Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 35555
Mărime: 138.83KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Iancu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ASIST. UNIV. DRD. CRISTINA OLTEANU
UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Drept si Administratie Publica;

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. 1 Consideratii generale 5
 3. 1.1 Scurt istoric al contractelor în general 5
 4. 1.2 Notiunea de contract de vânzare – cumparare 7
 5. 1.3 Reglementarea legala 8
 6. 1.4 Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 9
 7. 1.4.1 Contract consensual 9
 8. 1.4.2 Contract bilateral (sinalagmatic) 12
 9. 1.4.3 Contract cu titlu oneros 12
 10. 1.4.4 Contract comutativ 13
 11. 1.4.5 Contract translativ de proprietate 13
 12. 1.5 Publicitatea imobiliara 16
 13. Capitolul 2
 14. 2 Conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumparare. Obiectul contractului 19
 15. 2.1 Capacitatea partilor 19
 16. 2.2 Consimtamântul 23
 17. 2.2.1 Promisiunea de vânzare 23
 18. 2.2.2 Pactul de preferinta 25
 19. 2.2.3 Dreptul de preemtiune 26
 20. 2.3 Obiectul contractului de vânzare – cumparare 29
 21. 2.3.1 Lucrul vândut 29
 22. 2.3.1.1 Lucrul sa fie în comert (în circuitul civil) 30
 23. 2.3.1.2 Lucrul sa existe în momentul încheierii contractului sau sa poata exista în viitor
 24. 34
 25. 2.3.1.3 Lucrul sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil 36
 26. 2.3.1.4 Lucrul sa fie proprietatea vânzatorului 36
 27. 2.3.2 Pretul 38
 28. 2.3.2.1 Pretul sa fie stabilit în bani 39
 29. 2.3.2.2 Pretul sa fie determinat sau determinabil 39
 30. 2.3.2.3 Pretul sa fie sincer si serios 40
 31. 2.4 Cauza contractului de vânzare –cumparare 41
 32. 2.5 Forma contractului de vânzare-cumparare 42
 33. Capitolul 3
 34. 3 Efectele contractului de vânzare cumparare. Obligatiile vânzatorului. Obligatiile cumparatorului
 35. 43
 36. 3.1 Obligatiile vânzatorului 44
 37. 3.1.1 Predarea lucrului vândut 44
 38. 3.1.2 Obligatia de garantie a lucrului vândut 47
 39. 3.1.2.1 Obligatia de garantie contra evictiunii 48
 40. 3.1.2.1.1 Garantia contra evictiunii rezultând din fapte personale 49
 41. 3.1.2.1.2 Garantia contra evictiunii rezultând din fapta unui tert. 50
 42. 3.1.2.1.3 Efectele obligatiei de garantie în caz de evictiune consumata 53
 43. 3.1.2.1.4 Modificari conventionale ale garantiei contra evictiunii. 55
 44. 3.1.2.2 Garantia contra viciilor lucrului vândut 56
 45. 3.1.2.2.1 Conditiile garantiei contra viciilor 56
 46. 3.1.2.2.2 Efectele si întinderea raspunderii vânzatorului pentru vicii 58
 47. 3.1.2.2.3 Termenul de intentare a actiunilor 59
 48. 3.1.2.2.4 Modificari conventionale ale garantiei pentru vicii 60
 49. 3.2 Obligatiile cumparatorului 61
 50. 3.2.1 Plata pretului 61
 51. 3.2.1.1 Dobânda pretului vânzarii 62
 52. 3.2.1.2 Sanctiunea neplatii pretului 63
 53. 3.2.1.3 Simulatia pretului 64
 54. 3.2.2 Luarea în primire a lucrului vândut 65
 55. 3.2.3 Suportarea cheltuielilor vânzarii 66
 56. Capitolul 4
 57. 4 Varietati ale contractului de vânzare cumparare 67
 58. 4.1 Precizari prealabile 67
 59. 4.2 Vânzarea cu gramada 68
 60. 4.3 Vânzarea dupa greutate, numar si masura 68
 61. 4.3.1 Efecte. 68
 62. 4.3.2 Delimitarea fata de vânzarea cu gramada. 69
 63. 4.4 Vânzarea pe încercate 69
 64. 4.4.1 Efecte. 69
 65. 4.4.2 Delimitarea fata de vânzarea pe gustate. 70
 66. 4.5 Vânzarea cu pact de rascumparare 70
 67. 4.6 Vânzarea unei mosteniri (de drepturi succesorale) 71
 68. 4.6.1 Efecte. 71
 69. 4.7 Vânzarea de drepturi litigioase si retractul litigios 73
 70. 4.7.1 Efecte. 74
 71. Capitolul 5
 72. 5 Studiu de caz - Contractul de vânzare-cumparare. Clauza penala. Lipsa de vointa a partilor 76
 73. Bibliografie 82

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

CONSIDERATII GENERALE

1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL

Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman privat. În perioada cea mai veche a dreptului roman contractul era o conventie a carei obligativitate rezulta din formalitatile si solemnitatile efectuate cu ocazia încheierii lui. Elementul esential, cu alte cuvinte, al contractului nu îl constituia acordul de vointa, ci elementele formale cerute pentru întocmirea lui.

În adevar, primele forme contractuale romane pe care le cunoastem se caracterizau printr-un formalism riguros : nexum, stravechi contract de împrumut, se realiza prin procedeul per aes et libram, procedeu folosit si în materie de înstrainare a proprietatii, sponsio, contract verbal, se încheia prin pronuntarea anumitor cuvinte solemne, iar contractul asa zis liberal (literis) prin anumite înscrieri facute în registru (codex) creditorului cu încuviintarea debitorului.

Pe masura cresterii productiei si a schimburilor comerciale, solemnitatile contractuale încep sa constituie o frâna în dezvoltarea vietii economice.

Vechile forme au fost abolite de necesitatile noi scoase la iveala de viata însasi. Înlaturarea acestora s-a facut treptat si numai în masura în care practica a creat forme contractuale corespunzatoare noilor relatii sociale. Alaturi de vechile contracte sus mentionate, al caror formalism treptat a devenit inutil, apar alte forme noi, neformale

Asa apar la finele Republicii, contractele reale, adica acelea ce se încheie prin simpla remitere (re) a lucrului si cele consensuale ce se încheiau prin simplul consimtamânt (solo consenso), valabilitatea acestor contracte fiind supusa numai unor conditii de fond, scoase la iveala din destinatia si utilitatea lor economica. În fapt, ele sunt adevarate pacte, adica acorduri de vointa neîmbracate în forme solemne, ridicate la rangul de contract datorita importantei lor economice deosebite.

În epoca imperiala asistam la elaborarea progresiva a teoriei generale a contractelor. Contractul (contractus) , al carui element esential îl constituie acum acordul de vointa, se descatuseaza de sub lanturile formalismului primitiv. Jurist consultul Pedius este primul care, unind în categoria juridica a contractelor unele acte juridice, arata ca elementul esential al acestora este acordul de vointa al partilor contractante.

Sistemul contractual roman se va dezvolta progresiv în întreaga epoca imperiala romana, caci necesitatile economice si sociale vor scoate la iveala si alte conventii carora ordinea de drept le va acorda efecte juridice, alaturându-le vechilor categorii contractuale.

Contractele consensuale se încheie prin simplul consimtamânt al partilor, fara nici o alta formalitate verbala sau scriptica. Create pe tarâmul dreptului gintilor (ius gintium) spre a se da eficacitate juridica multiplelor conventii comerciale pe care romanii le încheiau cu peregrinii, contractele consensuale sinalagmatice perfecte, deoarece creeaza obligatii în sarcina ambelor parti si totodata - de buna credinta - , întrucât judecatorul are dreptul, în cazul unui conflict între parti, sa interpreteze aceste conventii în conformitate cu principiile de echitate si de buna – credinta.

Din caracterul lor sinalagmatic si de buna credinta decurge regula ca nici una din partile contractante nu va putea cere îndeplinirea prestatiei ce i se cuvine daca nu este gata sa-si execute propria sa prestatie.

Contractele consensuale în dreptul roman sunt în numar de patru : vânzarea – cumpararea, locatiunea, societatea si mandatul.

Vânzarea-cumpararea (emptio – venditio) este un contract consensual în temeiul caruia o persoana numita vânzator se obliga sa transmita altuia, numita cumparator posesiunea linistita si trainica a unui lucru ( merx ) în schimbul unei sume de bani numita pret ( pretium ).

Precedata de origini de troc, adica de schimbul în natura, vânzare consensuala a aparut târziu în Roma, numai spre finele Republicii, drept urmare a dezvoltarii productiei de marfuri si a schimburilor comerciale. Lipsita de forme si putându-se încheia prin simplul consimtamânt, vânzarea – cumpararea consensuala a constituit un adecvat instrument juridic în usurarea încheierii diverselor tranzactii comerciale.

Înainte de a se cristaliza sub forma unui contract consensual vânzarea se realizeaza printr-o simpla transferare de proprietate pe calea unei mancipatiuni.

Preview document

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 1
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 2
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 3
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 4
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 5
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 6
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 7
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 8
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 9
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 10
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 11
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 12
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 13
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 14
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 15
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 16
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 17
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 18
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 19
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 20
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 21
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 22
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 23
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 24
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 25
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 26
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 27
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 28
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 29
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 30
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 31
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 32
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 33
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 34
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 35
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 36
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 37
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 38
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 39
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 40
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 41
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 42
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 43
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 44
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 45
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 46
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 47
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 48
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 49
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 50
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 51
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 52
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 53
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 54
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 55
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 56
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 57
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 58
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 59
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 60
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 61
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 62
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 63
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 64
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 65
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 66
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 67
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 68
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 69
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 70
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 71
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 72
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 73
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 74
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 75
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 76
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 77
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 78
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 79
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 80
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 81
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 82
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 83
Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

I Noţiunea contractului de locaţiune. Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este...

Contractul de Locațiune

1. Consideraţii generale 1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil...

Efectele contractului de vânzare cumpărare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Te-ar putea interesa și

Proiect achiziții - KonoPizza

Introducere Industria alimentară s-a schimbat destul de mult în ultimele două decenii, în special datorită dezvoltării şi implementării de noi...

Organizarea evidenței operative și evidenței contabile

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în...

Strategii, Tactici și Tehnici de Negociere

Argument Domeniul pe care ne străduim să-l explorăm în această lucrare este cel al afacerilor, adică al celei mai extinse forme de comunicare...

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Contracte speciale - contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract prin care una din părţi (vânzător) strămută un drept de proprietate asupra unui bun al său asupra...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Noțiunea, caracteristica generală și importanța contractului de vânzare - cumpărare internațională

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor....

Contract de vânzare-cumpărare

I. Notiunea contractului de vanzare-cumparare comerciala 1. Importanta contractului de vanzare-cumparare comerciala Caracterizare generala....

Ai nevoie de altceva?