Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5540
Mărime: 35.57KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Noţiune. Reglementare . 3

Clasificare .4

Convenţia sau contractul . 5

Tradiţiunea . 6

Ocupaţiunea . 6

Hotărârea judecătorească . 7

Accesiunea sau incorporaţiunea . 8

Uzucapiunea . 9

Speţe . 15

Bibliografie

Extras din document

Noţiune. Reglementare

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte şi fapte juridice) prin care acest drept se poate dobândi. În egală măsură ele pot fi utilizate şi pentru dobândirea acelor drepturi reale care constituie dezmembrăminte ale dreptului de proprietate reglementate de codul civil: uzufructul, uzul, abitaţia şi superficia.

Codul Civil, în Cartea a III-a intitulată “Diferite moduri prin care se dobândeşte proprietatea” (art. 644-645) enumeră următoarele moduri: succesiunea, legatele, convenţia sau contractul, tradiţiunea, accesiunea sau incorporaţiunea, prescripţia achizitivă sau uzucapiunea, legea şi ocupaţiunea.

Enumerarea făcută de codul civil este lipsită de rigoare, fiind criticată ca atare în literatura de specialitate . Ea este incompletă, nefiind menţionate unele moduri de dobândire a dreptului de proprietate şi anume hotărârile judecătoreşti constitutive de drepturi; dobândirea în proprietate a fructelor de către posesorul de bună-credinţă; posesia de bună-credinţă a bunurilor mobile.

Enumerarea este şi inexactă pentru că face distincţie între succesiune şi legate, deşi termenul de succesiune desemnează atât succesiunea legală cât şi pe cea testamentară.

Ca urmare, reţinem existenţa următoarelor moduri de dobândire a dreptului de proprietate:

- contractul;

- tradiţiunea;

- uzucapiunea sau prescripţia achizitivă;

- ocupaţiunea;

- accesiunea;

- posesia de bună-credinţă a bunurilor mobile;

- dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă al bunurilor frugifere;

- hotărârea judecătorească;

- succesiunea legală şi succesiunea testamentară.

Clasificare

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:

- după întinderea dobândirii, modurile de dobândire sunt universale sau cu titlu universal şi moduri de dobândire cu titlu particular:

- modurile de dobândire universale se caracterizează prin aceea că prin intermediul lor se dobândeşte o universalitate de bunuri. Atunci când se dobândeşte doar o fracţiune din universalitate modul de dobândire este cu titlu universal. Diferenţa între modul universal şi cel cu titlu universal este deci doar de ordin cantitativ, nu şi de regim juridic. Succesiunea legală şi cea testamentară sunt asemenea moduri de dobândire sau a altor drepturi reale.

- modurile de dobândire cu titlu particular sunt cele care conduc la dobândirea proprietăţii unui bun sau a unor bunuri determinate. Sunt astfel de moduri: contractul, legatul cu titlu particular, hotărârea judecătorească, tradiţiunea, uzucapiunea, accesiunea etc.

- după situaţia juridică a bunului în momentul dobândirii, modurile de dobândire sunt originare şi derivate:

- modurile originare de dobândire sunt acele mijloace juridice de dobândire a dreptului de proprietate care nu implică o transmisiune juridică a acestui drept de la o persoană la alta, dreptul născându-se direct din patrimoniul titularului. Fac parte din această categorie uzucapiunea şi ocupaţiunea.

- modurile derivate sunt mijloacele juridice de dobândire a dreptului de proprietate care implică transmisiunea dreptului de la o persoană la alta. Se regăsesc aici convenţia, tradiţiunea, succesiunea.

- după caracterul transmisiunii modurile de dobândire sunt cu titlu oneros şi cu titlu gratuit:

- modurile de dobândire cu titlu oneros conduc la dobândirea dreptului de proprietate numai dacă dobânditorul se obligă să plătească înstrăinătorului un echivalent - o sumă de bani, un alt bun, a anumită prestaţie. Contractul cu titlu oneros şi accesiunea sunt astfel de moduri de dobândire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale.

- modurile de dobândire cu titlu gratuit sunt acte sau fapte juridice care conduc la dobândirea dreptului de proprietate, fără a fi necesar ca dobânditorul să plătească un echivalent. Contractul cu titlu gratuit (donaţia), uzucapiunea, succesiunea fac parte din această categorie.

- după momentul în care se dobândeşte dreptul de proprietate se distinge între modurile de dobândire între vii şi cele pentru cauză de moarte:

- modurile de dobândire între vii conduc la dobândirea titlului de proprietate în timpul vieţii dobânditorului şi a înstrăinătorului. Tipic din acest punct de vedere, este contractul translativ de proprietate.

- modurile de dobândire pentru cauză de moarte este cel prin care se realizeză transmisiunea dreptului de proprietate numai în momentul morţii proprietarului actual. Este cazul succesiunii legale şi cel al succesiunii testamentare.

Preview document

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 1
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 2
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 3
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 4
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 5
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 6
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 7
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 8
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 9
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 10
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 11
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 12
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 13
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 14
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 15
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Moduri de Dobandire a Dreptului de Proprietate.doc

Alții au mai descărcat și

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Modurile de Dobindire a Proprietatii

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Prescriptia Extinctiva

Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1,...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Dovada Bunurilor Comune și Proprii

Bunurile sotilor 1. Notiunea de bunuri ale sotilor. Codul familiei în reglementarile sale, în articolele 30-36, privitoare la bunurile sotilor...

Dreptul la Proprietate Publica si Privata

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Modalitati de Dobandire a Proprietatii

NOTIUNI GENERALE Modurile de dobandire a proprietatii sunt mijloacele juridice prin care se dobandeste o proprietate. Ele sunt enumerate in art....

Drept Civil - Dreptul de Proprietate - Actiuni Posesorii

1.Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra Acţiunile posesorii au o istorie îndelungată, fiind cunoscute încă...

Te-ar putea interesa și

Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Drept Roman

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Metode extraeconomice de transmitere a proprietatii funciare. Actiuni de drept civil: mostenirea, donatia, uzucapiunea

Conceptul economic si conceptul juridic de proprietate Cuvantul proprietate are o dubla acceptiune : in sens larg, exprima totalitatea...

Moduri de dobândire a dreptului de proprietate

INTRODUCERE A dobîndi înseamnă a deveni proprietar, iar dacă se înstrăinează urmează a fi făcută o altă persoană proprietar (rem suam alienam...

Ai nevoie de altceva?