Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristian Jora

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

I. INTRODUCERE
II. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR
III. CONCLUZII
IV. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I.INTRODUCERE

Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile inechitabile ale art. 679 și 681-684 din Codul Civil de la 1864, potrivit cărora soțul supraviețuitor putea culege moștenirea numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea; aceste dispoziții au fost abrogate, însă, în 1921 Legea nr. 3581 asupra impozitului progresiv pe succesiuni, prin care aceste exigențe au fost atenuate, soțul supraviețuitor culegând moștenirea după ultimul colateral de gradul al IV-lea.

Prin Legea nr. 319/1944 au fost reglementate dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor, lege care la rândul ei a abrogat implicit prevederile Codului civil de la 1864. Prin acest act normativ s-a recunoscut dreptul soțului supraviețuitor la moștenire, în concurs cu oricare din clasele de moștenitori legali ai defunctului, dreptul acestuia la rezerva succesorală, precum și anumite drepturi speciale de moștenire.

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011), drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor sunt reglementate în art. 970-974 (Secțiunea I intitulată Soțul supraviețuitor) din Capitolul III - Moștenitorii legali din Titlul II - Moștenirea legală. Legiuitorul a păstrat, în principiu, configurația drepturilor succesorale recunoscute soțului supraviețuitor consacrată prin Legea nr. 319/1944.

Întodeauna legiuitorul a încercat să-i acorde o atenție sporită soțului supraviețuitor, din prisma relațiilor pe care acesta le-a avut cu defunctul. Codul Civil impune acestuia o condiție negativă, și anume ca nu trebuie să existe o hotărâre de divorț, pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenire cu celelalte clase succesorale.

II. DRETURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR

Reglementarea actuală a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, a fost făcută înaintea drepturilor succesorale a celorlalți moștenitori legali ai defunctului, făcând parte din cele patru clase de moștenitori, întrucât acesta vine în concurs cu oricare din aceste clase de moștenitori și pentru că stabilirea cotei soțului supraviețuitor se determină cu prioritate față de aceștia.

Condiții de succesiune. Pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenirea defunctului, pe lângă condițiile generale impuse oricărui moștenitor, acesta trebuie să îndeplinească și o condiție specială, respectiv de a fi căsătorit cu decedatul la data succesiunii (art. 970 Noul Cod Civil) (de a avea calitatea de soț la data decesului soțului său), ceea ce presupune existența unui certificat de căsătorie valabil (articolul 289 NCC). Indiferent de durata, conviețuirea, parteneriatul între două persoane, nu conferă dreptul legal general în urmă succesorul decedatului.

Conform noului Cod civil, căsătoria este dizolvată de la data la care o instanță a pronunțat prin hotărâre definitivă divorțul. În cazurile în care divorțul este obținut fie prin înțelegere reciprocă între soți, fie prin intermediul unei persoane ori proceduri administrative sau notariale, căsătoria este considerată dizolvată de la data la care a fost eliberat un certificat de divorț (articolul 375 și art. 382 NCC), statutul de soț încetând la data respectivă. "În cazul în care decesul de cujus a avut loc în timpul procedurilor de divorț, căsătoria este dizolvată de drept prin moarte, iar soțul supraviețuitor are dreptul la succesiunea soțului decedat".

De asemenea, căsătoria poate fi dizolvată retroactiv pentru căsătoriile fără voie; în astfel de cazuri, se consideră că statutul de soț nu a existat niciodată. În cazul căsătoriilor putative (articolul 304 NCC), soțul de bună credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează statutul de soț într-o căsătorie valabilă și va avea dreptul la succesiune a soțului supraviețuitor, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Condițiile impuse de lege pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenire sunt următoarele:

- să aibă capacitate succesorală;

- să nu fie nedemn față de defunct;

- să aibă vocație succesorală;

- să aibă calitatea de soț la data deschiderii moștenirii (condiție specială);

În ceea ce privește recunoașterea drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, aceasta este legată de existența calității sale, de soț al defunctului, la data decesului. Textul art. 970 Cod civil prevede că soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă. Termenul de hotărâre judecătorească, la care se referă textul legal, vizează atât actul jurisdicțional al instanței, dar și actul final al ofițerului de stare civilă și al notarului public, prin care se desface căsătoria părților, respectiv certificatul de divorț. Potrivit noului Cod civil, divorțul se poate pronunța atât de ofițerul de stare civilă, cât și de notarul public, nemaifiind atributul exclusiv al instanței de judecată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.docx

Bibliografie

1. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Moștenirea legală, ediția a IV-a, Universul Juridic, București, 2019.
2.https://legalup.ro/drepturile-sotului-supravietuitor/
3.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2384882
4.https://lege5.ro/Gratuit/gi3tqojtheya/mostenirea-legala-drepturile-succesorale-ale-sotului-supravietuitor
5.https://notariat-tineretului.net/succesiune/dreptul-de-mostenire-al-sotului-supravietuitor
6. http://nos.iem.ro/bitstream/handle/11748/1316/4.Baluta%20Clarisa.pdf?sequence=1
7.https://avocatiuliadumitru.ro/arhive/99