Mandatul

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 34285
Mărime: 149.57KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Motiu
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cuprins

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 5

1.1. Aspecte introductive privind contrctul de mandat 5

1.2. Scurt istoric privind contractul de mandat 5

1. 2.1. Privire istorică in dreptul roman 5

1.2.2. Privire istorică in dreptul român 6

1.3. Noţiunea de mandat civil 6

1.4. Caracterele juridice ale contractului de mandat 8

1.5. Delimitarea de alte contracte 10

II. FORMA, DOVADA ŞI ÎNTINDEREA CONTRACTULUI DE MANDAT 11

2.1. Forma contractului de mandat 12

2.2. Dovada contractului de mandat 13

2.3. Întinderea contractului de mandat 14

III. CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT 15

3.1. Capacitate 15

3.2. Consimţământ 16

3.3. Obiect 20

3.4. Cauză 21

IV. EFECTELE CONRTACTULUI DE MANDAT 22

4.1. Efectele între mandant si mandatar 22

4.1.1. obligaţiile mandatarului 22

4.1.1.1. obligaţia de a îndeplini mandatul 22

4.1.1.2. obligaţia de a da socoteală 31

4.1.1.3. obligaţia de a răspunde pentru faptele persoanei substituite în

executarea mandatului 35

4.1.2. obligaţiile mandantului 44

4.1.2.1. obligaţia de a îndeplini datoriile contractuale în numele si pe socoteala sa 44

4.1.2.2. obligaţia de a dezdăuna pe mandatar pentru cheltuielile făcute 45

4.1.2.3. obligaţia de plată a remuneraţiei 48

4.2. Efectele faţă de terţi 53

4.2.1. raporturile dintre mandant şi terţi 54

4.2.2. raporturile dintre mandatar şi terţi 63

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT 67

5.1. Cauze generale de încetare 67

5.2. Cauze particulare de încetare 67

5.2.1. revocarea mandatului 68

5.2.2. renunţarea mandatarului 70

5.2.3. moartea, punerea sub interdicţie şi insolvabilitatea ori falimentul uneia dintre părţi 70

5.3. Efectele încetării mandatului 72

VI. PRACTICĂ JUDICIARĂ 73

VII. CONCLUZII 99

VIII. BIBLIOGRAFIE 102

Extras din document

Capitolul I

Consideraţii generale privind contractul de mandat

1.1.Aspecte introductive

Despre contractul de mandat s-a spus că se află la originea tuturor contractelor. Fără a fi atât de generoşi cu acesta, apreciem că mandatul prezintă o importanţă care trebuie recunoscută si evidenţiată, întrucat prin intermediul lui se încheie alte contracte, cum ar fi, cel mai adesea, de vânzare-cumparare, dar şi alte contracte, cum ar fi de schimb, de locaţiune etc.

1.2.Scurt istoric privind contractul de mandat

1.2.1.Privire istorică in dreptul roman

Contractul de mandat era folosit de către romani încă din vremea republicii, cand aceeaşi persoană, trebuia să-şi apere interesele în diferite locuri. Lipsind vreme îndelungată de la domiciliu, romanii recurgeau la serviciile altora in scopul administrării unor bunuri sau valorificării unor drepturi. Fireşte, cei absenţi nu puteau utiliza serviciile sclavilor, întrucat aceştia, chiar dacă dispuneau de calităţiile intelectuale necesare, nu aveau capacitatea de a sta in justiţie, aşadar, sarcina administrării unor bunuri era încredinţată oamenilor liberi.

La început, a funcţionat regula potrivit căreia, mandatul care nu este gratuit este nul (mandatum nisi gratuitum nullum est ), deoarece dacă se prevedea o remuneraţie pentru serviciile mandaratului, atunci regăseam figura juridică a contractului de locaţiune de servicii. Mai târziu, spre sfârşitul perioadei clasice, se întalnesc decizii imperiale din care rezultă că s-au operat abateri de la principiul gratuităţii mandatului.

1.2.2.Privire istorică in dreptul român

Mandatul era reglementat de legiuirile româneşti din secolul al XVII-lea sub raportul responsabilităţii mandatarului, în sensul că atunci când acesta a fost victima unui act de violenţă si a pierdut bunurile ce i-au fost încredinţate spre valorificare nu poate fi obligat la despăgubiri, dacă face dovada actului de violenţă ; dacă este împuternicit în mai multe cauze, nu poate fi obligat să despăgubească pe cel ce i-a încredinţat operaţiile din bunurile angajate într-o altă întreprindere.

Mandatul este întalnit în Codul Calimach ca fiind „tocmala prin care primeşte cineva asupră-şi o treabă poruncită de altul, în numele aceluia spre purtare de grije" si se arată că poate fi înfăptuit în mod gratuit sau cu compensaţie materială, în acest din urmă caz obligând la o „răsplătire mulţămitoare anume".

1.3.Noţiunea de mandat civil

Contractul de mandat civil este reglementat în art. 1532 - art. 1559 C.civ. Art. 1532 C. civ., prevede că: „Mandatul este un contract în puterea căruia o persoană se obligă, fară plată, de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit însărcinarea”.

În ceea ce priveşte definiţia contractului de mandat în doctrină s-au formulat mai multe opinii.

Într-o primă opinie, la care raliem şi noi întrucât ni se pare cea mai concisă, mandatul este definit ca fiind un contract prin care o persoană, numită mandatar, se obligă să încheie acte juridice în numele si pe seama unei alte persoane, numită mandant, care îi dă această împuternicire

Într-o altă opinie, este definit ca acea convenţia prin care o persoană, numită mandatar, se obligă să îndeplinească anumite acte pe seama unei alte persoane, numită mandant de la care a primit împuternicire şi pe care o reprezintă

Mandatul este definit ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană, numită mandant, împuterniceşte pe o altă persoană, numită mandatar, să încheie în numele ei şi pentru ea anumite acte juridice

Preview document

Mandatul - Pagina 1
Mandatul - Pagina 2
Mandatul - Pagina 3
Mandatul - Pagina 4
Mandatul - Pagina 5
Mandatul - Pagina 6
Mandatul - Pagina 7
Mandatul - Pagina 8
Mandatul - Pagina 9
Mandatul - Pagina 10
Mandatul - Pagina 11
Mandatul - Pagina 12
Mandatul - Pagina 13
Mandatul - Pagina 14
Mandatul - Pagina 15
Mandatul - Pagina 16
Mandatul - Pagina 17
Mandatul - Pagina 18
Mandatul - Pagina 19
Mandatul - Pagina 20
Mandatul - Pagina 21
Mandatul - Pagina 22
Mandatul - Pagina 23
Mandatul - Pagina 24
Mandatul - Pagina 25
Mandatul - Pagina 26
Mandatul - Pagina 27
Mandatul - Pagina 28
Mandatul - Pagina 29
Mandatul - Pagina 30
Mandatul - Pagina 31
Mandatul - Pagina 32
Mandatul - Pagina 33
Mandatul - Pagina 34
Mandatul - Pagina 35
Mandatul - Pagina 36
Mandatul - Pagina 37
Mandatul - Pagina 38
Mandatul - Pagina 39
Mandatul - Pagina 40
Mandatul - Pagina 41
Mandatul - Pagina 42
Mandatul - Pagina 43
Mandatul - Pagina 44
Mandatul - Pagina 45
Mandatul - Pagina 46
Mandatul - Pagina 47
Mandatul - Pagina 48
Mandatul - Pagina 49
Mandatul - Pagina 50
Mandatul - Pagina 51
Mandatul - Pagina 52
Mandatul - Pagina 53
Mandatul - Pagina 54
Mandatul - Pagina 55
Mandatul - Pagina 56
Mandatul - Pagina 57
Mandatul - Pagina 58
Mandatul - Pagina 59
Mandatul - Pagina 60
Mandatul - Pagina 61
Mandatul - Pagina 62
Mandatul - Pagina 63
Mandatul - Pagina 64
Mandatul - Pagina 65
Mandatul - Pagina 66
Mandatul - Pagina 67
Mandatul - Pagina 68
Mandatul - Pagina 69
Mandatul - Pagina 70
Mandatul - Pagina 71
Mandatul - Pagina 72
Mandatul - Pagina 73
Mandatul - Pagina 74
Mandatul - Pagina 75
Mandatul - Pagina 76
Mandatul - Pagina 77
Mandatul - Pagina 78
Mandatul - Pagina 79
Mandatul - Pagina 80
Mandatul - Pagina 81
Mandatul - Pagina 82
Mandatul - Pagina 83
Mandatul - Pagina 84
Mandatul - Pagina 85
Mandatul - Pagina 86
Mandatul - Pagina 87
Mandatul - Pagina 88
Mandatul - Pagina 89
Mandatul - Pagina 90
Mandatul - Pagina 91
Mandatul - Pagina 92
Mandatul - Pagina 93
Mandatul - Pagina 94
Mandatul - Pagina 95
Mandatul - Pagina 96
Mandatul - Pagina 97
Mandatul - Pagina 98
Mandatul - Pagina 99
Mandatul - Pagina 100
Mandatul - Pagina 101
Mandatul - Pagina 102
Mandatul - Pagina 103

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Ai nevoie de altceva?