Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 22811
Mărime: 92.68KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.5

Capitolul I: Balanta de verificare .6

1.Noţiunea , conţinutul şi funcţiile balanţei de verificare .6

2. Noţiunea de putere executivã.10

2.1.Formele Executivului.12

2.1.1. Executivul monocratic.12

2.1.2. Executivul dualist.14

2.2.Rolul Executivului.17

Capitolul II: Executivul în legislaţia românã.18

1. Preşedintele României.18

1.1.Alegerea Preşedintelui României.20

1.2.Atribuţiile Preşedintelui României.25

1.2.1. Atribuţiile în raport cu Parlamentul.26

1.2.2. Atribuţiile în raport cu Guvernul.28

1.2.3. Atribuţiile exercitate în relaţiile cu alte autoritãţi ale administraţiei publice.29

1.2.4. Atribuţiile în raport cu justiţia.30

1.2.3. Atribuţiile exercitate în relaţiile cu Curtea Constituţionalã.31

1.2.4. Atribuţiile în situaţii excepţionale.31

1.2.5. Atribuţiile în raport cu poporul.32

1.2.6. Atribuţiile în domeniul politicii externe.33

1.2.7. Alte atribuţii.33

1.3.Actele Preşedintelui României.35

1.4.Rãspunderea Preşedintelui României.37

1.4.1. Rãspunderea politicã a Preşedintelui României.37

1.4.2. Rãspunderea juridicã a Preşedintelui României.38

2. Guvernul României.40

2.1.Constituirea Guvernului României.42

2.2.Atribuţiile Guvernului României.44

2.3.Actele Guvernului României.46

2.4.Componenţa Guvernului.57

2.4.1. Primul-ministru.60

2.5.Rãspunderea Guvernului.62

2.5.1. Rãspunderea politicã.62

2.5.2. Rãspunderea juridicã.64

Capitolul III: Organizarea administraţiei centrale pe plan internaţional.67

1. Categorii de structuri guvernamentale.67

1.1.Regimul confuziei puterilor.67

1.2.Regimurile de separaţie rigidã a puterilor în stat.70

1.3.Regimurile de separaţie suplã sau de colaborare a puterilor.71

1.4.Regimul semiprezidenţial.72

2. Puterea executivã în sisteme constituţionale de referinţã.73

2.1.Statele Unite ale Americii.73

2.2.Marea Britanie.78

2.3.Franţa.82

2.4.Germania.86

2.5.Spania.90

2.6.Italia.93

2.7.Belgia.96

Concluzii.98

BIBLIOGRAFIE.99

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţã vorbeşte despre formele pe care le poate lua Executivul în diferite sisteme administrative şi despre raportul cu celelalte douã puteri în stat (puterea legislativã şi puterea judecãtoreascã). Se doreşte a fi o comparaţie între sistemul semiprezidenţial românesc şi organizarea executivã a unor mari state ale lumii, considerate modele de democraţie.

De la dictaturile clasice în care se ţinea cont de voinţa unei singure persoane venitã la putere prin forţã sau de la formele vechi de monarhie, statul s-a aflat într-o continuã evoluţie spre democraţie.

Pornind de la principiul separaţiei puterilor în stat, vom urmãri aceastã evoluţie şi schimbãrile produse în cadrul organizãrii politicii interne, acordând o mai mare importanţã structurii administrative din România. În analiza sistemului semiprezidenţial românesc vom pune accentul pe atribuţiile şi rãspunderea pe care le au Preşedintele şi Guvernul pentru a face apoi o prezentare mai puţin detaliatã a unor state foarte diferite din punct de vedere al guvernãrii şi împãrţirii administrativ teritoriale, dar respectând, în linii mari, aceleaşi principii.

Capitolul I:

Balanta de verificare

1. Noţiunea, conţinutul şi funcţiile balanţei de verificare

Balanţa de verificare este un procedeu specific metodei contabilităţii care asigură respectarea în contabilitate a echilibrului permanet impus de dubla înregistrare a operaţiilor economice ,oferind prin garanţia exactităţii înregistrărilor efectuate în conturi ,precum şi a întocmirii unor bilanţuri reale şi complete.

Operaţiile economice care se realizează zi de zi într-o unitate economică se înregistrează în conturi.În orice moment al activităţii economice , fiecare cont în parte pune în evidenţă situaţia elementelor patrimoniale: existenţele la începutul perioadei , creşterile , micşorările , totalul mişcărilor acumulate de la inceputul anului , dar şi existenţele finale.

Necesităţile de conducere ,control şi analiză a activităţii unităţilor patrimoniale impun generalizarea şi prezentarea , întru-un tablou enumerativ al tutror conturilor din cartea-mare , care furnizează informaţii în legătura cu soldurile iniţiale , mişcările intervenite într-o perioadă de gestiune ( lună , semestru , trimestru , an ) şi soldurile finale la data întocmirii ei.

Dintre funcţiile pe care le îndeplineşte balanţa de verificare în activitatea concretă enumerăm

1.1 Funcţia de verificare a exactităţii înregistrărilor efectuate în conturi

Această funcţie constă în controlul şi identificare erorilor de înregistrare în conturi , prin intermediul diferitelor egalităţii valorice care trebuie să existe în cadrul balanţei de verificare , precum şi prin intermediul unor corelaţii valorice stabilite cu ajutorul ei.

Înregistrarea fiecărei operaţii economice concomitent şi cu aceeaşi sumă , în debitul unui cont şi în creditul altui cont , face să rezulte o egalitate permanentă între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare.

Înregistrarea greşită a unor operaţii economice ca urmare a nerespectării principiului dublei înregistrări , trecerea eronată a sumelor din Registrul Jurnal , Registrul Cartea Mare , şi de aici în balanţa , efectuarea unor calcule greşite în formulele contabile complexe , stabilirea eronată a rulajelor şi a soldurilor conturilor , determină inegalităţi între totalurile balanţei , care se semnalizează cu ajutorul ei , fapt ce îi conferă caracterul unui instrument de verificare , de control . Lipsa unei egalităţi valorice sau a unor corelaţii constituie dovada existenţei unor erori,care trebuie să fie identificate şi corectate.Deşi în condiţiile utilizării calculatoarelor electronice în munca de contabilitate creşte exactitatea calculelor , funcţia de control a balanţei de verificare se menţine ,iar corelaţiile pe care se bazează , servesc la prevederea unor chei de control în programele de lucru ale echipamentelor moderne de prelucrare a datelor .

Preview document

Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 1
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 2
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 3
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 4
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 5
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 6
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 7
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 8
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 9
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 10
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 11
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 12
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 13
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 14
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 15
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 16
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 17
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 18
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 19
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 20
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 21
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 22
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 23
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 24
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 25
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 26
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 27
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 28
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 29
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 30
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 31
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 32
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 33
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 34
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 35
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 36
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 37
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 38
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 39
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 40
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 41
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 42
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 43
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 44
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 45
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 46
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 47
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 48
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 49
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 50
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 51
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 52
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 53
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 54
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 55
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 56
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 57
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 58
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 59
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 60
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 61
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 62
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 63
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 64
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 65
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 66
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 67
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 68
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 69
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 70
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 71
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 72
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 73
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 74
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 75
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 76
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 77
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 78
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 79
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 80
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 81
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 82
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 83
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 84
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 85
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 86
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 87
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 88
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 89
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 90
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 91
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 92
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 93
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 94
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 95
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 96
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 97
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 98
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 99
Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Te-ar putea interesa și

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Protejarea Monumentelor Istorice

Prezent si perspective Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor,...

Situația financiară a întreprinderii

Starea financiară a întreprinderii reprezintă situaţia în care se află la un moment dat întreprinderea din punct de vedere financiar, adică din...

Contabilitate Financiară

Cresterea si educarea copiilor si ceea ce inseamna “bun” pentru un copil se schimba de la o cultura la alta, de la o perioada la alta. S-a schimbat...

Contabilitate Financiară

ORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE CONCEPTE DE BAZA Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune, armonizarea contabilitatii financiare,...

Contabilitate națională

1. MACROECONOMIA SI CONTABILITATEA NATIONALA 1.1. Delimitari conceptuale privind macroeconomia si contabilitatea nationala Definitie: Macroec....

Ai nevoie de altceva?