Infracționalitatea în domeniul informatic

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 35619
Mărime: 146.06KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 5

1.1. Noţiunea de criminalitate în mediul informatic 7

1.2. Amploarea criminalităţii în mediul informatic şi daunele cauzate 8

1.3. Operaţiuni legate de informaţie 10

1.4. Particularităţi şi forme ale criminalităţii în mediul informatic 13

1.4.1. Jargonul fraudei 14

1.4.2. Programele distructive 15

1.5. Terminologie 18

CAPITOLUL II 20

INFRACŢIUNI INFORMATICE SĂVÂRŞITE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 20

2.1. Caracterul transfrontalier al infracţiunilor săvârşite cu ajutorul calculatorului 20

2.2. Categorii de infracţiuni săvârşite cu ajutorul calculatorului 21

2.2.1. Clasificarea infracţiunilor informatice după tipologia tehnică 21

2.2.2. Clasificarea infracţiunilor informatice după listele elaborate de Consiliul Europei 23

2.2.3. Infracţiunile săvârşite cu ajutorul calculatorului în legislaţia românească 30

2.2.4 Contravenţii în mediul informatic prevăzute în legislaţia românească 33

2.3. Despre subiectul activ al infracţiunilor săvârşite în mediul cibernetic (HACKER) 36

CAPITOLUL III 42

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE PRIN INTERNET (ONLINE) 42

3.1. Terminologia specifică operaţiunilor în INTERNET 42

3.2. Serviciile oferite de INTERNET 43

3.3. Comerţul electronic 46

3.3.1. Definirea conceptului de comerţ electronic 46

3.3.2. Avantajele aduse de comerţul electronic 47

3.3.3. Modele de afaceri în comerţul electronic 47

3.4. Tipuri de infracţiuni ONLINE 49

3.5 “Modus operandi” 55

3.6. Măsuri defensive folosite de cyberinfractori 58

3.7. Reacţii internaţionale privind securitatea TERITORIULUI ONLINE 60

3.7.1. Conceptul de infowar 60

3.7.2. Preocupări ale diferitelor organisme internaţionale în domeniul criminalităţii informatice 61

CAPITOLUL IV 65

ACŢIUNI POLIŢIENEŞTI ÎN VEDEREA DESCOPERIRII ŞI CERCETĂRII DELICTELOR INFORMATICE 65

4.1. Descoperirea şi cercetarea infracţiunilor săvârşite cu ajutorul calculatorului 65

4.1.1. Importanţa Internetului în cercetările judiciare 65

4.1.2. Investigarea delictelor online 66

4.1.3. Urmărirea, prinderea şi cercetarea infractorilor în cyberspaţiu 69

4.1.4 Activităţile specifice ce vor fi desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii cu cărţi de credit şi prin intermediul computerului 76

4.2. Tehnici de ridicare şi sigilare a calculatorului şi altor probe 79

4.2.1. Administrarea probelor 79

4.2.2. Ridicarea calculatorului 80

CAPITOLUL V 82

PROPUNERI DE LEGE FERENDA 82

5.1. Lege penală independentă 82

5.2. Lege procedurală independentă 84

Bibliografie selectivă 86

Extras din document

Introducere

Începutul de mileniu ne înfăţişează amploarea deosebită a activităţilor economice ce se desfăşoară în statele puternic dezvoltate din Europa, America şi Asia.

În acest vast cadru al economiei mondiale care devine tot mai informatizată se dezvoltă şi finalizează un număr tot mai mare de afaceri ilegale, cunoscut ca fenomenul criminalitate a afacerilor sau criminalitate a gulerelor albe („White collar criminality” ). Acest fenomen s-a dezvoltat profitând şi de lipsa unei legislaţii internaţionale armonizate şi aduse la nivelul tehnicii actuale, precum şi de o ineficace colaborare între state, fenomenul criminalităţii cu element de extraneitate a surclasat prin întindere şi daune produse, criminalitatea în afaceri pe plan naţional.

Societatea, deşi este confruntată cu repercursiunile economice ale criminalităţii informatice, face uz de calculatoare în aproape toate domeniile, de la controlul traficului aerian şi feroviar şi circulaţia autobuzelor până la coordonarea serviciilor medicale şi securitatea naţională. Cea mai mică dificultate în funcţionarea acestor sisteme poate pune vieţile în pericol, ceea ce demonstrează incidenţa lor asupra fiinţei umane şi dependenţa societăţii faţă de informatică.

În Europa se încearcă crearea unui cadru legal adecvat realităţii sociale, pentru că marele pericol al societăţii informatice îl reprezintă insecuritatea: Internetul este un instrument formidabil atât pentru cercetări academice, comunicaţii de diverse tipuri, dar şi pentru traficanţii de droguri, pentru pervertiţi sexuali şi pedofili.

La 13 septembrie 1989, Comitetul Miniştrilor Statelor-Membre a adoptat Recomandarea nr.89 asupra criminalităţii informatice. În virtutea art.15b al Statutului Consiliului Europei, considerând că scopul acestui Consiliu este de a asigura o uniune mai strânsă între membri săi, recunoscând importanţa unui răspuns prompt, adecvat rapid la noua sfidare a criminalităţii informatice - care are adesea un caracter transfrontalier, fiind conştient de necesitatea armonizării mai puternice a legislaţiilor cu practicile în materie, precum şi de creşterea cooperării juridice internaţionale, a recomandat guvernelor statelor membre, precum şi celor ce doresc să devină membre:

1.să ţină seama, cu ocazia revizuirii legislaţiei lor sau a pregătirii alteia noi, de Raportul asupra criminalităţii informatice, elaborat de Comitetul European pentru Probleme Criminale (CDPC) şi în particular, de principiile directoare pentru legislatorii naţionalii;

2.să raporteze secretarului general al Consiliului Europei orice evoluţie a legislaţiilor, a practicilor şi experimentelor în materie de cooperare juridică internaţională referitoare la criminalitatea informatică.

România a început alinierea cadrului legal informaţional; pe lângă Legea nr. 8/1996 (drepturile de autor şi drepturile conexe) au mai fost adoptate şi:

- Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică;

- Lege nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor;

- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic;

- Legea nr.161/2003 privind Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice

- Regulamentul privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii (elaborat de B.N.R. în temeiul art. 23 şi al art.50 alin. 1 din Legea 50/1998 privind Statutul Băncii Naţionale cu modificările ulterioare şi ale art. 63 din Legea nr. 58/1998 cu modificările ulterioare).

Urmând ca această legislaţie să fie completată cu adoptarea de alte legi în acest domeniu.

Lipsa legislaţiei penale, existentă până spre sfârşitul anilor ’90, în domeniul informatic a dus la reacţii împotriva ţării noastre şi la aplicarea unor sancţiuni. Este vorba despre consecinţele atacului realizat pe Internet de hackerul bucureştean Călin Mateiaş. În presa din unele ţări (SUA, Anglia, Franţa, Ungaria ş.a.) se puteau citi titluri de genul: ,,Un hacker român de 17 ani bulversează reţeaua Internet”. Conform unei publicaţii, deşi administratorii Internet din Bucureşti au luat legătura cu organele de poliţie, acestea nu au putut face ,,prea mult” din cauza ,,lipsei unei legislaţii adecvate” Având în vedere implicaţiile serioase ale incidentului, României i s-a blocat accesul la sistemul IRC (Internet Relay Chat), ,,piratului” i s-a întocmit dosar la US FBI Computer Crime Division, s-au creat probleme în câteva reţele din Bucureşti, au fost distruse date în sisteme din Anglia, Ungaria, SUA (tânărul hacker a încercat şi la Pentagon, dar fără succes).

CAPITOLUL I

IMPACTUL NOII ERE INFORMAŢIONALE ASUPRA DREPTULUI.

1.1. Noţiunea de criminalitate în mediul informatic

Calculatoarele au pătruns în activităţile tuturor ţărilor, devenind instrumente indispensabile pentru desfăşurarea diferitelor activităţi şi alinierea la standardele informaţionale internaţionale. Apariţia Internetului, facilitată de evoluţia calculatoarelor şi a tehnicilor de interconectare, modifică şi mai radical modul în care oamenii vor comunica şi vor derula o serie de activităţi, de la cele comerciale la cele instructiv-educative

Preview document

Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 1
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 2
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 3
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 4
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 5
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 6
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 7
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 8
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 9
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 10
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 11
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 12
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 13
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 14
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 15
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 16
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 17
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 18
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 19
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 20
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 21
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 22
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 23
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 24
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 25
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 26
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 27
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 28
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 29
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 30
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 31
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 32
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 33
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 34
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 35
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 36
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 37
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 38
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 39
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 40
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 41
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 42
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 43
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 44
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 45
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 46
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 47
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 48
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 49
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 50
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 51
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 52
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 53
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 54
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 55
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 56
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 57
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 58
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 59
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 60
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 61
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 62
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 63
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 64
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 65
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 66
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 67
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 68
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 69
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 70
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 71
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 72
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 73
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 74
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 75
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 76
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 77
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 78
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 79
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 80
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 81
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 82
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 83
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 84
Infracționalitatea în domeniul informatic - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Infractionalitatea in Domeniul Informatic.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii...

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Introducere Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin...

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Frauda Electronică

Introducere În România, putem vorbi despre noi infracţiuni - cum sunt cele informatice - care au luat o deosebită amploare în ultima perioadă,...

Infracțiune și securitate în domeniul informatic

Introducere Fiecare perioada importanta a fost marcata de catre un eveniment semnificativ pentru acea epoca, incepand de la descoperirea focului...

Ai nevoie de altceva?