Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9107
Mărime: 31.17KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: maria harbada

Cuprins

CAP. I Rezerva si cotitatea disponibilă.

I.1 Precizari prealabile

I.1 Caracterele juridice ale rezervei succesorale

CAP. II Moştenitorii rezervatari

II.1 Rezerva cuvenită descendentilor

II.1.1. Descendentii de care se tine seama la stabilirea rezervei.

II.1.2.Calculul rezervei cind vin la mostenire descendenti de gradul II sau urmatoarele.

II.2 Rezerva cuvenită ascendentilor priviliegiati

II.3 Rezerva cuvenită soţului supravieţuitor

II.3.1 Caracterele speciale ale rezervei sotului supravietuitor

II.3.2Rezerva sotului supravietuitor se imputa asupra cotitatii disponibile?

II.3.3 Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietutor cind vine in concurs cu copii ai defunctului dintr-o casatorie anterioara.

II.3.4 Determinarea cuantumului cotitatii disponibile si corelatia dintre dispozitiile art.939 C. civ. cu cele ale Legii nr.319/1944

II.3.5 Sanctiunea depasirii cotitatii disponibile speciale.

SPEŢĂ

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP.I. Rezerva si cotitatea disponibila

I.1 Precizari prealabile.

In principiu oricine poate dispune dupa propria vointa de bunurile ce le are in proprietate. (art.475 si 48o C. civ. ) Nimeni nu poate fi obligat nici sa lasa o mostenire. Totusi dreptul de dispozitie, care are un carcater absolut si exclusiv poate fi limitat prin exceptie de catre legiuitor, asa cum rezulta din art.41 din Constitutie. Una din cele mai importante limitari ale dreptului de dispozitie, aduse de legiuitor, prin art.841-885 C. civ. si art.1 si 2 din Legea nr.319/1944 este institutia rezervei succesorale. In prezenta unor categorii de mostenitori –descendentii ascendentii privilegiati precum si a sotului supravietuitor- de cujus nu poate dispune prin liberalitati, nici intre vii si nici pentru cauza de moarte, de intreg patrimoniul sau, caci legea asigura o parte din acesta, sub forma rezervei, acestor categorii de mostenitori. Evident este vorba de limitarea actelor juridice cu titlu gratuit, care au drept efect miscorarea patrimoniului fara vreun contraechivalent valoric, caci cele cu titlu oneros nu ar avea nici o logica sa fie limitate. Limitata este de rezerva cuvenita mostenitorilor rezervatari si clauza de exheredare cuprinsa intr-un testament chiar fara desemnare de legatari caci rezerva succesorala trebuie asigurata, prin efectul legii si in acest caz .

Rezerva succesorala este, asadar, acea parte din mostenire de care defunctul, in prezenta unor anumite categorii de mostenitori nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit (nici intre vii si nici pentru cauza de moarte) si care se defera de drept mostenitorilor rezervatari.

Cotitatea disponibila este partea din mostenire care excede rezervei si de care defunctul poate dipune liber prin acte juridice cu titlu gratuit ( fie acte juridice intre vii fie pentru cauza de moarte) chiar in prezenta mostenitorilor rezervatari.

Ratiunile instituirii inca de dreptul roman a rezervei succesorale rezida in protectia intereselor de familie, caci este firesc ca o parte a mostenirii sa fie asigurata celor mai apropiate rude ale defunctului, iar pe de alta parte, ea constituie un zagaz impotriva slabiciunilor si pornirilor omenesti spre risipirea nefireasca a averii in dauna unor membri apropiati ai familiei cum sunt copii si parintii si apoi sotul supravietuitor . Limitarea rezervei la un cerc mai restrins de persoane sau a-i conferi numai un caracter alimentar, cum s-a propus la un moment dat, nu poate fi luata azi in considerare, astfel de propuneri venind, la timpul potrivit, in intimpinarea tendintei de limitare pe toate caile a proprietatii private, preocupare specifica societatii comuniste .

Patrimoniul defunctului se imparte, asadar, in doua parti, in cazul in care a facut donatii sau a instituit legatari si are mostenitori rezervatari. O parte este constituita din rezerva care se cuvine de drept mostenitorilor rezervatari chiar impotriva vointei defunctului si cealalta care constituie cotitatea disponibila cu privire la care vointa sa nu are nici o limitare.

Prin rezerva succesorala se apara nu numai interesele mostenitorilor rezervatari de actele cu titlu gratuit facute in favoarea unor persoane straine de familie ci si in cazul in care au fost facute in favoarea altor mostenitori legali, chiar rezervatari. Cind defunctul, de pilda, are mai multi copii, poate sa-i gratifice pe unii dintre ei favorizindu-i in dauna celorlalti, dar numai in limitele rezervei successorale. In acest mod defunctul poate restabili o inegalitate patrimoniala existenta, din varii motive, intre copiii sai, dar nici nu o poate face discretionar in sensul de a-i avantaja fara justificare pe unii in dauna altora caci rezerva succesorala il opreste. Se poate vorbi, asadar, de o functie ordonatoare si de protectie in familie a institutiei rezervei succesorale.

Preview document

Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 1
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 2
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 3
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 4
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 5
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 6
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 7
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 8
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 9
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 10
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 11
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 12
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 13
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 14
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 15
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 16
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 17
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 18
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 19
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 20
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 21
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 22
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 23
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 24
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 25
Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Mostenitorii Rezervatari si Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Partajul Succesoral

INTRODUCERE Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Aspecte Teoretice ale Testamentului

DEFINIŢIA TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Ai nevoie de altceva?