Nulitatea Actului Juridic Civil

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4324
Mărime: 20.31KB (arhivat)
Publicat de: Gaby N.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada
Este un proiect facut pentru facultate.A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor.Contine:functiile nulitatii,clasificarea nulitatii,cauzele de nulitate si efectele nulitatii actului juridic civil.

Cuprins

 1. 1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil
 2. 2.Funcţiile nulităţi
 3. 3.Delimitarea nulităţii
 4. 3.1.Nulitatea şi rezoluţiunea
 5. 3.2.Nulitatea şi rezilierea
 6. 3.3Nulitatea şi revocarea
 7. 3.4.Nulitatea şi caducitatea
 8. 3.5.Nulitatea şi inopozabilitatea
 9. 3.6.Nulitatea şi reducţiunea
 10. 4.Clasificarea nulităţii actului juridic civil
 11. 5.Cauzele de nulitate
 12. 6.Efetele nulităţii actului juridic civil

Extras din proiect

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil

Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care sunt contrare normelor edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil.

Din definiţie se poate observa că nulitatea este o sancţiune de drept civil,dar este numai una dintre sancţiuni.

În al doilea rând,această sancţiune constă în lipsirea actului juridic de efecte şi,în al treilea rând,această sancţiune intrevine numai atunci când se încalcă acele norme de drept civil care sunt edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil,deci nu orice norme,ci numai cele care condiţionează încheierea valabilă a actului juridic civil.

Legea poate fi încălcată în faze diferite,de la încheierea actului juridic până la încetarea lui,poate fi încălcată legea civilă ca şi actul juridic şi pe parcursul executării,dar nulitatea intervine numai pentru încălcarea legii la încheierea actului juridic civil.Altfel spus,nulitatea o raportăm întotdeauna la acest moment:”data încheierii actului juridic civil,luat ca negotium iuris.”

2.Funcţiile nulităţii

Instituţia nulităţii actului juridic civil are atât un rol preventiv,cât şi un rol represiv.În consecinţă,nulitatea îndeplineşte nu numai o funcţie ăreventivă,ci şi o funcţie sancţionatorie.

Funcţia preventivă constă în efectul inhibitoriu pe care îl exercită asupra subiectelor de drept civil,tentate să încheie actul juridic civil cu nerespectarea condiţiilor sale de valabilitate,în sensul că,ştiind că un asemenea act va fi lipsit de efecte,persoanele sunt descurajate şi îdemnate să respecte legea civilă.

Funcţia sancţionatorie intră în acţiune atunci când funcţia preventivă nu şi-a dovedit eficienţa,constând în înlăturarea efectelor contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic civil.

Unii autori adaogă şi o a treia funcţie a nulităţii actului juridic civil,ca fiind o sinteză a celorlalte două,anume funcţia de mijloc de garanţie a principiului legalităţii în domeniul actelor juridice civile,în sensul că,prin realizarea funcţiei preventive şi a celei sancţionatorii se asigură respectarea normelor juridice civile care reglementează condiţiile de valabilitate a actului juridic civil.

3.Delimitarea nulităţii

Nulitatea nu este singura cauză de inficacitatea a actului juridic civil,care conduce la lipsirea actului juridic civil de efectele în vederea cărora a fost încheiat,ci există şi alte cauze,posterioare încheierii actului,precum:rezoluţiunea ,rezilierea,caducitatea,revocarea,inopozabilitatea.În doctrină se subliniază că delimitarea nulităţii faţă de aceste alte cauze de ineficacitate a actului juridic este importantă pentru o mai bună configuraţie a conceptului de „nulitatea a actului juridic civil şi pentru preîntămpinarea confundării lor” ...Este importnt să se reţină că fiecare dintre aceste noţiuni-nulitatea,rezoluţiune,reziliere,revocare,inopozabilitate-este un concept juridic de sine stătător,fiecare având un regim juridic propriu.

3.1.Nulitatea şi rezoluţiunea

Rezoluţiunea contractului este o sancţiune care intervine pentru neexecutarea culpabilă a conrtactului sinalagmatic cu executarea uno ictu şi constă în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului.

Între nulitate şi rezoluţiune există asemănări,dar şi deosebiri,care le asigură acestora o fizionomie juridică proprie şi autonomă.

Asemănările privesc următoarele aspecte:amvele instituţii juridice sunt cauze de ineficacitate a actului juridic;in principiu,produc efecte de jurisdicţie.

Deosebirile dintre cele două sancţiuni de drept civil privesc,în principal,următoarele aspecte:

Preview document

Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 1
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 2
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 3
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 4
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 5
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 6
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 7
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 8
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 9
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 10
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 11
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 12
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 13
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 14
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 15
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 16
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 17
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Subiectele Raportului Juridic Civil

I. Subiectele raportului juridic I.1.Notiune Prin subiect al raportului juridic civil se intelege calitatea persoanelor fizice sau juridice de a...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Eroarea - Viciu de Consimțământ

1. Noţiuni generale despre consimţământ Consimţământul este alături de capacitate, obiect şi cauză o condiţie a actului juridic civil....

Obiectul Raportului Juridic Civil

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale,...

Nulitatea Actului Juridic

Termenul de nulitate deriva de la latinescul nullitas si fr. nullite si are in mod obisnuit trei sensuri: lipsa totala de valoare, de talent;...

Nulitatea actului juridic civil

NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL 1.Noțiune Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?