Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14720
Mărime: 62.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" PITEŞTI Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1.1. Responsabilitate şi răspundere p.4

1.2. Noţiunea de răspundere juridică p.6

1.3 Elementele şi condiţiile răspunderii juridice p.8

1.3.1. Subiectele răspunderii juridice p.9

1.3.2. Conduita ilicită – cauză a declanşării răspunderii juridice p.9

1.3.3. Vinovăţia – condiţie a răspunderii juridice p.10

1.3.4. Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător p.10

1.4. Formele răspunderii juridice – Generalităţi p.11

CAPITOLUL II: RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARĂ

2.1. Caracterizarea răspunderii disciplinare p.13

2.2. Cauzele de nerăspundere disciplinară p.15

2.3. Abaterile disciplinare p.17

2.4. Sancţiunile disciplinare p.18

CAPITOLUL III: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.1. Evoluţia legislaţiei şi a doctrinei privitoare la funcţionarul public p.20

3.2. Reglementarea conduitei profesionale a funcţionarilor publici p.23

3.3. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. p.27

3.4. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare a funcţionarilor. p.35

3.5. Studiu de caz: Sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţie p.37

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1.1 Responsabilitate şi răspundere

Conceptul de responsabilitate aparţine deopotrivă domeniilor psihologiei, moralei, religiei şi dreptului şi exprimă facultatea individului de a se manifesta, prin actele şi atitudinile sale, în acord cu normele, legile şi uzanţele de comportare, în societate. Responsabilitatea face ca omul să îşi asume liber sensul conduitei sale, dar libertatea alegerii conduitei nu trebuie înţeleasă ca liber arbitru. În ecuaţia societate-libertate-responsabilitate, societatea reprezintă câmpul de manifestare a libertăţii, iar libertatea o condiţie esenţială a responsabilităţii.

Privită din aceste perspective, responsabilitatea apare ca un concept cu o puternică încărcătură morală, dar şi corelat în mod necesar cu celelalte categorii de reguli din sistemul normativ social.

Conceptul responsabilităţii juridice a constituit un obiect de cercetare în aceeaşi măsură pentru filosofi, sociologi şi jurişti. Pornindu-se de la criteriile elementare care fac distincţia între drept şi morală, s-a tras concluzia că responsabilitatea ar fi străină domeniului juridic, întrucât ordinea de drept ar exista prin constrângerea impusă de stat, din afară, în vreme ce responsabilitatea presupune un act involuntar, prin esenţa lui de natură etică (morală). Fără îndoială că responsabilitatea s-a conturat ca un criteriu de natură morală, ca o dimensiune a conduitei individului raportată la propria sa scară valorică, dar această scară valorică nu decurge, aşa cum s-a arătat, „din proprietăţi care i-ar fi lui inerente, ci din situaţia în care el este se găseşte angajat.” Apoi, raportul dintre drept şi morală nu trebuie privit numai din perspectiva criteriilor ce le separă, ci şi din aceea a elementelor comune. În sfârşit, lucrul cel mai important, ordinea de drept nu se bazează exclusiv pe constrângere, ci dimpotrivă, caracteristica sa esenţială este aceea că se impune în primul rând prin respectarea de bună voie, ceea ce ţine de natura responsabilităţii juridice.

Comportamentul uman are o sferă diversă de manifestare dar, cu toată complexitatea comportamentului , omul se raportează la unele principii, norme, valori în limitele a ceea ce el consideră a fi bine-rău, permis-nepermis, drept-nedrept, licit-ilicit.

La momentul stabilirii opţiunii individului pentru o anumită conduită se declanşează mecanismul constituirii răspunderii sale sociale. Aceasta se datorează capacităţii sale raţionale de a opta pentru un anumit comportament, ştiind, sau trebuind să ştie că fapta sa se înscrie sau nu în limitele principiilor generale acceptate, şi va trebui să suporte consecinţele pentru conduita sa negativă.

Răspunderea juridică este forma cea mai gravă a răspunderii sociale şi se caracterizează prin:

a) are întotdeauna, ca temei încălcarea sau nerespectarea unei norme de drept;

b) este întotdeuna, legată de activitatea exclusivă a unor organe de stat care au competenţa de a constata în mod oficial nerespectarea normei de drept, de a aprecia gradul de vinovăţie şi de a stabili şi aplica sancţiunea prevăzută de norma juridică;

c) este o răspundere general-obligatorie, izvorând din imperativitatea dreptului şi capacitatea coercitivă a aparatului de stat de a interveni şi aplica, la nevoie, constrângerea juridică;

d) consecinţele răspunderii juridice sunt deosebit de grave, putând chiar antrena sancţiuni legate de libertate.

În literatura juridică sunt delimitate mai multe principii, dar 4 sunt consacrate:

1. Principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie – în bazasa, oricărui subiect de drept i se poate aplica o sancţiune numai atunci când este vinovat de nerespectarea unei norme şi numai în limitele vinovăţiei sale. Vinovăţia constă în nerespectarea de către subiect a prescripţiilor normei, încălcând prin conduita sa, interesele ocrotite de către aceasta.

2. Principiul răspunderii personale – răspunderea juridică acţionează,în mod direct numai faţă de întinderea răspunderii juridice, este stabilită în funcţie de circumstanţele personale ale autorului faptei. În virtutea acestui principiu funcţionează regula conform căreia numai cel care a comis o încălcare a legii este pasibil de răspundere, iar pentru o singură faptă ilicită se poate aplica o singură pedeapsă şi o singură dată.

3. Principiul justeţei sancţiunii – presupune o corectă corelare a gravităţii faptei cu sancţiunea aplicată, astfel încât sancţiunea aplicată să fie proporţională cu fapta.

4. Principiul celerităţii tragerii la răspundere – în virtutea acestuia,persoanelor ce se fac vinovate de săvârşirea unor fapte ilicite trebuie să li se aplice sancţiunile cât mai rapid posibil după săvârşirea faptelor, pentru ca sancţiunile să îşi atingă scopul.

Preview document

Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 1
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 2
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 3
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 4
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 5
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 6
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 7
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 8
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 9
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 10
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 11
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 12
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 13
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 14
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 15
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 16
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 17
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 18
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 19
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 20
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 21
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 22
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 23
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 24
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 25
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 26
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 27
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 28
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 29
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 30
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 31
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 32
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 33
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 34
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 35
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 36
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 37
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 38
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 39
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 40
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 41
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 42
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 43
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 44
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 45
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 46
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 47
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 48
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 49
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 50
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 51
Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de Consimtamant

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Răspunderea Administrativă

Dreptul, realizarea dreptului şi răspunderea juridică. Constrângerea şi răspunderea în dreptul administrativ. Din perspectiva modului de formare...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Dreptul Muncii

1. in care dintre urm cazuri angajatorul poate modifica unilateral CIM: a.in cazul fortuit b.ca titlu de sanctiune disciplinara c.ca masura de...

Ai nevoie de altceva?