Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 33619
Mărime: 330.07KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector.univ.dr. DANIEL MARIUS COSMA
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

Cuprins

Capitolul I Căsătoria - act juridic pe care se întemeiază familia 5

1.1. Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei 5

1.2. Caracterele juridice ale căsătoriei 6

1.2.1. Caracterul laic al căsătoriei 6

1.2.2. Caracterul solemn al căsătoriei 8

1.3. Criteriile legale la căsătorie 9

1.3.1. Condiţiile de fond ale căsătoriei 9

1.3.2. Condiţiile de formă ale căsătoriei

10

Capitolul II Efectele căsătoriei cu privire la raporturile personale dintre soţi

12

2.1. Consideraţii generale 12

2.2. Efectele căsătoriei cu privire la persoana soţilor 13

2.2.1. Numele soţilor 13

2.2.2. Obligaţia de sprijin moral 15

2.2.3. Obligaţia de fidelitate 16

2.2.4. Obligaţia de a locui împreună (cohabitare) 17

2.2.5. Obligaţia conjugală

18

Capitolul III Analiza efectelor patrimoniale 19

3.1. Aspecte generale privind regimul juridic matrimonial 19

3.2. Natura juridică a comunităţii de bunuri a soţilor 24

3.3. Aspecte generale ale regimului matrimonial preconizat de Proiectul Noului Cod Civil

26

3.4. Bunurile soţilor 30

3.4.1. Bunurile comune 30

3.4.1.1. Condiţiile ca bunurile sa fie dobândite în timpul căsătoriei

32

3.4.1.2. Data dobândirii bunurilor comune 35

3.5.1. Bunurile proprii 37

3.5.1.1. Precizări prealabile 37

3.5.1.2. Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei

38

3.5.1.3. Bunurile dobândite prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune

38

3.5.1.4. Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei

40

3.5.1.5. Bunurile dobândite cu titlu de premiere sau recompensă, manuscrise ştiinţifice, schiţe şi proiecte artistice, proiecte de invenţii, precum şi alte asemenea bunuri

41

3.5.1.6. Indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagubele pricinuite persoanei

41

3.5.1.7. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare

42

3.5.2. Dovada bunurilor comune şi a celor proprii 43

3.5.3. Calificarea juridică a unor bunuri ca fiind comune sau proprii

44

3.5.3.1. Veniturile din muncă 44

3.5.3.2. Sumele economisite în depozite bancare 45

3.5.3.3. Drepturile locative ale soţilor asupra locuinţei închiriate

46

3.5.3.4. Fructele şi productele 46

3.5.4. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune 47

3.5.5. Datoriile comune ale soţilor 49

3.5.6. Regimul juridic, al datoriilor comune 51

3.5.7. Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei 52

3.5.8. Împărţirea bunurilor comune la încetarea căsătoriei 53

3.5.8.1. Criteriul împărţelii 54

3.5.8.2. Modalităţile împărţelii 54

3.5.8.3. Procedura împărţelii 54

3.5.8.4. Efectele împărţelii

54

Capitolul IV Desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei 55

4.1. Generalităţi 55

4.1.1. Cazuri de nuliatate absolută 56

4.1.2. Cazuri de nuliatate relativă 58

4.1.3. Regimul juridic al nulităţilor 59

4.1.4. Efectele nuliăţilor 60

4.1.4.1. Căsătoria putativă 60

4.2. Încetarea căsătoriei 61

4.2.1. Moartea unuia dintre soţi 62

4.2.2. Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi 62

4.2.3. Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort 62

4.3. Desfacerea căsătoriei 63

4.3.1. Motivele de divorţ 64

4.3.2. Procedura divorţului 65

4.3.3. Efectele desfacerii căsătoriei 70

4.3.3.1. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre foştii soţi

70

4.3.3.2. Efectele divorţului cu privire la relatiile patrimoniale dintre fostii soti

70

Capitolul V Concluzii 72

Bibliografie 75

Extras din document

Capitolul I

CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA

1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei

Termenul de „căsătorie” are în dreptul nostru un dublu înţeles.

J. Portalis, îpletind elementele laice cu cele religioase, a definit căsătoria ca fiind „societatea bărbatului şi a femeii, care se unesc pentru a se perpetua, pentru a suporta împreună greutătile vieţii şi pentru, a împărtăşi destinul lor comun.” Căsătoria desemnează, în primul rând, actul juridic pe care îl încheie cei ce vor să se căsătorească.

În al doilea rând, desemnează situaţia juridică, a celor căsătoriţi, situaţie care se naşte ca efect al actului juridic odată încheiat.

Prin conceptul de act juridic al căsătoriei se înţelege un act juridic bilateral şi solemn, prin care viitorii soţi consimt, în mod public, să devină soţi, calitate în care li se aplică de drept, statutul legal de persoane căsătorite.

Al doilea înţeles al termenului de căsătorie şi anume, situaţia juridică de căsătorie, este desemnat în limbaj juridic şi cu terminologia de „legătură juridică dintre soţi”, „stare juridică de căsătorie”, „statut juridic”, sau „statut legal al soţilor”, „uniune dintre soţi”, „legătura conjugală”, „legatura matrimonială”, etc.

Conceptul de căsătorie mai are şi întelesul de „instituţie juridică”, adică de totalitate a normelor legale care reglementează căsătoria.

Instituţia căsătoriei cuprinde reglementări de sine stătătoare în cadrul Codului familiei, dar ea se poate complini cu reglementări din alte ramuri de drept, cu care dreptul familiei are multe interferenţe, spre exemplu, legăturile cu instituţiile fundamentale ale dreptului civil ca: persoana fizică, actele de stare civilă, proprietatea, obligaţiile, succesiunile, s.a.

În concluzie căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie , şi reglementată de normele imperative ale legii.

Scopul încheierii căsătoriei se deduce din conţinutul art. 1, alin. (3) C. Fam., conform căruia familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi. Deci, implicit, proximul şi necesarul efect al căsătoriei este apariţia unei familii.

Astfel importanţă pe care căsătoria a avut-o dintotdeauna pentru soţi şi pentru societate, a determinat ca ea să constituie o instituţie juridică principală ca urmare a reglementării ei juridice.

Căsătoria este o problema - în primul rând – personală dar totodată şi o problemă socială.

Căsătoria bărbatului cu femeia conduce la întemeierea familiei, care presupune comunitate de viaţă socială şi intimă, existenţa unor sentimente, concepţii, idealuri comune.

Aspectul social al căsătoriei este dat de existenţa familiei care are trei funcţii sociale : perpetuarea speciei umane, economică şi educativă.

Din textele Codului familiei se pot desprinde principalele trăsături ale căsătoriei :

a) Căsătoria este o uniune dintre bărbat şi femeie;

b) Căsătoria este liber consimţită. Viitorii soţi pot hotărâ singuri dacă se căsătoresc sau nu, fără vreun amestec al altor persoane;

c) Căsătoria este monogamă. Nici o persoană nu poate fi căsătorită în acelaşi timp, decât cu o singură persoană de sex opus; bigamia fiind pedepsită conform legii;

d) Căsătoria se încheie în formele cerute de lege, având astfel un caracter solemn, deoarece se încheie în mod public în faţa unei autorităţi de stat, într-o zi dinainte stabilită, prin participarea personală şi obligatorie a viitorilor soţi;

e) Căsătoria are un caracter civil. În momentul încheierii actului căsătoriei, viitorii soţi îşi exprimă personal consimţământul în faţa ofiţerului de stare civilă, în scopul de a produce efectele juridice care rezultă din căsătoria reglementată imperativ de lege. Potrivit art. 44 pct. 3 din Constituţie, soţii pot celebra şi religios căsătoria, dar numai dupa încheierea ei, cu specificaţia că celebrarea religioasă nu produce nici un efect juridic;

f) Căsătoria se încheie pe viaţă, astfel că ea poate fi desfăcută numai în condiţiile expres prevăzute de lege;

g) Căsătoria se întemeiază pe deplina egalitate dintre bărbat şi femeie. Această egalitate se manifestă atât în raporturile dintre soţi, cât şi faţă de copii, ea existând în domeniile vieţii sociale;

h) Căsătoria se încheie în scopul întemeierii unei familii, acesta fiind numai scopul juridic al căsătoriei.

Însă căsătoria are şi un scop social, în accepţiunea întemeierii unei comunităţi de viaţă între soţi, în vederea procreerii, creşterii, educării şi pregătirii copiilor pentru viaţă.

Preview document

Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Capitolul 1. REGIMUL MATRIMONIAL Familia reprezinta scopul căsătoriei, ca uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Naşterea,...

Efectele Actului Juridic Civil

1. Noţiunea de act juridic civil şi clasificarea acestora 1.1.Definirea actului juridic civil Actul juridic civil este definit ca fiind o...

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si...

Te-ar putea interesa și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Efectele Căsătoriei

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EFECTELE CĂSĂTORIEI Căsătoria reprezintă cea mai firească comunitate socială, uniunea dintre un bărbat şi o...

Ai nevoie de altceva?