Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10461
Mărime: 62.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.Scurte precizări de ordin istoric 2

2. Noţiunea şi cadrul legal al înregistrărilor audio sau video şi al fotografiilor 3

3. Procedura de efectuare a interceptărilor şi înregistrărilor 4

3.1. Interceptările şi înregistrările convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicări 4

3.2. Inregistrările de imagini 9

4. Mijlocul de probă în procesul penal în cazul interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video 10

5. Evoluţia reglementării ca mijloace de probă a interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video 11

6. Condiţiile necesare pentru autorizarea de interceptări şi înregistrări 13

7. Autoritatea care poate încuviinţa interceptările şi înregistrările audio sau video 19

7.1. Obligativitatea autorizării de către judecător a interceptării şi înregistrării audio 20

8. Condiţiile în care se efectuează interceptările şi înregistrările audio sau video 23

9. Valoarea probantă a înregistrărilor audio sau video 24

10. Concluzii 30

Extras din document

INTERCEPTĂRILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO

1.Scurte precizări de ordin istoric

Este util de precizat că în Codul de procedură penală de la 1968 (publicat în B. Of. nr. 145-146 din 12 noiembrie 1968) înregistările audio şi video nu erau prevăzute ca mijloace de probă în art. 64 din redactarea atunci în vigoare.

Abia Legea nr.51/1991 privind siguranta naţională a României (publicată în M. Of. nr. 163 din 7 august 1991), în art. 13, prevede posibilitatea culegerii informaţiilor prin intermediul interceptărilor şi înregistrărilor comunicaţiilor, cu autorizarea prealabilă a procurorului, cu respectarea Codului de procedură penală.

Insă, în Codul de procedură penală, înregistrările audio sau video sunt prevăzute ca mijloace de probă în art. 64 abia prin modificarea acestuia în virtutea Legii nr. 141/1996 (publicată în M. Of. nr. 289 din 14 noiembrie 1996); totodată, tot conform dispoziţiilor Legii nr. 141/1996 este prevăzută o procedură precisă de administrare a probelor prin intermediul înregistrărilor audio sau video prin introducerea unei secţiuni noi cu nr. V1 în cadrul Capitolului II privind mijloacele de probă din Titlul III privind Pobele şi Mijloacele de Probă.

Secţiunea V privind Interceptările şi înregistrările audio sau video suferă ultimele modificări prin Legea nr. 281/2003, Legea nr. 356 /2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60 /2006.

Rămâne de subliniat faptul că deosebirea esenţială în privinţa înregistrărilor audio şi video între Legea nr. 51/1991 şi modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 141/1996, pe de o parte, şi modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003 şi Legea nr. 356/2006, pe de altă parte, este aceea că în timp ce în cazul Legii nr. 51/1991 şi Legii nr. 141/1996 autorizarea pentru interceptarea şi înregistrarea revine procurorului, în cazul Legii nr. 281/2003 şi Legii nr. 356/2006 (în concret, Codul de procedură penală în vigoare) aceasta revine instanţei, la cererea procurorului.

2. Noţiunea şi cadrul legal al înregistrărilor audio sau video şi al fotografiilor

Prin Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de proce¬dură penală au fost adăugate noi mijloace de probă la cele prevăzute expres în cod, şi anume, înregistrările audio sau video şi fotografiile.

In cadrul enumerării limitative a mijloacelor de probă, din art. 64 C. pr. pen., aceste noi mijloace de probă au fost intercalate între înscrisuri şi mijloacele materiale de probă.

In ceea ce priveşte procedura de efectuare, înregistrările audio sau video au fost reglementate prin introducerea în Capitolul II al Titlului III al Părţii generale a Codului de procedură penală a Secţiunii V1 denumită „Inregistrările audio sau video" (art 91-91).

Adăugarea acestor mijloace de probă a reprezentat o expresie a modernizării sistemului nostru de probaţiune, cu atât mai mult cu cât în privinţa lor au fost manifestate unele rezerve, în trecut, datorită faptului că pot fi falsificate destul de uşor.

Prin Legea nr. 281/2003 a fost modificata, însă, şi Secţiunea V1 din capitolul destinat mijloacelor de probă (în Titlul III al Părţii generale a Codului de procedură penală), inclusiv în ceea ce priveşte denumirea sa care se schimbă din „Inregistrările audio sau video în " Interceptările şi înregistrările audio sau video ".

Principala modificare, în această materie, a constat în adăugarea referirii, în Secţiunea V1, şi la interceptări, ceea ce înseamnă că şi efectuarea interceptărilor trebuie să se realizeze în cazurile şi condiţiile prevăzute expres în lege. Trebuie menţionat, însă, că interceptarea în sine nu are forţă probantă, mijlocul de probă fiind considerat numai înregistrarea audio sau video (de aceea nu a fost modificat şi conţinutul art. 64 alin. 1 C. pr. pen., în care sunt enumerate mijloacele de probă).

De asemenea, atât prin Legea nr. 281/2003, cât şi prin Legea nr. 356/2006 şi O.U.G. nr. 60/2006 au fost aduse modificări şi completări în privinţa condiţiilor şi cazurilor în care se pot face interceptări şi înregistrări audio sau video, precum şi a procedurii de efectuare a acestora.

Ca noţiune, prin înregistrări audio sau video, ca mijloace de probă, in sensul avut în vedere de legiuitor, urmează să înţelegem înregistrările pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport ale unor convorbiri sau comunicări şi înregistrările de imagini din al căror conţinut rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.

Preview document

Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 1
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 2
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 3
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 4
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 5
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 6
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 7
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 8
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 9
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 10
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 11
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 12
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 13
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 14
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 15
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 16
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 17
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 18
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 19
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 20
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 21
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 22
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 23
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 24
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 25
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 26
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 27
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 28
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 29
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 30
Interceptările și Înregistrările Audio și Video - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Interceptarile si Inregistrarile Audio si Video.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Ai nevoie de altceva?