Nulitatea Actului Juridic Civil

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Nulitatea Actului Juridic Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil
2.Funcţiile nulităţi
3.Delimitarea nulităţii
3.1.Nulitatea şi rezoluţiunea
3.2.Nulitatea şi rezilierea
3.3Nulitatea şi revocarea
3.4.Nulitatea şi caducitatea
3.5.Nulitatea şi inopozabilitatea
3.6.Nulitatea şi reducţiunea
4.Clasificarea nulităţii actului juridic civil
5.Cauzele de nulitate
6.Efetele nulităţii actului juridic civil

Extras din document

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil

Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care sunt contrare normelor edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil.

Din definiţie se poate observa că nulitatea este o sancţiune de drept civil,dar este numai una dintre sancţiuni.

În al doilea rând,această sancţiune constă în lipsirea actului juridic de efecte şi,în al treilea rând,această sancţiune intrevine numai atunci când se încalcă acele norme de drept civil care sunt edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil,deci nu orice norme,ci numai cele care condiţionează încheierea valabilă a actului juridic civil.

Legea poate fi încălcată în faze diferite,de la încheierea actului juridic până la încetarea lui,poate fi încălcată legea civilă ca şi actul juridic şi pe parcursul executării,dar nulitatea intervine numai pentru încălcarea legii la încheierea actului juridic civil.Altfel spus,nulitatea o raportăm întotdeauna la acest moment:”data încheierii actului juridic civil,luat ca negotium iuris.”

2.Funcţiile nulităţii

Instituţia nulităţii actului juridic civil are atât un rol preventiv,cât şi un rol represiv.În consecinţă,nulitatea îndeplineşte nu numai o funcţie ăreventivă,ci şi o funcţie sancţionatorie.

Funcţia preventivă constă în efectul inhibitoriu pe care îl exercită asupra subiectelor de drept civil,tentate să încheie actul juridic civil cu nerespectarea condiţiilor sale de valabilitate,în sensul că,ştiind că un asemenea act va fi lipsit de efecte,persoanele sunt descurajate şi îdemnate să respecte legea civilă.

Funcţia sancţionatorie intră în acţiune atunci când funcţia preventivă nu şi-a dovedit eficienţa,constând în înlăturarea efectelor contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil.

Unii autori adaogă şi o a treia funcţie a nulităţii actului juridic civil,ca fiind o sinteză a celorlalte două,anume funcţia de mijloc de garanţie a principiului legalităţii în domeniul actelor juridice civile,în sensul că,prin realizarea funcţiei preventive şi a celei sancţionatorii se asigură respectarea normelor juridice civile care reglementează condiţiile de valabilitate a actului juridic civil.

3.Delimitarea nulităţii

Nulitatea nu este singura cauză de inficacitatea a actului juridic civil,care conduce la lipsirea actului juridic civil de efectele în vederea cărora a fost încheiat,ci există şi alte cauze,posterioare încheierii actului,precum:rezoluţiunea ,rezilierea,caducitatea,revocarea,inopozabilitatea.În doctrină se subliniază că delimitarea nulităţii faţă de aceste alte cauze de ineficacitate a actului juridic este importantă pentru o mai bună configuraţie a conceptului de „nulitatea a actului juridic civil şi pentru preîntămpinarea confundării lor” ...Este importnt să se reţină că fiecare dintre aceste noţiuni-nulitatea,rezoluţiune,reziliere,revocare,inopozabilitate-este un concept juridic de sine stătător,fiecare având un regim juridic propriu.

3.1.Nulitatea şi rezoluţiunea

Rezoluţiunea contractului este o sancţiune care intervine pentru neexecutarea culpabilă a conrtactului sinalagmatic cu executarea uno ictu şi constă în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului.

Între nulitate şi rezoluţiune există asemănări,dar şi deosebiri,care le asigură acestora o fizionomie juridică proprie şi autonomă.

Asemănările privesc următoarele aspecte:amvele instituţii juridice sunt cauze de ineficacitate a actului juridic;in principiu,produc efecte de jurisdicţie.

Deosebirile dintre cele două sancţiuni de drept civil privesc,în principal,următoarele aspecte:

Fisiere in arhiva (1):

  • Nulitatea Actului Juridic Civil.doc

Alte informatii

Este un proiect facut pentru facultate.A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor.Contine:functiile nulitatii,clasificarea nulitatii,cauzele de nulitate si efectele nulitatii actului juridic civil.