Principiile Dreptului Civil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 12742
Mărime: 56.40KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Nica
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAP. I: DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 5
 3. 1.1 Noţiunea de drept civil român 5
 4. 1.2 Rolul şi funcţiile dreptului civil 8
 5. 1.3 Izvoarele dreptului civil 10
 6. 1.4 Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept 13
 7. CAP. II: PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI CIVIL 17
 8. 2.1 Principiul garantării proprietăţii 17
 9. 2.2 Principiul egalităţii în faţa legii civile 21
 10. 2.3 Principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale 36
 11. 2.4 Principiul garantării drepturilor civile subiective 37
 12. 2.5 Principiul recunoaşterii autonomiei de voinţă în materie civilă 39

Extras din proiect

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI

1.1 Noţiunea de drept civil român

Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în ius civile din dreptul roman, civitas însemnând comună, localitate, cetate. Pentru romani ius civile era dreptul care aparţinea exclusiv membrilor unei cetăţi, spre deosebire de ius gentium care însemna dreptul pe care îl puteau invoca străinii (peregrinii), dar nu ca membri ai unei anumite cetăţi.

Expresia „drept civil” poate avea trei înţelesuri:

În primul rând, ea desemnează o ramură de drept (civil) a sistemului de drept românesc, adică totalitatea ori ansamblul normelor juridice din acest domeniu în vigoare; dreptul obiectiv este un ansamblu de reguli de conduită care, într-o societate dată, guvernează raporturile dintre oameni. Cu valoare de echivalenţă doctrina a numit acest înţeles drept obiectiv sau drept pozitiv. Vom putea spune deci: drept civil român, drept civil francez, drept civil german etc.

Într-un al doilea sens, expresia „drept civil” evocă acea posibilitate sau prerogativ recunoscută de legea civilă titularului dreptului civil pentru a-şi satisface un interes ocrotit de lege, la nevoie apelând la forţa coercitivă a statului pentru protecţia dreptului său. În acest sens, cuvântul drept înseamnă, după cum spunea Savigny, „o putere a individului” (denumit drept subiectiv), în opoziţie cu dreptul obiectiv care este unul şi acelaşi pentru toţi indivizii supuşi aceleiaşi comunităţi politice. Această putere de comandament din partea unora presupune ascultare din partea altora.

Al treilea sens al dreptului civil este acela de ramură a ştiinţei juridice, care are ca obiect dreptul civil; disciplină de învăţământ.

De-a lungul istoriei, s-au încercat mai multe definiţii ale dreptului civil.

Dreptul civil ca ramură a dreptului cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale stabilite între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică precum şi condiţia juridică a acestora.

Aceste norme sunt cuprinse în actele normative ce alcătuiesc izvoarele dreptului civil. Normele juridice civile sunt grupate pe categorii ce reglementează subdiviziuni ale dreptului civil, adică în instituţii ale dreptului civil.

Raporturile patrimoniale sunt acele raporturi sociale care au un conţinut economic, adică o valoare exprimată în bani (raporturi pecuniare). De exemplu: raporturile ce au în conţinut dreptul de proprietate asupra unui bun, raporturile stabilite între vânzător şi cumpărător în contractul de vânzare-cumpărare, raporturile ce se nasc dintr-o moştenire etc. sunt raporturi patrimoniale. Sunt o serie de raporturi patrimoniale ce nu cad sub incidenţa dreptului civil, cum ar fi, de exemplu, raporturile reglementate de dreptul financiar, de dreptul muncii şi securităţii sociale, dreptul familiei, dreptul comercial etc. Raporturile nepatrimoniale (extrapatrimoniale) sunt acele raporturi al căror conţinut nu poate fi evaluat în bani. De exemplu: raporturile ce au în conţinut dreptul la nume, dreptul la domiciliu, dreptul la paternitatea operei, dreptul la onoare, reputaţie, dreptul la sănătate, dreptul la viaţă privată etc., sunt raporturi nepatrimoniale

Este adevărat că unii autori adaugă la definiţia reprodusă şi condiţia juridică a subiectelor de drept În acest sens dreptul civil, s-a precizat, este ,,acea ramură de drept privat care înmănunchează normele juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile se găsesc pe poziţie de egalitate juridică ,,precum şi statutul legal al persoanelor, sau, într-o definiţie inedită: ,,Dreptul civil este alcătuit din ansamblul normelor juridice prin care se reglementează, de drept comun, stabilirea, modificarea şi stingerea raporturilor juridice cu caracter privat ,,precum şi conţinutul acestora”.

Unii autori consideră că definiţia dreptului civil trebuie să includă nu numai poziţia de egalitate a subiectelor de drept, ci şi libertatea lor juridică (autonomia privată), această din urmă trăsătură fiind caracteristică dreptului privat; este vorba de acea libertate care este limitată de ordinea de drept (nu în zadar s-a spus: „Libertate, al tău suflet este legea”).

Preview document

Principiile Dreptului Civil - Pagina 1
Principiile Dreptului Civil - Pagina 2
Principiile Dreptului Civil - Pagina 3
Principiile Dreptului Civil - Pagina 4
Principiile Dreptului Civil - Pagina 5
Principiile Dreptului Civil - Pagina 6
Principiile Dreptului Civil - Pagina 7
Principiile Dreptului Civil - Pagina 8
Principiile Dreptului Civil - Pagina 9
Principiile Dreptului Civil - Pagina 10
Principiile Dreptului Civil - Pagina 11
Principiile Dreptului Civil - Pagina 12
Principiile Dreptului Civil - Pagina 13
Principiile Dreptului Civil - Pagina 14
Principiile Dreptului Civil - Pagina 15
Principiile Dreptului Civil - Pagina 16
Principiile Dreptului Civil - Pagina 17
Principiile Dreptului Civil - Pagina 18
Principiile Dreptului Civil - Pagina 19
Principiile Dreptului Civil - Pagina 20
Principiile Dreptului Civil - Pagina 21
Principiile Dreptului Civil - Pagina 22
Principiile Dreptului Civil - Pagina 23
Principiile Dreptului Civil - Pagina 24
Principiile Dreptului Civil - Pagina 25
Principiile Dreptului Civil - Pagina 26
Principiile Dreptului Civil - Pagina 27
Principiile Dreptului Civil - Pagina 28
Principiile Dreptului Civil - Pagina 29
Principiile Dreptului Civil - Pagina 30
Principiile Dreptului Civil - Pagina 31
Principiile Dreptului Civil - Pagina 32
Principiile Dreptului Civil - Pagina 33
Principiile Dreptului Civil - Pagina 34
Principiile Dreptului Civil - Pagina 35
Principiile Dreptului Civil - Pagina 36
Principiile Dreptului Civil - Pagina 37
Principiile Dreptului Civil - Pagina 38
Principiile Dreptului Civil - Pagina 39
Principiile Dreptului Civil - Pagina 40
Principiile Dreptului Civil - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Principiile Dreptului Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Conținutul Raportului Juridic Civil

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv. Clasificarea drepturilor subiective: 1. Dupa sfera...

Sancțiunile Procedurale

Principalele sanctiuni procedurale sunt : 1. nulitatea, 2. decaderea, 3. perimarea 4. amenda judiciara, 5. cheltuielile de judecata....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Tipuri de drept - public, privat, penal, internațional - în sistemele juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Ai nevoie de altceva?