Participanții la Procesul Civil

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 29210
Mărime: 110.91KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana P.
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Iulia

Extras din proiect

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror respectare obligatorie este garantată de forţa coercitivă a statului.

Dreptul poate fi asemănat cu un arbore din a cărui simplă tulpină se desprind numeroase ramuri care la rândul lor, toate î-şi trag seva din tulpina şi rădăcina de care nu se pot detaşa. Dreptul ca sistem al normelor juridice nu constituie un scop în sine. El este creat pentru a reglementa conduita oamenilor Aceasta se realizează prin reglementări juridice ce obligă oameni să se comporte după anumite norme juridice. Aceste norme le dau oamenilor drepturi şi obligaţii. Dreptul ca sistem al normelor creează raporturi sau relaţii juridice. Dreptul se prezintă ca o unitate între conţinut şi formă.

Conţinutul condiţionează formele de exprimare denumite: izvoare ale dreptului sau izvoare formale ale dreptului. Formele de exprimare ale dreptului sunt acte normative şi în primul rând legile, obiceiul juridic, precedentul juridic, contractul normativ.

Dreptul cuprinde elemente de natură ideologică relaţională şi instituţională. Conţinutul, apariţia şi dezvoltarea normelor ce sunt realizate prin drept, pot fi înţelese numai prin cunoaşterea mecanismului factorilor ideologici, a politici. Prin drept sunt aduse la îndeplinire cele mai importante măsuri politice formulate ca fiind ale statului. Dreptul, conştiinţa juridică şi politică este un fenomen social şi psihologic complex de natură, afectivă şi volitivă (care ţine de voinţă, determinat de voinţă, propriu voinţei, conform DEX).

El reprezintă totalitatea ideilor şi sentimentelor cu privire la drept, dreptate legalitate. În cadrul conştiinţei juridice cel mai important rol îl are ideologia juridică. Aceasta este determinantă în furnizarea cunoştinţelor cu privire la fenomenele juridice de valoare, şi a atitudini faţă de ele. Corelaţia dintre conştiinţa juridică şi drept constituie o premiză de elaborare a dreptului. Conţinutul şi forma dreptului este rezultatul mai multor factori şi au loc în condiţiile împletiri acestora Prin drept sunt aduse la îndeplinire cele mai importante măsuri ale statului.

Politica se realizează numai prin elaborarea dreptului şi a normelor juridice.

Acţiunea statului asupra relaţiilor sociale are loc în cadru unui sistem de reglementare al relaţiilor sociale, compuse dintr-un ansamblu de reguli sau norme sociale. Termenul de normă desemnează o categorie de bază a ştiinţelor sociale, cum sunt; ştiinţele juridice economice sociologice şi lingvistice. Exprimarea normei se face în funcţie de mijloacele cu care operează fiecare ştiinţă în parte: cuvinte, cifre, desene, grafice etc. Cu toate acestea termenul de normă are o semnificaţie de bază şi o regulă generală, o unitate de măsură un criteriu de apreciere şi un sistem de referinţă în comportamentul indivizilor în societate.

Participanţii necesari la procesul civil sunt: organul jurisdicţional, reclamantul şi pârâtul, acestora adăugându-li-se şi unii participanţi, numiţi principali: organul de executare silită şi procurorul, dar şi unii participanţi auxiliar, martori, experţi, avocaţi.

Rolul părţilor în buna administrare a procesului civil este să fie obiectivi şi imparţiali, dar să nu se păstreze tot timpul într-o stare de expectativă faţă de proces ci, aşa cum prevede art. 129 şi art. 30, C.pr.civ., ei trebuie să se manifeste activ, acordând sprijin părţilor în înţelegerea şi exercitarea drepturilor lor procesuale şi administrând probe. Rolul activ implică supunerea discuţiei părţilor tuturor aspectelor procesului.

Rolul avocatului în procesul civil este în principal de a participa la activitatea judiciară în calitate de auxiliar al justiţiei, şi îndeplineşte o funcţie de interes privat, constând în apărarea intereselor justiţiabililor, o funcţie care nu este antagonică funcţiei de colaborare cu justiţia, funcţie de interes public.

Apărarea nu este pusă niciodată în antiteză cu obiectivele majore ale justiţiei. Asigurarea liberului acces la justiţie şi realizarea efectivă a “dreptului la proces echitabil” reprezintă obligaţii legale ale avocatului, ceea ce impune armonizarea, posibilă şi deopotrivă necesară a funcţiilor avocatului în raport cu activitatea sistemului judiciar. Profesia de avocat se bazează pe principiul autonomiei, al democraţiei profesionale, al colegialităţii organelor de conducere, al legalităţii, al libertăţii şi independenţei avocatului, al păstrării secretului profesional, al colaborării cu organele judiciare şi al deontologiei profesionale.

Rolul procurorului în procesul civil se bazează pe legătura indisolubilă dintre interesele generale şi interesele personale ale cetăţenilor. Prerogativele largi pe care legislaţia în vigoare le acorda procurorului reprezintă o garanţie în plus că activitatea de înfăptuire a justiţiei se va face în conformitate cu legile ţării şi în scopul stabilirii adevărului. Participarea activă a procurorului în procesul civil reprezintă deopotrivă o garanţie eficientă a respectării drepturilor subiective ale persoanelor fizice şi juridice.

În procesul civil, atribuţiile largi ale procurorului permit acestuia să-şi aducă o contribuţie importantă la activitatea de stabilire a adevărului şi de aplicare corespunzătoare a actelor normative în vigoare. Prin întreaga sa activitate în instanţă, procurorul exercită o influenţă educativă nu numai asupra părţilor, ci şi asupra cetăţenilor care participă la şedinţele de judecată. Concluziile procurorului în procesul civil contribuie la prevenirea încălcării legislaţiei şi la combaterea tuturor manifestărilor străine regulilor de convieţuire în societate

Preview document

Participanții la Procesul Civil - Pagina 1
Participanții la Procesul Civil - Pagina 2
Participanții la Procesul Civil - Pagina 3
Participanții la Procesul Civil - Pagina 4
Participanții la Procesul Civil - Pagina 5
Participanții la Procesul Civil - Pagina 6
Participanții la Procesul Civil - Pagina 7
Participanții la Procesul Civil - Pagina 8
Participanții la Procesul Civil - Pagina 9
Participanții la Procesul Civil - Pagina 10
Participanții la Procesul Civil - Pagina 11
Participanții la Procesul Civil - Pagina 12
Participanții la Procesul Civil - Pagina 13
Participanții la Procesul Civil - Pagina 14
Participanții la Procesul Civil - Pagina 15
Participanții la Procesul Civil - Pagina 16
Participanții la Procesul Civil - Pagina 17
Participanții la Procesul Civil - Pagina 18
Participanții la Procesul Civil - Pagina 19
Participanții la Procesul Civil - Pagina 20
Participanții la Procesul Civil - Pagina 21
Participanții la Procesul Civil - Pagina 22
Participanții la Procesul Civil - Pagina 23
Participanții la Procesul Civil - Pagina 24
Participanții la Procesul Civil - Pagina 25
Participanții la Procesul Civil - Pagina 26
Participanții la Procesul Civil - Pagina 27
Participanții la Procesul Civil - Pagina 28
Participanții la Procesul Civil - Pagina 29
Participanții la Procesul Civil - Pagina 30
Participanții la Procesul Civil - Pagina 31
Participanții la Procesul Civil - Pagina 32
Participanții la Procesul Civil - Pagina 33
Participanții la Procesul Civil - Pagina 34
Participanții la Procesul Civil - Pagina 35
Participanții la Procesul Civil - Pagina 36
Participanții la Procesul Civil - Pagina 37
Participanții la Procesul Civil - Pagina 38
Participanții la Procesul Civil - Pagina 39
Participanții la Procesul Civil - Pagina 40
Participanții la Procesul Civil - Pagina 41
Participanții la Procesul Civil - Pagina 42
Participanții la Procesul Civil - Pagina 43
Participanții la Procesul Civil - Pagina 44
Participanții la Procesul Civil - Pagina 45
Participanții la Procesul Civil - Pagina 46
Participanții la Procesul Civil - Pagina 47
Participanții la Procesul Civil - Pagina 48
Participanții la Procesul Civil - Pagina 49
Participanții la Procesul Civil - Pagina 50
Participanții la Procesul Civil - Pagina 51
Participanții la Procesul Civil - Pagina 52
Participanții la Procesul Civil - Pagina 53
Participanții la Procesul Civil - Pagina 54
Participanții la Procesul Civil - Pagina 55
Participanții la Procesul Civil - Pagina 56
Participanții la Procesul Civil - Pagina 57
Participanții la Procesul Civil - Pagina 58
Participanții la Procesul Civil - Pagina 59
Participanții la Procesul Civil - Pagina 60
Participanții la Procesul Civil - Pagina 61
Participanții la Procesul Civil - Pagina 62
Participanții la Procesul Civil - Pagina 63
Participanții la Procesul Civil - Pagina 64
Participanții la Procesul Civil - Pagina 65
Participanții la Procesul Civil - Pagina 66
Participanții la Procesul Civil - Pagina 67
Participanții la Procesul Civil - Pagina 68
Participanții la Procesul Civil - Pagina 69
Participanții la Procesul Civil - Pagina 70
Participanții la Procesul Civil - Pagina 71
Participanții la Procesul Civil - Pagina 72
Participanții la Procesul Civil - Pagina 73
Participanții la Procesul Civil - Pagina 74
Participanții la Procesul Civil - Pagina 75
Participanții la Procesul Civil - Pagina 76
Participanții la Procesul Civil - Pagina 77
Participanții la Procesul Civil - Pagina 78
Participanții la Procesul Civil - Pagina 79
Participanții la Procesul Civil - Pagina 80
Participanții la Procesul Civil - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Participantii la Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Rolul Procurorului în Procesul Civil

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea,...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Ai nevoie de altceva?