Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10570
Mărime: 45.72KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Kovacs Geza
Facultatea de drept, Masterat drept

Cuprins

CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE PĂRŢI. 4

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE.4

1.2 DEFINIŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE PE COTE-PĂRŢI.5

1.3 NATURA JURIDICĂ. CARACTERE .6

1.4 MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI .7

1.5 NATURA JURIDICĂ. OBIECT. TITULARI. FORME.8

1.5.1 PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI OBIŞNUITĂ SAU TEMPORARĂ .9

1.5.1.1. DREPTUL FIECĂRUI COPĂRTAŞ ASUPRA BUNULUI.9

1.5.1.2 DREPTURILE COPĂRTAŞILOR.19

1.5.1.3 OBLIGAŢIILE COPĂRTAŞILOR.20

1.5.1.4 MODURILE DE ÎNCETARE A CORPOPRIETĂŢII.21 1.5.1.5 TITULARII ACŢIUNII ÎN ÎMPĂRŢEALĂ.23

1.5.1.5.1 PARTAJUL.24

1.5.1.5.1.1 FORMELE PARTAJULUI.24

1.5.1.5.1.1.1 PARTAJUL AMIABIL .25

1.5.1.5.1.1.1.1 CONDIŢII DE FOND ALE PARTAJULUI VOLUNTAR.25

1.5.1.5.1.1.2 CONDIŢII DE FORMĂ ALE PARTAJULUI.27

1.5.1.5.1.2 PARTAJUL JUDICIAR.27

1.5.1.5.1.2 MODALITĂŢILE DE REALIZARE A PARTAJULUI.28

1.5.1.5.1.3 EFECTELE PARTAJULUI.28

1.5.1.5.1.4 DESFIINŢATEA ÎMPĂRŢELII.30

1.5.2 PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI FORŢATĂ SAU PERPETUĂ.31

1.5.2.1 CONŢINUTUL JURIDIC.31

1.5.2.2 CAZURILE DE COPROPRIETATE FORŢATĂ.33

1.5.2.2.1 COPROPRIETATEA LUCRURILOR COMUNE NECESARE SAU UTILE PENTRU FOLOSIREA A DOUĂ IMOBILE VECINE.33

1.5.2.2.2 COPROPRIETATEA ASUPRA DESPĂRŢITURILOR DINTRE DOUĂ FONDURI VECINE.34

1.5.2.2.2.1 ZIDUL COMUN.36

1.5.2.2.2.2 ŞANŢUL COMUN.36

1.5.2.2.2.3 GARDUL COMUN.37

1.5.2.2.3 COPROPRIETATEA FORŢATĂ ASUPRA UNOR BUNURI CONSIDERATE DE FAMILIE.39

1.5.2.4 POSIBILITATEA ÎNCETĂRII COPROPRIETĂŢII FORŢATE.40

1.6 CONCLUZII.42

BIBLIOGRAFIE.43

Extras din document

CAPITOLUL 1.

DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE

COTE-PĂRŢI

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Proprietatea comună poate fii definită ca fiind, aceea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizează prin aceea că dreptul asupra bunului sau a bunurilor aparţine concomitent mai multor persone, mai multor titulari, care tot concomitent exercită atribute conferite de dreptul de proprietate sau alt drept real, fără ca bunul să fie fracţionat în materialitatea sa .

În dreptul civil proprietatea comună se poate prezenta sub două forme:

1. – proprietatea comună pe cote-părţi

2. – proprietatea comună în devălmăşie

Proprietatea comună în devălmăşie se caracterizează prin faptul că bunurile aparţin în comun mai multor titulari, fără a se preciza nici măcar o cotă matematică, ideală, abstractă, din dreptul de proprietate .

Proprietatea comună pe cote-părţi se caracterizează prin accea că titularul al unei asemenea drept nu este o singură persoană, ci două sau mai multe personae; întinderea dreptului fiecărei coproprietar este stabilită matematic, exact, dar abstract, sub forma unei fracţiuni zecimale raportate la drept, şi nu la bun .

1.2 DEFINIŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE PE COTE-PĂRŢI

Proprietatea comună pe cote-părţi se caracterizează prin aceea că titularul al unei asemenea drept nu este o singură persoană, ci două sau mai multe persoane; întinderea dreptului fiecărei coproprietar este stabilită matematic, exact, dar abstract, sub forma unei fracţiuni zecimale raportate la drept, şi nu la bun. Obiectul dreptului nu este divizat în materialitatea sa, în sensul în care proprietarii cunosc întinderea dreptului lor, însă nu cunosc partea materială din bun care corespunde dreptului lor.

Proprietatea comuna pe cote-părti este intâlnită sub denumirea de coproprietate, este acea formă a proprietăţii comune ce se caracterizeaza prin faptul că bunul aparţine concomitent mai multor proprietari nefiind fracţionat in materialitatea lui, ceea ce este fracţionat este numai dreptul de proprietate referitor la acel bun. Dreptul de proprietate este fracţionat în cote-părţi matematice, ideale, abstracte şi nu în materialitate, astfel încât, pe perioada coproprietăţii, dreptul fiecărui coproprietar poartă asupra fiecărei particule din bun. Dreptul coproprietarilor se manifestă printr-o generalizare a dreptului fiecăruia în fiecare moleculă asupra bunului indiviz. Cotele matematice abstracte se vor materializa doar odată cu încetarea coproprietăţii prin partaj.

Cota-parte, ca noţiune esenţială pentru lămurirea problemelor de proprietate comună, exprimă pe de o parte întinderea dreptului fiecărui coproprietar în cadrul dreptului de proprietate asupra bunului sau a bunurilor comune iar pe de altă parte, măsura în care fiecare coprorietar sau coindivizar îşi poate exercita, simultan şi concurent cu ceilalţi, atributele recunoscute de lege asupra bunului sau bunurilor ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună precum şi obligaţiile corelate.

Preview document

Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 1
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 2
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 3
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 4
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 5
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 6
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 7
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 8
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 9
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 10
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 11
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 12
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 13
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 14
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 15
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 16
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 17
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 18
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 19
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 20
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 21
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 22
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 23
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 24
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 25
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 26
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 27
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 28
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 29
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 30
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 31
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 32
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 33
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 34
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 35
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 36
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 37
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 38
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 39
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 40
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 41
Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Contractul de Societate Civila

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Dreptul la Proprietate Publica si Privata

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Atributele Dreptului de Proprietate

1.Introducere Înainte de a vorbi despre atributele dreptului de proprietate, considerăm că trebuie sa definim noţiunea de drept de proprietate şi...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Ai nevoie de altceva?