Modurile de Dobindire a Proprietatii

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Modurile de Dobindire a Proprietatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 68 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

Introducere 4
Capitolul 1 - Noţiunea şi clasificarea modurilor de dobândire a proprietăţii 7
1.1. Consideraţii generale 7
1.2. Clasificarea modurilor de dobândire a drepturilor reale 8
Capitolul 2 - Convenţia sau contractul – mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale 13
2.1. Noţiune. Scurt istoric 13
2.2. Efectul translativ al convenţiei. Excepţii 14
Capitolul 3 - Accesiunea – mod de dobândire a proprietăţii 16
3.1. Noţiunea şi felurile accesiunii 16
3.2. Accesiunea imobiliară 17
3.2.1. Accesiunea imobiliară naturală 17
3.2.2. Aluviunea 17
3.2.3. Avulsiunea 19
3.2.4. Insulele şi prundişurile 20
3.2.5. Accesiunea albiei unui râu care şi-a schimbat cursul în mod natural 21
3.2.6. Accesiunea animalelor sălbatice 21
3.3.2. Lucrările efectuate de o persoană, cu materialele ei pe terenul unei alte persoane 22
3.3.3. Tratamentul juridic al constructorului de rea credinţă 22
3.3.4. Tratamentul juridic al constructorului de bună credinţă 23
3.3.5. Accesiunea mobiliară 24
3.3.6. Adjoncţiunea 24
3.3.7. Specificaţiunea 25
3.3.8. Confuziunea sau amestecul 26
Capitolul 4 - Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă – mod de dobândirea a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi principale imobiliare 28
4.1. Consideraţii generale 28
4.2. Noţiunea, reglementarea şi justificarea uzucapiunii 29
4.3. Domeniul de aplicare al uzucapiunii 30
4.4. Posesia utilă – condiţie esenţială a uzucapiunii 31
4.5. Clasificarea uzucapiunii 33
4.6. Uzucapiunea în sistemul codului civil 33
4.6.1. Uzucapiunea de 30 de ani 33
4.6.2. Uzucapiunea de 10 până 20 de ani 34
4.6.2.1. Reglementarea. Domeniul de aplicare. Enumerarea condiţiilor 34
4.6.2.2. Justul titlu 35
4.6.2.3. Buna credinţă – condiţie a uzucapiunii de scurtă durată 36
4.6.2.4. Termenul uzucapiunii de scurtă durată 37
4.7. Uzucapiunea în sistemul cărţilor funciare 37
4.7.1. Succesiunea legilor în timp în această materie 38
4.7.2 Uzucapiune tabulară 38
4.7.3. Uzucapiunea extratabulară 39
4.7.4 Sancţiunea posesiilor 40
4.7.5 Modul de calcul al termenului de uzucapiune 41
4.7.5.1 Începutul şi sfârşitul termenului de uzucapiune 41
4.7.5.2 Întreruperea prescripţiei achizitive 41
4.7.5.3 Suspendare prescripţiei achizitive 43
4.8. Efectul uzucapiunii: 43
4.8.1. Efectul principal al uzucapiunii 43
4.8.2 Invocarea uzucapiunii 44
4.9. Renunţarea la prescripţia achizitivă 44
Capitolul 5 - Buna credinţă – mod de dobândire a dreptului de proprietate 45
5.1. Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil pe baza posesiei din buna credinţă 45
5.2 Dobândirea fructelor civile prin posesia de bună credinţă 46
Capitolul 6 - Alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale 47
6.1. Tradiţiunea 47
6.1.1. Noţiune şi domeniu de aplicare 47
6.2 Ocupaţiunea 48
6.2.1 Noţiunea şi domeniul de aplicare 48
6.3 Hotărârea judecătorească 49
6.3.1 Noţiune şi domeniul de aplicare 49
Capitolul 7 - Succesiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate 50
7.1. Noţiune – precizări terminologice 50
7.2. Felurile moştenirii 51
7.2.1. Succesiunea legală. Noţiune. Condiţii 51
7.2.2. Vocaţia succesorală legală 52
7.2.3. Nedemnitatea succesorală 53
7.2.4. Drepturile statului asupra moştenirii vacante. Noţiune. Natura juridică 54
7.3. Succesiunea testamentară. Definiţie caractere juridice şi cuprinsul testamentului 55
7.3.1. Definiţie 55
7.3.2. Caractere juridice 55
7.3.3. Definiţia legală a testamentului 56
7.3.4. Cuprinsul testamentului 58
7.3.5. Condiţii generale de formă pentru validitatea testamentului 60
7.3.6. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de formă 61
7.3.7. Diferite feluri de testamente. Condiţii speciale de formă 62
CONCLUZII 64
Bibliografie 66

Extras din document

Introducere

Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării civilizaţiei. Proprietatea şi modurile sale de dobândire au evoluat în timp o dată cu dezvoltarea omenirii şi a economiei, a statului în general într-un sens larg cuvântul proprietate exprimă totalitatea relaţiilor d producţie şi într-un sens restrâns, spre a exprima numai o parte – partea hotărâtoare – a acestor relaţii şi anume însuşirea, apropierea, într-o formă socială a obiectelor naturii.

Oricare ar fi, fermele aproprieri în sens economic, procesul aproprierii obiectelor naturii constituie o condiţie de existenţă a oricărei societăţi.

Proprietatea în sens economic, a existat încă din orânduirea comunei primitive, când nu exista statul şi dreptul şi deci când nu există nici dreptul de proprietate.

Dreptul de proprietate apare numai odată de apariţia societăţii sclavagiste, deci odată cu apariţia claselor antagoniste, a statului şi dreptului, când relaţia economică de proprietate a fost îmbrăcată în formă juridică, în sensul de însuşirea, apropierea bunurilor materiale a devenit un drept de însuşire, un drept de apropriere, sancţionat şi întâlnit cu puterea de constrângere a statului.

Proprietatea nu este un raport între om şi lucru ci un raport între oameni cu privire la lucruri.

După apartenenţa mijloacelor de producţie proprietatea poate fi poate fi; obştească, socială atunci când mijloacele de producţie aparţin unor particulari.

În fiecare epocă istorică proprietatea s-a dezvoltat în mod diferit şi în cadrul unor relaţii sociale diferite. Aşadar ea nu poate fi privit5ă ca o relaţie independentă, ca o categorie aparte, ca o idee abstractă şi veşnică. Istoria a cunoscut şi cunoaşte mai multe tipuri de proprietate, care pot fi grupate în două categorii principale:

- categoria proprietăţii private, caracteristică aparte pentru societăţile sclavagistă, feudală şi capitalistă;

- categoria proprietăţii comune, caracteristică pentru orânduirea socialistă şi comunistă.

Problema definiţiei dreptului de proprietate este una dintre cele mai controversate deoarece istoria omenirii a dovedit că proprietatea deci şi dreptul de proprietate au cunoscut profunde transformări concretizate în diferitele tipuri istorice cunoscute ale proprietăţii .

Proprietatea este definită potrivit art. 482 Cod civil ca fiind „dreptul pe care îl are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limite determinate de lege.”

Dreptul de proprietate va exista atât timp cât vor exista statul şi dreptul. Aparent, aşadar pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, dreptul de proprietate va dispune într-un anumit stadiu de dezvoltare a acesteia.

Sintagma moduri de dobândire a dreptului de proprietate desemnează totalitatea mijloacelor reglementate de lege – acte juridice şi fapte juridice – prin care se poate dobândi dreptul de proprietate (indiferent de forma sub care se prezintă). Aceste moduri pot servi şi la dobândirea altor drepturi reale derivate din dreptul de proprietate (desmembrămintele proprietăţii) şi au ca domeniu de palicare bunurile aflate în circuitul civil.

După cum ştim, dreptul roman a stat la baza codului Napoleon de la 1804, deci şi la baza Codului civil român de la 1864. Astfel se explică faptul că, în prezent, unele dintre modurile de dobândire a proprietăţii au aceeaşi reglementare ca şi în dreptul roman.

Capitolul 1

Noţiunea şi clasificarea modurilor de dobândire a proprietăţii

1.1. Consideraţii generale

A dobândi înseamnă a deveni proprietar iar dacă se înstrăinează urmează a fi făcută o altă persoană proprietar.

Se numeşte mod de dobândire sau transmisiune, trecerea unui drept dintr-un patrimoniu în altul în aşa chip încât între transmiţător care se numeşte autor şi dobânditor care se numeşte succesor, să se nască un raport juridic cu privire la dreptul transmis.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modurile de Dobindire a Proprietatii.doc