Obligatia Legala de Intretinere

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Obligatia Legala de Intretinere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: P.Iulia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

INTRODUCERE. 4
CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OBLIGAŢA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE. 6
1.1 Noţiunea de obligaţie legală de întreţinere. 6
1.2 Fundamentul obligaţiei legale de întreţinere. 6
1.3 Caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere. 7
1.4 Condiţii de existenţă ale obligaţiei legale de întreţinere. 12
CAPITOLUL II - PERSOANELE ÎNTRE CARE EXISTĂ OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE. 18
2.1 Obligaţia de întreţinere dintre soţi. 20
2.2 Obligaţia de întreţinere între foştii soţi. 26
2.3 Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii. 31
2.4 Obligaţia de întreţinere a soţului care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ , faţă de respectivul copil. 38
2.5 Obligaţia legală de întreţinere a copilului care a fost întreţinut de soţul părintelui său , faţă de cel care l-a întreţinut. 42
2.6 Obligaţia de întreţinere dintre adoptator şi adoptat. 42
2.7 Obligaţia de întreţinere între bunici şi nepoţi , respectiv , între străbunici şi strănepoţi. 42
2.8 Obligaţia de întreţinere între fraţi şi surori. 43
2.9 Obligaţia de întreţinere ce revine moştenitorului persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care , fără a avea obligaţia legală i-a dat acestuia întreţinere. 43
CAPITOLUL III - STABILIREA , EXECUTAREA ŞI ÎNCETAREA OBLIGAŢIEI LEGALE DE ÎNTREŢINERE. 44
3.1 Data de la care se acordă întreţinerea. 44
3.2 Felul şi modalitatea de executare a obligaţiei de întreţinere. 45
3.3 Obiectul şi cuantumul întreţinerii. 46
3.4 Decăderea din dreptul de întreţinere şi sistarea plăţii întreţinerii. 50
3.5 Probleme de procedură privind stabilirea obligaţiei de întreţinere. 52
CONCLUZII. 55
BIBLIOGRAFIE. 57

Extras din document

INTRODUCERE

Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în comunitatea de bunuri şi în obligaţia legală de întreţinere .

În timpul întregii sale vieţi omul este nevoit să se întreţină , viaţa fizică , existenţa intelectuală şi starea psihică depinzând de întreţinerea sa . Obligaţia de întreţinere impune celor ce o incubă o sarcină grea şi dificilă , bazându-se înainte de toate pe un fundament moral-etic .

Ceea ce subliniază cel mai bine acest fundament este faptul că legiuitorul permite intrarea în acţiune a obligaţiei legale de întreţinere numai dacă creditorul se află în stare de nevoie din cauza incapacităţii de a munci .

Obligaţia legală de întreţinere este definită ca fiind îndatorirea impusă de lege unei persoane de a asigura subzistenţa altei persoane .

În literatura de specialitate , obligaţia de întreţinere este definită ca fiind îndatorirea prevăzută de lege în sarcina unei persoane de a acorda mijloacele necesare traiului altei persoane , atunci când aceasta se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de a munci .

Problema întreţinerii , în general şi întreţinerea celor aflaţi în nevoie , în special , i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri .

Astfel , în perioada familiei pereche , grija pentru existenţa copiilor aparţinea mamei şi rudelor sale , în cazul în care legătura conjugală lua sfârşit . Bărbatul care era prea leneş sau prea neîndemânatic pentru a putea contribui cu partea ce i se cuvenea la provizia comună , putea fi izgonit .

În dreptul osiro-babilonian sub imperiul codului lui Hamurabi , tatăl avea dreptul să facă nudurum sau donationes inter ninos în favoarea soţiei , fiicelor şi fiilor săi , pentru o parte din averea sa , cealaltă parte putând s-o cedeze în părţi egale fiilor , şi fiicelor sale cu obligaţia acestora de a-i acorda pensie alimentară .

În dreptul roman primitiv soţul care îşi repudia femeia , în alte cazuri decât cele prevăzute de lege , era obligat să-i lase jumătate din averea sa . În timpul imperiului , dacă divorţul se pronunţa contra femeii , bărbatul avea retentio propter liberas în baza căreia reţinea o şesime din data femeii pentru fiecare copil , fără însă a putea depăşi, jumătate din dotă.

În dreptul familiei obligaţia izvorăşte din legătura de rudenie .

Rudenia de sânge este cea prin care sunt legaţi copiii de părinţii şi fraţii lor , cea spirituală este legată de botez şi cununie , iar cea prin alianţă are la bază căsătoria .

Această lucrare este structurată pe 3 capitole conţinutul lor fiind unul foarte precis .

Primul capitol se intitulează „Consideraţii generale ale obligaţiei de întreţinere”, iar în acest capitol sunt scoase în evidenţă noţiunea obligaţiei de întreţinere , fundamentul , caracterele juridice precum şi condiţiile de existenţă ale obligaţiei legale de întreţinere .

Al doilea capitol îl găsim sub denumirea de „Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere” , iar aici se vorbeşte despre ordinea în care se datorează întreţinerea : între soţi , între fostii soţi , între părinţi şi copii , între soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ faţă de respectivul copil , între copilul care a fost întreţinut de soţul părintelui său , faţă de cel care l-a întreţinut , adoptat şi adoptator , bunici si nepoţi , străbunici şi strănepoţi , fraţi şi surori şi moştenitorul persoanei care a fost obligat la întreţinerea unui minor sau care fără a avea obligaţia legală i-a dat acestuia întreţinere .

Ultimul capitol , capitolul trei , se intitulează „Stabilirea , executarea şi încetarea obligaţiei legale de întreţinere” , şi conţine informaţii cu privire la data de la care se acordă întreţinerea , felul şi modalitatea de executare , obiectul şi cuantumul obligaţiei de întreţinere , decăderea din dreptul de întreţinere şi sistarea plăţii , precum şi anumite probleme de procedură privind stabilirea obligaţiei de întreţinere .

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE

1.1 Noţiunea de obligaţie legală de întreţinere

În general , obligaţia legală de întreţinere este înţeleasă ca fiind îndatorirea unei persoane de a presta altei persoane mijloacele necesare traiului , adică toate cele necesare pentru asigurarea existenţei sale , fie în temeiul legii , fie în temeiul unui act juridic bilateral sau unilateral cum ar fi contractul de întreţinere sau testamentul , fie în temeiul unui alt izvor de obligaţii .

Obligaţia legală de întreţinere reprezintă acea îndatorire de întreţinere pe care legea o impune cu sau fară caracter de reciprocitate , între anumite persoane , ca fiind una din îndatoririle elementare de solidaritate familială .

Obligaţia de întreţinere are un caracter mai complex decât o simplă obligaţie alimentară , fiindcă are rolul de a satisface şi nevoile de locuinţă , tratament medical , precum şi nevoile spirituale , iar în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori şi mijloacele pentru educarea , îvăţătura şi pregatirea lor profesională .

1.2 Fundamentul obligaţiei legale de întreţinere

Obligaţia legală de întreţinere este fundamentată pe sentimentele de solidaritate şi întrajutorare specifice relaţiilor de familie şi regulilor de convieţuire socială , dar şi pe alte raporturi asemănătoare raporturilor de familie .

Principalul izvor al obligaţiei de întreţinere îl constituie rudenia care se bazează pe relaţiile de familie sau pe legăturile din afara acesteia , în acest sens există obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii fără deosebire fie că sunt din căsătorie sau din afara ei , între bunici şi nepoţi , străbunici şi strănepoţi , între fraţi şi surori , între adoptator şi adoptat .

Fisiere in arhiva (1):

  • Obligatia Legala de Intretinere.doc

Bibliografie

Cărţi , Tratate
1.Albu I. , Dreptul familiei , Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti , 1975
2.Bacaci A., Dumitrache V.C. , Hageanu C.C., Dreptul familiei în reglementarea NCC , Ediţia 7 , Editura C.H. Beck , Bucureşti , 2012
3.Eremia M.I. , Obligaţia părinţior de a da întreţinere , până la 25 de ani , descendentului major , care se află în continuarea studiilor , în S.C.J. , nr. 3/970
4.Filipescu A.I. , Filipescu I.P. , Tratat de dreptul familiei , ediţia.a 8-a revăzută şi completată , Editura Universul Juridic , Bucureşti , 2006
5.Filipescu I.P. , Probleme privind modul de exercitare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti îndeosebi cele cu privire la persoana copilului , în J.N. , nr. 11/1965
6.Georgescu V. , Obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori..., în Legalitatea populară , nr. 6/1957
7.Lesviodax A. , Obligaţia legală de întreţinere , Editura Ştiinţifică , Bucureşti , 1971
8.Lupaşcu D. , Crăciunescu C.M. , Dreptul familiei , Editura Universul Juridic , Bucureşti , 2012
9.Lupaşcu D. , Lupulescu A.M. , Dreptul familiei , Editura C.H.Beck , Bucureşti , 2006
10.Mareş C. , Dreptul familiei , Editura C.H. Beck , Bucureşti , 2013
11.Oproiu A. , Despre dreptul la întreţinere a copilului major , care se află în continuarea studiilor , în R.R.D. , nr. 10/1969
12.Petrescu R. , Cu privire la particularităţile obligaţiei „in solidum” , în R.R.D. , nr.12/1968
13.Popescu T.R. , Caracterul reciproc al obligaţiei de întreţinere dintre părinţi şi copii minori , în L.P. , nr.10/1958
14.Surdulescu V.N. , Obligaţia de întreţinere între soţ şi copilul celuilalt soţ , în J.N. , nr. 10/1965
15.Surdulescu V.N. , Obligaţia de întreţinere a copilului luat spre creştere fără întocmirea formelor cerute pentru înfiere , R.R.D. , nr. 8/1967
16.Dr. Trifa I. , Dr. Moldovan F.I. , Curs de Dreptul familiei , Editura Cordial Lex , Cluj-Napoca , 2012
Acte normative
Legea nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului publicată în Monitorul Oficial nr. 557 din 23 iunie 2004 .
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial nr. 842 din 2013 .
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 şi republicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 .
Alte surse informative
www.asistenţă-juridică.eu
www.juridice.ro
www.jurisprudenţă.com