Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8839
Mărime: 35.76KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Timiș
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Participanţii in procesul civil

Din definiţia dată procesului civil, se poate observa că la activitatea de soluţionare a pricinilor civile şi de punere în executare a hotărîrilor pronunţate în aceste cauze participă instanţa, părţile, executorul, alte persoane şi organe.

Dintre aceşti participanţi, un rol important în cadrul procesului civil au : instanţa, părţile şi procurorul.

În cele ce urmează vom expune o analiză a problemei care se ridică cu privire la participanţii procesului civil având în vedere dispoziţiile actualului cod de procedură civilă in paralel cu cele ale proiectului de cod de procedură civilă.

1. Instanţa

1.1. Notiunea de instanţă

În înţeles larg, noţiunea de instanţă desemnează organul împuternicit de lege să soluţioneze un conflict între părţi. Cu acest înţeles putem spune că sunt instanţe toate organele de jurisdicţie înfiinţate de lege . Prin instanţe se înţelege în acest caz atât instanţele judecătoreşti cât şi organele de jurisdicţie ori cu activitate jurisdicţională, din afara sistemului instanţelor judecătoreşti.

Într-un înţeles mai restrâns, noţiunea de instanţă desemnează numai instanţele judecătoreşti. În condiţiile art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, instanţele judecătoreşti sunt judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi Înalta Curte de Casaţie Şi Justiţie.

Într-un înţeles şi mai restrâns prin instanţă se înţelege un anumit grad de jurisdicţie ( prima sau ultima instanţă, apel, recurs etc.)

Într-un alt înţeles, noţiunea de instanţă desemnează completul de judecată .

Principalul şi cel mai important aspect sub care se manifestă rolul activ al judecătorului, în sistemul procesual român se desprinde din dispoziţiile înscrise în art. 129 alin. 2-5 C. Proc. Civ. , şi constă în dreptul şi obligaţia instanţei de judecată de a ordona dovezile pe care le socoteşte utile pentru aflarea adevărului, în afara probelor propuse de părţi şi uneori chiar împotriva susţinerilor acestora.

Din art. 213 din Proiectul Noului cod de procedură civilă se desprinde de asemenea aceeaşi importanţa a rolului activ al judecătorului: „Instanţa este obligată, în orice proces să pună în discuţia părţilor toate cererile, excepţiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu.” Pe de altă parte art. 13 alin 4 din Proiect prevede aceeaşi obligaţie a judecătorului, in vederea respectării principiului contradictorialităţii, cu menţiunea că în acest caz se pun în discuţie doar problemele ridicate de părţi, de vreme ce în virtutea rolului său activ şi în virtutea aflării adevărului judecătorul are îndatorirea ca în orice proces civil să dezbată probleme, să ordone probe din oficiu, dacă acestea le consideră necesare ăn vederea soluţionării cauzei.

Art. 200 din Proiect reglementează scopul judecării procesului, subliniind în acelaşi timp rolul judecătorului, respectiv influenţa pe care o poate avea acesta asupra cursului procesului pentru asigurarea echilibrului procesual în vederea respectării dispoziţiilor legale şi garantarea protecţiei judiciare a unor interese private, „ Completul de judecată constituit potrivit legii, efectuează activitatea de cercetare şi dezbaterea fondului procesului, cu respectarea tuturor principiilor şi garanţiilor porcesuale, în vederea soluţionării legale şi temeinice a acestuia.”

În acelaşi sens urmează a fi interpretate si dispoziţiile art. 6 din Proiect alin. 2: „Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din proces.”

1.2. Compunerea şi constituirea instanţei

Prin „ compunerea instanţei” se înţelege alcătuirea instanţei ( în înţelesul cel mai restrâns al noţiunii) cu numărul de judecători prevăzut de lege. Se are în vedere aspectul „cantitativ” al compunerii, nu şi cel „calitativ”. Prin urmare, atunci când ne referim la compunerea completului avem în vedere numai participarea la judecată a numărului legal de judecători, iar nu însăşi posibilitatea acestora de face parte din complet (în caz de incompatibilitate, abţinere, recuzare). Conform art. 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti (alin. 1). Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul din membrii acestuia (alin. 2).

Constituirea instanţei desemnează alcătuirea completului de judecată cu toate persoanele şi organele prevăzute de lege. Este vorba de participarea alături de judecători a grefierului, a magistratului-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului precum şi a asistenţilor judiciari în conflictele de muncă şi asigurări sociale.

Greşita compunere a completului înseamnă că pricina a fost judecată de un număr mai mic sau mai mare de judecători decât cel impus de lege; greşita constituire a completului presupune că instanţa nu a fost alcătuită cu toate organele şi persoanele prevăzute de lege. În cursul procesului această nereguaritate poate fi invocată pe cale de excepţie.

Preview document

Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 1
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 2
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 3
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 4
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 5
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 6
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 7
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 8
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 9
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 10
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 11
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 12
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 13
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 14
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 15
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 16
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 17
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 18
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 19
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 20
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 21
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 22
Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Participantii la Procesul Civil - Proiectul Codului de Procedura Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Parțile în procesual civil

Legislaţia procesuală foloseşte adeseori noţiunile de “parte”, “reclamant” şi “pârât”, fără a le preciza conţinutul. În concepţia legiuitorului...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Sisteme administrative europene - comparație Portugalia și Belgia

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Sistemul administrativ al UE cuprinde 27 de state, după inceputul anului 2007, când s-a conturat...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Adopția internațională în Republica Moldova

1. Analiza comparativă a instituţiei adopţiei prin prisma legislaţiilor altor state O dată cu ratificarea din partea mai multor state a Convenţiei...

Ai nevoie de altceva?