Partajul Succesoral

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22336
Mărime: 93.59KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Cuprins

CUPRINS 2

INTRODUCERE 4

CAP. I MOŞTENIREA-MOD DE DOBÂNDIRE A PROPRIETĂŢII 11

I.2 Noţiunea de moştenire şi formele sale 11

I.2 Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii 13

I.3 Deschiderea moştenirii 16

I.4 Condiţiile generale ale transmisiunii moştenirii 17

I.5 Principiile generale ale moştenirii legale 21

I.6 Aspecte din practica juridică 23

CAP. II INDIVIZIUNEA MOŞTENIRII 24

II.1 Noţiunea de indiviziune 24

II.2 Reguli generale aplicabile indiviziunii 24

II.3 Imprescriptibilitatea dreptului de a cere încetarea indiviziunii 26

II.4 Aspecte din practica judiciară 27

CAP. III PARTAJUL SUCCESORAL-FORMĂ DE ÎNCETARE A INDIVIZIUNII SUCCESORALE 29

III. 1 Noţiunea şi titularii partajului succesoral 29

III.2 Obiectul partajului succesoral 31

III.3 Lichidarea pasivului succesoral 33

III.4 Raportul succesoral 35

III.5 Aspecte din practica jurdică 39

CAP. IV FORMELE ŞI EFECTELE PARTAJULUI SUCCESORAL 41

IV.1.Împărţeala prin bună învoială (partajul voluntar) 41

IV.2 Împărţeala pe cale judecătorească (partajul judiciar) 42

IV.3 Efectele partajului succesoral 45

IV.4 Dreptul creditorilor cu privire la partajul succesoral 48

IV.5 Aspecte din practica juridică 49

CAP. V DESFIINŢAREA PARTAJULUI SUCCESORAL 51

V.1 Nulitatea partajului succesoral 51

V.2 Acţiunea în anularea partajului succesoral 54

V.3 Efectele desfiinţării partajului succesoral 54

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme de drept canonic.În dreptul la moştenire s-au reflectat întotdeauna instituţia familiei şi cea a proprietăţii.

În dreptul roman,succesiunea se numea hereditas,cuvânt derivat de la numele titularului dreptului de proprietate -heres- fiind privită ca un sistem juridic prin care se înlocuieşte o persoană care a decedat, printr-o persoană altă persoană aparţinând aceleaşi clase, iar cel mai adesea aceleaşi familii .Persoanele chemate a dobândi succesiunea erau desemnate fie prin voinţa legii, în cazul succesiunii ab intestat , fie prin voinţa defunctului şi atunci avem de-a face cu succesiunea testamentară.

Romanii au ajuns la această concepţie de succesiune, mult mai târziu.La origine, ei nu admiteau ideea transmiterii patrimoniului de la decujus (defunct) la succesorii săi, aşa cum admisese transmiterea proprietăţii între vii.

Pornind de la ideea că nu există patrimoniu fără titular, vechii romani considerau că patrimoniul unei persoane dispare odată cu moartea sa.În aceea epocă rapoturile dintre o persoană şi patrimoniul său apare ca o legătură materială întemeiată pe ideea de putere care se stinge odată cu moartea titularului patrimoniului.

Instituţia civilă a succesiunii începe să prindă contur începînd cu anul 450 î.Hr. când a fost adoptată Legea Celor XII Table. Conform acestei legi , succesiunea ab intestat, se deschidea numai în cazul în care decujus nu lasă testament, ori testamentul lăsat a fost atins de o cauză de nulitate , fie heredele refuză sau devenea incapabil să primescă moştenirea.Legea prevedea următoarele categorii de moştenitori civili: heredes sui şi adgnatus proximus.

Exista principiu în conformitate cu care , persoanele stabilite de lege să vină la moştenire erau indicate într-o anumită ordine preferenţială, după cum urmează:

1. Sui heredes- constituiau persoanele din prima categorie ce aveau întâietate.Din această categorie fac parte: fii, fiicele, soţia căsătorită cu manus, în calitate de fiică precum şi nepoţii dacă tatăl lor a precedat bunicul,

2. Agnatus proximus, ce veneau la moştenire dacă lipsea prima categorie de moştenitori,

3. Gentiles erau cei care constituiau persoanele din a treia categorie ce veneau la moştenire, fiind persoanele care se aflau în grad cel mai apropiat de rudenie conform legii proximităţii.

Principiile fundamentale ale succesiunii romane conform legii celor XII table erau:

1.Nimeni nu poate muri în parte cu testament şi în parte fără testament- nemo pro parle testatus, pro parte intestatus decedere potest.Conform acestui principiu, succesorul nu poate , pentru acceaşi succesiune să fie în acelaşi timp herede testamentar şi herede ab intestat.

2. Semel heres, semper heres- o dată herede, totdeauna herede. Aceasta înseamnă că dreptul heredelui nu poate fi afectat prin sosirea unui termen sau realizarea unei condiţii.

Instituţia a fost validată legislativ şi în timpul împăratului Constantin.În aceea perioadă era cunoscut testamentul prin care testatorul partaja averea succesorală între copii săi.Testamentul era considerat valabil si dacă nu era redactat în prezenţa unor martori, lucru ce era în contradicţie cu una din regulile consacrate în epoca clasică romană.

Mai târziu Theodosius al doilea (480-450 d. Hr.) a extins sfera persoanelor ce puteau fi gratificate printr-un astfel de act, incluzând şi copii nelegitimi la data întocmirii actului, după cum, la finele Dominatului , Justinian (527-565 d. Hr.), le-a inclus şi pe mame în categoria dispunătorilor prin formula partajului de ascendent. Sub aspectul formei, Justinian a introdus printr-o Constituţie Imperială obligaţia scrierii şi datării de către testator a actului de partaj de ascendent, iar părţile aferente moştenitorilor sa fie integral precizate.

Preview document

Partajul Succesoral - Pagina 1
Partajul Succesoral - Pagina 2
Partajul Succesoral - Pagina 3
Partajul Succesoral - Pagina 4
Partajul Succesoral - Pagina 5
Partajul Succesoral - Pagina 6
Partajul Succesoral - Pagina 7
Partajul Succesoral - Pagina 8
Partajul Succesoral - Pagina 9
Partajul Succesoral - Pagina 10
Partajul Succesoral - Pagina 11
Partajul Succesoral - Pagina 12
Partajul Succesoral - Pagina 13
Partajul Succesoral - Pagina 14
Partajul Succesoral - Pagina 15
Partajul Succesoral - Pagina 16
Partajul Succesoral - Pagina 17
Partajul Succesoral - Pagina 18
Partajul Succesoral - Pagina 19
Partajul Succesoral - Pagina 20
Partajul Succesoral - Pagina 21
Partajul Succesoral - Pagina 22
Partajul Succesoral - Pagina 23
Partajul Succesoral - Pagina 24
Partajul Succesoral - Pagina 25
Partajul Succesoral - Pagina 26
Partajul Succesoral - Pagina 27
Partajul Succesoral - Pagina 28
Partajul Succesoral - Pagina 29
Partajul Succesoral - Pagina 30
Partajul Succesoral - Pagina 31
Partajul Succesoral - Pagina 32
Partajul Succesoral - Pagina 33
Partajul Succesoral - Pagina 34
Partajul Succesoral - Pagina 35
Partajul Succesoral - Pagina 36
Partajul Succesoral - Pagina 37
Partajul Succesoral - Pagina 38
Partajul Succesoral - Pagina 39
Partajul Succesoral - Pagina 40
Partajul Succesoral - Pagina 41
Partajul Succesoral - Pagina 42
Partajul Succesoral - Pagina 43
Partajul Succesoral - Pagina 44
Partajul Succesoral - Pagina 45
Partajul Succesoral - Pagina 46
Partajul Succesoral - Pagina 47
Partajul Succesoral - Pagina 48
Partajul Succesoral - Pagina 49
Partajul Succesoral - Pagina 50
Partajul Succesoral - Pagina 51
Partajul Succesoral - Pagina 52
Partajul Succesoral - Pagina 53
Partajul Succesoral - Pagina 54
Partajul Succesoral - Pagina 55
Partajul Succesoral - Pagina 56
Partajul Succesoral - Pagina 57
Partajul Succesoral - Pagina 58
Partajul Succesoral - Pagina 59
Partajul Succesoral - Pagina 60
Partajul Succesoral - Pagina 61
Partajul Succesoral - Pagina 62
Partajul Succesoral - Pagina 63
Partajul Succesoral - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Partajul Succesoral.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice si Practice cu Privire La Termenele, Cauzele si Efectele Suspendarii, Intreruperii si Repunerii in Termenul de Prescriptie Extinctiva

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Conditiile Regimurilor de Comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Ai nevoie de altceva?