Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13469
Mărime: 55.49KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I - DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE

FUNDAMENTALE ALE OMULUI 1

1.1.Noţiuni introductive 1

1.2.Comunitatea Internaţională drepturile

omului 5

1.3.Contextul filozofic, politic şi juridic 8

CAPITOLUL II - INSTRUMENTE JURIDICE CARE

CUPRIND ÎN CONŢINUTUL LOR

REGLEMENTĂRI PRIVIND

PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR

OMULUI ÎN CADRU EUROPEAN 10

2.1.Drepturile civile şi politice cuprinse în

“Declaraţia Drepturilor Omului” 10

2.2.Instrumente juridice privind protecţia

drepturilor omului în contextul

dreptului internaţional 12

2.3.Instrumente juridice de protecţie a

drepturilor omului elaborate în cadrul

organizaţiei europene 14

2.4.Drepturile omului în actele constitutive

ale unor instituţii specializate din sistemul

Naţiunilor Unite 17

2.5.Instituţii naţionale pentru promovarea şi

protecţia drepturilor omului 18

2.5.1.Promovarea şi garantarea

drepturilor omului de către

organele statale 18

2.5.2.Drepturile omului în administraţie

şi justiţie 19

CAPITOLUL III – MECANISME DE CONTROL

PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A

DREPTURILOR OMULUI 20

3.1.Pactul Internaţional referitor la drepturile

civile şi politice 20

3.1.1.Dispoziţii de fond 20

3.1.2.Clauze derogatorii sau de limitare a

drepturilor garantate 21

3.1.3.Comitetul drepturilor omului 21

3.2.Protocolul facultativ referitor la Pactul

Internaţional privind drepturile civile

şi politice 22

3.3.Al doilea protocol facultativ al Pactului

Internaţional relativ la drepturile civile

şi politice-vizând abolirea pedepsei cu

moartea 23

3.4.Convenţia Americană a drepturilor

omului 24

3.5.Carta Africană a drepturilor omului şi

popoarelor 25

3.6.Primele reglementări privind drepturile

omului-Pactul din 1966 cu privire la

drepturile civile şi politice 27

3.7.Mecanisme de control în materia

protecţiei juridice a drepturilor omului

mecanismul european de garantare a

dreptului omului 29

3.7.1.Comisia Europeană a Dreptului

Omului 29

3.7.2.Consiliul European 31

3.7.3.Consiliul de Miniştri 32

3.8.Curtea Europeană de Justiţie 33

3.9.Uniunea Europeană 33

CAPITOLUL IV – PROTECŢIA JURIDICĂ A

DREPTURUILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA 35

4.1.Reglementări în legislaţia internă a

României cu privire la protecţia

drepturilor omului 35

4.2.Sistemul de ocrotire a omului –

mijloace juridice 36

4.3.Garanţiile conferite de legislaţia română

în raport cu legislaţia internaţională cu

privire la drepturile şi libertăţile omului 37

4.4.Hotărârile Curţii Europene a drepturilor

omului pronunţate în cauzele privind

România 39

CAPITOLUL V – CONCLUZII 43

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

CAPITOLUL I

DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

1.1. Noţiuni Introductive

Problema drepturilor omului rămâne alături de cea a păcii ale cărei contururi promiţătoare ne oferă până în prezent numai o imagine îndepărtată a unei lumi cu mai puţine arme şi mai multă securitate – una din temele dominante ale vieţii şi protecţiei politice şi ale dezbaterii publice, în cea de-a doua jumătate a secolului XX.

Atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional atât în domeniul acţiunii politice de stat directe, cât şi în organizaţii şi reuniuni internaţionale şi în mijloacele de informare, se încearcă a se da răspunsuri problemelor multiple şi complexe legate de existenţa umană, de drepturile omului. Multiple şi complexe pe plan intern, deoarece, ele sunt parte integrantă a fenomenelor şi evoluţiilor vieţii politice, sociale şi culturale ale fiecărei ţări, iar problema realizării lor nu se poate pune decât într-un context istoric, naţional, social şi politic. Situaţia se prezintă diferit de la ţară la ţară, şi este în continuare evoluţie, depinzând de împrejurările istorice naţionale şi de direcţia pe care o urmează procesul de dezvoltare în fiecare ţară.

Pe plan internaţional, problematica drepturilor omului este strâns legată de evoluţia problemelor globale ale omenirii – securitatea, pacea, dezvoltarea. Multiple probleme care există şi apar în fiecare ţară nu pot fi soluţionate decât în contextul unei evoluţii pozitive în domenii cum sunt rezolvarea conflictelor existente şi prevenirea altora, asigurarea dezvoltării tuturor ţărilor lumii, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Drepturile omului reprezintă câmpul de exprimare a unui număr de teze şi orientări, de concepţii filozofice diferite despre om şi societate, de abordări mai generoase sau mai restrictive.

Astfel, unii oameni politici şi teoreticieni au pus şi pun accentul pe drepturile civile şi politice, susţinând ca garantarea acestora permite oamenilor să acţioneze şi pentru exercitarea celorlalte drepturi.

Au fost ignorate sau lăsate pe seama acţiunii exclusive a omului unele drepturi economice şi sociale, în ansamblu, egalitatea în drepturi, ceea ce în mod evident pune un segment al populaţiei în situaţia de a nu-şi putea exercita asemenea drepturi.

Până nu demult, tezele oficiale şi abordările din ţările est-europene se mulţumea să sublinieze importanţa drepturilor economice, sociale şi culturale. Aceasta ignora sau reducea la minimum exercitarea unor drepturi politice, cum sunt libertatea de exprimare, de întrunire şi organizare, participarea la conducerea societăţii, ceea ce în ultima instanţă dădea şi o accepţie foarte limitată drepturilor economice, sociale şi culturale şi deschidea posibilitatea unor abordări subiective, voluntariste, în afara controlului societăţii.

În ciuda diversităţii izvoarelor sale, drepturile omului şi libertăţile fundamentale au un caracter de universalitate şi sunt indivizibile, independente şi intim legate între ele. Comunitatea internaţională, în ansamblu, şi fiecare stat în parte, trebuie să trateze drepturile omului în mod global, într-o manieră echitabilă şi echilibrată, pe picior de egalitate, acordându-le aceeaşi importanţă .

În realitate, procesul realizării drepturilor omului nu este aşa cum nu a fost niciodată de-a lungul istoriei, unul armonios care să evolueze de la sine şi rectiliniu. Dimpotrivă, a fost şi rămâne un domeniu de luptă şi contestare pe plan intern şi internaţional, pentru drepturi, pentru acces la putere, la resurse şi respectiv, pentru o distribuire a acestora.

În fapt, deşi drepturile omului sunt universale, deşi toţi oamenii se nasc egali şi au drepturi egale, nu toţi au aceleaşi posibilităţi să-şi reclame şi să-şi exercite drepturile, şi există tendinţa de a se crea inegalităţi, de a se afirma drepturile unor grupuri în dauna altora, de a exclude unele sectoare ale populaţiei de la exercitarea drepturilor omului. De aceea, acţiunea în favoarea drepturilor omului porneşte de la necesitatea ca statul, societatea, prin diferite forme de acţiune, asigurând egalitatea în drepturi şi exercitarea drepturilor individuale, să devină un instrument al participării, al redistribuirii în favoarea tuturor, mai ales, a celor care sunt sau devin dezavantajaţi, pentru a evita excluderea, marginalizarea sau scoaterea lor în afara vieţii sociale .

În ceea ce priveşte drepturile omului, garantarea, exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de stat, de ansamblul măsurilor luate pe teritoriul unei ţări pentru reglementarea raporturilor umane.

Toate drepturile omului exprimă în mod clar această realitate, punând la teză realizările drepturilor omului, măsuri pe care fiecare stat, în parte, este chemat să le ia pe plan administrativ şi legislativ.

Pactul asupra drepturilor economice, sociale şi culturale prevede ca fiecare stat, în parte, se angajează să acţioneze, prin eforturi proprii cât şi prin asistenţă şi cooperare internaţională, pentru a se asigura în mod progresiv, prin toate mijloacele adecvate, în special, prin măsuri legislative, exercitarea acestor drepturi; statele părţi se angajează să garanteze că aceste drepturi vor fi exercitate fără nici o discriminare.

Dezvoltările din ultimele decenii vor putea fi considerate, în istoria secolului nostru ca un moment important în formarea unei adevărate „culturi a drepturilor omului” . În această perioadă a fost adoptat un mare număr de documente internaţionale privind drepturile omului, unele din ele au caracter general (Declaraţia universală a Drepturilor Omului, cele două pacte internaţionale), altele pentru eliminarea discriminărilor (rasiale, faţă de femei, în învăţământ) au pentru interzicerea şi pedepsirea unor fapte care aduc atingere unor drepturi esenţiale (genocid, sclavie), altele au caracter oarecum special (drepturile copilului, eliminarea torturii şi a pedepselor degradate). Procesul nu este, fără îndoială încheiat. Aceste documente şi mecanisme create de ele au fost larg acceptate de stat. Aceasta constituie nucleul a ceea ce se poate considera că reprezintă un standard minim în domeniul drepturilor omului.

Preview document

Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 1
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 2
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 3
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 4
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 5
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 6
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 7
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 8
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 9
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 10
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 11
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 12
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 13
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 14
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 15
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 16
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 17
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 18
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 19
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 20
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 21
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 22
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 23
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 24
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 25
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 26
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 27
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 28
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 29
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 30
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 31
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 32
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 33
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 34
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 35
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 36
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 37
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 38
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 39
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 40
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 41
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 42
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 43
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 44
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 45
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 46
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 47
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 48
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 49
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 50
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 51
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 52
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 53
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 54
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 55
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 56
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 57
Protecția Juridică a Drepturilor Omului în Cadrul European - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Tehnologii de Asigurare a Securității Proprietății

Securitatea este capacitatea omului de a se apăra împotriva riscurilor ameninţărilor şi pericolelor externe şi interne. Atunci când vorbim despre...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Drept Procesual Civil

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Armonizare a Relatiilor Inter - Etnice – Sfidari si Oportunitati

I. INTRODUCERE Recentele evenimentele politice din Republica Moldova au readus în prim plan problemele referitoare la relatiile inter-etnice,...

Dreptul la Viata si Implicatiile Penale in Conventia Drepturilor si Libertatilor Fundamentale ale Omului si Dreptul Penal Roman

CAPITOLUL I Dreptul la viaţă valoare socială fundamentală ocrotită de Convenţia europeană a drepturilor omului şi legislaţia penală română...

Ai nevoie de altceva?