Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4186
Mărime: 45.51KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Maria Harbădă

Cuprins

I. Noţiunea contractului de locaţiune pg 3

II. Caracterele juridice ale contractului de locaţiune pg 4

III. Condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune pg 5

IV. Obligaţiile părţilor pg 7

V. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii pg 10

VI.Incetarea locaţiunii pg 11

VII.Elemente de noutate conform Noului Cod Civil pg 13

VIII. Bibliografie pg 14

Extras din document

I Noţiunea contractului de locaţiune.

Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este reglementat în Noul Cod Civil, în Titlul IX intitulat „Diferite contracte speciale”, Cap.V „Contractul de locaţiune”, art. 1777-1823 care conţin dispoziţiile generale, iar art. 1824 – 1835 conţin regulile particulare în materia închirierii locuinţelor.

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii. Când locaţiunea are ca obiect bunuri imobile şi/sau bunuri mobile, ea se numeşte închiriere.

Locaţiunea (deşi se poate spune că reprezintă o "vânzare" a folosinţei) se deosebeşte de contractul de vânzare-cumpărare prin faptul că transmite numai dreptul de folosinţă - ca drept de creanţă - asupra lucrului, iar nu un drept real. Chiar dacă lucrul dat în locaţiune este producător de fructe, locatarul dobândeşte proprietatea fructelor nu în virtutea locaţiunii, ci ca accesoriu al folosinţei, locatorul fiind obligat să-i asigure folosinţa lucrului, nu şi dobândirea proprietăţii fructelor. Astfel fiind, dacă contractul are ca obiect numai dobândirea unor fructe, (de exemplu, arborii din pădure, recolta de pe câmp etc.), contractul nu poate fi calificat locaţiune, ci vânzare-cumpărare. Cu atât mai puternic cuvânt, contractul nu poate fi calificat locaţiune, ci vânzare-cumpărare, dacă are ca obiect producte (foloase trase prin consumarea substanţei lucrului), deoarece folosinţa locativă nu poate sa absoarbă lucrul însuşi şi puterea lui productivă

Codul civil si alte acte normative reguli speciale sunt prevăzute pentru locaţiunea fondurilor rurale (bunurilor agricole) - numită contract de arendare - şi pentru locaţiunea unor suprafeţe locative - numită contract de închiriere.

Aceste contracte reprezintă numai varietăţi ale locaţiunii de drept comun, iar nu contracte speciale distincte, astfel încât le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la locaţiune, în măsura în care legile speciale privind închirierea suprafeţelor locative şi arendarea bunurilor agricole nu prevăd norme speciale. Părţile pot încheia, anterior locaţiunii, un antecontract de locaţiune (promisiune unilaterală sau bilaterală), guvernat de regulile generale aplicabile contractelor (inclusiv promisiunii de vânzare), ţinând însă seama că locaţiunea, deci şi antecontractul de locaţiune, este - în principiu - un act de administrare.

II. Caracterele juridice ale contractului de locaţiune

Locaţiunea este un contract sinalagmatic (bilateral) întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi. Locatorul se obligă să asigure folosinţa vremelnică a lucrului închiriat, iar locatarul se obligă să plătească locatorului pretul locaţiunii.

1. Locaţiunea este un contract cu titlu oneros, în care ambele părţi contractante urmăresc un interes propriu patrimonial. In opoziţie cu împrumutul de folosinţă (comodat), care este un contract esenţialmente gratuit, locaţiunea este dimpotriva, prin definitie (esenţialmente) cu titlu oneros. Dacă folosinţa unui lucru se transmite cu titlu gratuit, contractul este nul ca locaţiune, dar poate fi valabil ca un împrumut de folosinţă, daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii de validitate.

2. Locaţiunea este un contracl comutativ, în care existenţa şi întinderea obligaţiilor nu depinde de hazard şi deci nu există şanse de câştig şi pierdere pentru părţi.

3. Locaţiunea este un contract consensual, care se incheie prin acordul - fie şi tacit al părţilor (solo consensu), fără vreo formalitate.

In ceea ce priveşte însă proba contractului de locaţiune, dacă nu este constatat printr-un înscris, prezintă oarecare greutăţi, fiind supus unui sistem mai riguros de dovadă decat celelalte contracte. In această privinţă, legea distinge între următoarele situaţii:

a) Dacă nu s-a început executarea contractului încheiat verbal şi una dintre părţi neagă existenţa lui, dovada cu martori nu este admisă oricât de mic ar fi preţul (chiria) şi chiar dacă ar exista un început de dovadă scrisă.

b) Dacă contractul încheiat verbal este în curs de executare (ceea ce poate fi probat - în caz de executare contestată - cu început de dovadă scrisă completată cu martori şi prezumţii, iar nu prin simplul fapt al deţinerii lucrului) şi ăn lipsă de chitanţă există o contestaţie asupra preţului, locatarul (dacă nu este de acord cu cel pretins de locator) poate provoca o expertiză pentru stabilirea preţului, iar cheltuielile expertizei cad în sarcina lui dacă evaluarea făcută de expert întrece preţul pe care el l-a arătat.

Preview document

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 1
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 2
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 3
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 4
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 5
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 6
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 7
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 8
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 9
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 10
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 11
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 12
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 13
Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Noutati cu Privire la Contractul de Locatiune.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Efectele contractului de locațiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Contractul de Locațiune

1. Consideraţii generale 1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Te-ar putea interesa și

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Protecția Părții Defavorizate într-un Raport Contractual

1. Teoria contractului civil Teoria contractului civil s-a dezvoltat pe baza unor instituţii existente anterior adoptării noii legislaţii civile,...

Operațiunile de Leasing

1. Introducere În contextul diversificării formelor de promovare şi de comercializare, în special pe pieţele externe, a apărut şi s-a dezvoltat o...

Contractul de Antrepriză

În baza contractului de antrepriză una dintre părţi, numită antreprenor, se obligă să execute pe riscul său şi în mod independent o anumită lucrare...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Gabriel Ispas DREPTUL COMERCIAL reprezinta un ansamblu de norme juridice care sunt aplicabile raporturilor juridice care izvoresc...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care...

Ai nevoie de altceva?