare de scurta durata, in scop de odihna si recreere, iar nu "locuirii" cu caracter de continuitate, nu intra sub incidenta legislatiei locative. De altfel, dispozitiile Legii nr.114/1996 vizeaza numai inchirierea de "locuinte", nu si de case de vacanta.

Legislatia locativa este inaplicabila, evident, in cazul suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta pentru care exista o reglementare speciala. Astfel, potrivit Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, HG nr.1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii (abrogata partial si inlocuita prin Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor) si HG nr.140/1991 (republicata) privind

Metodologia atribuirii in locatia gestiunii sau inchirierea unor subunitati prin licitatie directa, inchirierea suprafetelor locative vizate de aceste acte normative (suprafete locative cu destinatie comerciala, industriala, depozite, birouri etc.) nu se poate face potrivit dispozitiilor Legii nr.114/ 1996, ci pe criterii comerciale, de regula, prin licitatie, in conformitate cu aceste reglementari. Au ramas insa in vigoare contractele de inchiriere privind suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta folosite de catre asezaminte social-culturale si de invatamant, de partide politice, sindicate si alte organizatii neguvernamentale, aflate in curs de executare, precum si contractele de inchiriere avand ca obiect garaje proprietate de stat; toate aceste contracte s-au prelungit de drept pe o perioada de 5 ani (art. 1-3 din Legea nr. 17/1994), iar apoi pe o perioada de inca 5 sau 3 ani, dupa caz (potrivit art. 1-8 din OUG nr.40/1999). Dupa expirarea acestor termene (aprilie 2002, respectiv 2004), in lipsa unor noi prorogari legale, va putea opera tacita relocatiune potrivit dispozitiilor Codului civil (art.1437-1438), cu efecte pe timp nedeterminat si cu posibilitatea denuntarii unilaterale de catre oricare dintre parti, cu conditia respectarii termenului de preaviz (art.1436alin.2 C.civ.).

Iar locatiunea suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta apartinand persoanelor fizice sau societatilor comerciale cu capital particular, care nu intra sub incidenta reglementarilor speciale, sunt supuse dreptului comun (art. 1410 si urm. C.civ.).

Scurte consideratii de drept comparat. Fara a intra in amanunte, mentionam ca interventii legislative speciale referitoare la folosinta locuintelor - derogatorii de la dreptul comun in materie de locatiune - intalnim si in legislatia altor tari cu veche traditie democratica, scopul declarat flind protectia chiriasilor prin norme imperative, considerandu-se ca acest domeniu nu poate fi lasat pur si simplu la voia economiei de piata. Aceste masuri de protectie vizeaza, in special, stabilitatea dreptului de folosinta al chiriasului si un oarecare control public asupra cuantumului chiriei, mai ales asupra maririi ei.

Astfel, in Franta, incepand din 1914, dar mai ales din 1948, s-au adoptat legi speciale privind folosinta locuintelor, scopul declarat fiind protectia chiriasilor. In acest sens, s-au luat masuri ca:

- sa se asigure stabilitatea dreptului de folosinta al chiriasului dupa expirarea termenului prevazut in contract, consacrandu-se dreptul locatarului la reinnoirea de drept a contractului (droit au renouvellement automatique du bail), de a fi mentinut in folosinta (droit au mamtien dans les lieux), cu conditia respectarii obligatiilor contractuale, proprietarul avand dreptul de a relua folosinta (droit de reprise), numai daca el, sotul lui, ascendentii ori descendentii lui sau ai sotului au nevoie de acea locuinta si numai daca pun la dispozitia locatarului o alta locuinta in stare buna de locuire si care corespunde necesitatilor sale personale ori familiale si, daca este cazul, profesionale si posibilitafilor sale;

Preview document

Contractul de Inchiriere - Pagina 1
Contractul de Inchiriere - Pagina 2
Contractul de Inchiriere - Pagina 3
Contractul de Inchiriere - Pagina 4
Contractul de Inchiriere - Pagina 5
Contractul de Inchiriere - Pagina 6
Contractul de Inchiriere - Pagina 7
Contractul de Inchiriere - Pagina 8
Contractul de Inchiriere - Pagina 9
Contractul de Inchiriere - Pagina 10
Contractul de Inchiriere - Pagina 11
Contractul de Inchiriere - Pagina 12
Contractul de Inchiriere - Pagina 13
Contractul de Inchiriere - Pagina 14
Contractul de Inchiriere - Pagina 15
Contractul de Inchiriere - Pagina 16
Contractul de Inchiriere - Pagina 17
Contractul de Inchiriere - Pagina 18
Contractul de Inchiriere - Pagina 19
Contractul de Inchiriere - Pagina 20
Contractul de Inchiriere - Pagina 21
Contractul de Inchiriere - Pagina 22
Contractul de Inchiriere - Pagina 23
Contractul de Inchiriere - Pagina 24
Contractul de Inchiriere - Pagina 25
Contractul de Inchiriere - Pagina 26
Contractul de Inchiriere - Pagina 27
Contractul de Inchiriere - Pagina 28
Contractul de Inchiriere - Pagina 29
Contractul de Inchiriere - Pagina 30
Contractul de Inchiriere - Pagina 31
Contractul de Inchiriere - Pagina 32
Contractul de Inchiriere - Pagina 33
Contractul de Inchiriere - Pagina 34
Contractul de Inchiriere - Pagina 35
Contractul de Inchiriere - Pagina 36
Contractul de Inchiriere - Pagina 37
Contractul de Inchiriere - Pagina 38
Contractul de Inchiriere - Pagina 39
Contractul de Inchiriere - Pagina 40
Contractul de Inchiriere - Pagina 41
Contractul de Inchiriere - Pagina 42
Contractul de Inchiriere - Pagina 43
Contractul de Inchiriere - Pagina 44
Contractul de Inchiriere - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Inchiriere.doc

Alții au mai descărcat și

Motivele de Divorț

1.1. Reglementarea motivelor de divorţ Redactarea nouă menţine sistemul de a nu se enumera motivele de divorţ şi a se putea desface căsătoria...

Procedura Divorțului

1.1. Reglementarea legală Desfacerea căsătoriei se face printr-o procedură specială reglementată în Cartea a VI-a din Codul de procedură civilă,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Particularitățile închirierii locuințelor

Obligatiile locatorului (proprietarului) Notiuni generale Toate obligatiile locatorului decurg din principiul ca el trebuie sa asigure...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Instituții de Drept Civil

PARTEA I INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale

INTRODUCERE Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia...

Reglementarea Contractului de Inchiriere

1. Definitia contractului de inchiriere Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei...

Contractul de Închiriere a Spațiului Locativ

Introducere Vechiul Cod Civil al Republicii Moldova pentru folosinţa temporară a unor bunuri străine contra plată utiliza termenul general de...

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Contract de Inchiriere - Notiuni Introductive

1.Definitia contractului de închiriere a locuintei Caractere juridice Încheierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita...

Contractul de Inchiriere

Contractul de inchiriere Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin...

Ai nevoie de altceva?