Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 36069
Mărime: 105.75KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Galateanu Oana

Cuprins

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL CIVIL ŞI CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL CIVIL

SECŢIUNEA I. Noţiuni generale privind procesul civil. 1

1.1. Noţiunea şi rolul procesului civil . 1

1.2. Structura procesului civil . 3

SECŢIUNEA A II-A. Noţiunea, necesitatea şi importanţa căilor de atac în procesul civil . 6

SECŢIUNEA A III-A. Controlul judiciar şi controlul judecătoresc în procesul civil . 9

SECŢIUNEA A IV-A. Controversa cu privire la numărul gradelor de jurisdicţie . 12

CAPITOLUL II. CLASIFICAREA CĂILOR DE ATAC ŞI REGULILE COMUNE PRIVIND FOLOSIREA ACESTORA

SECŢIUNEA I. Clasificarea căilor de atac . 15

1.1. Precizări prealabile . 15

1.2. Căi de atac ordinare şi căi de atac extraordinare . 16

1.3. Căi de atac de reformare şi căi de atac de retractare . 17

1.4. Căi de atac devolutive şi căi de atac nedevolutive . 19

1.5. Căi de atac suspensive şi căi de atac nesuspensive de executare silită . 20

1.6. Alte clasificări propuse în literatura de specialitate . 21

SECŢIUNEA A II-A. Reguli comune privind exercitarea căilor de atac în procesul civil . 23

2.1. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti pe care legea să o declare susceptibilă de a fi atacată . 24

2.2. Manifestarea de voinţă a părţii interesate, în sensul exercitării căii de atac . 25

2.3. Legalitatea căilor de atac . 25

2.4. Ierarhia căilor de atac . 26

2.5. Unicitatea dreptului de a folosi o cale de atac . 28

2.6. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac. 29

CAPITOLUL III. APELUL – SINGURA CALE ORDINARĂ DE ATAC ÎN PROCESUL CIVIL

SECŢIUNEA I. Reglementarea, definirea şi caracterele juridice ale apelului. 33

1.1. Reglementarea şi definirea apelului . 33

1.2. Caracterele juridice ale apelului . 35

A. Caracterul devolutiv al apelului. Aplicarea regulilor tantum devolutum quantum apellatum şi tantum devolutum quantum iudicatum . 35

B. Caracterul suspensiv de executare silită al apelului . 42

SECŢIUNEA A II-A. Condiţiile de fond şi de formă ale apelului . 44

2.1. Condiţiile de fond ale apelului . 44

A. Hotărârile susceptibile de apel şi instanţa competentă a soluţiona apelul . 44

B. Subiectele apelului . 47

C. Termenul de apel . 51

2.2. Condiţiile de formă ale apelului . 53

CAPITOLUL IV. RECURSUL – CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC

SECŢIUNEA I. Sediul materiei, definiţia şi caracterele recursului . 58

SECŢIUNEA A II-A. Condiţiile de fond şi de formă ale recursului . 60

2.1. Condiţiile de fond ale recursului . 60

A. Hotărârile susceptibile de recurs şi instanţa competentă a le soluţiona . 61

B. Subiectele recursului . 65

C. Termenul de recurs. 66

2.2. Condiţiile de formă ale recursului . 70

2.3. Cauza recursului – motivele de recurs . 71

CAPITOLUL V. ALTE CĂI EXTRAORDINARE DE ATAC ÎN PROCESUL CIVIL – CARACTERIZARE GENERALĂ SECŢIUNEA I. Contestaţia în anulare . 74

SECŢIUNEA A II-A. Revizuirea . 78

SECŢIUNEA A III-A. Recursul în interesul legii . 83

SECŢIUNEA A IV-A. Recursul în anulare . 85

CAPITOLUL VI. CONCLUZII, OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

A. Concluzii . 88

B. Observaţii şi propuneri de lege ferenda . 91

Preview document

Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 1
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 2
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 3
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 4
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 5
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 6
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 7
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 8
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 9
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 10
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 11
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 12
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 13
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 14
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 15
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 16
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 17
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 18
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 19
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 20
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 21
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 22
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 23
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 24
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 25
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 26
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 27
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 28
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 29
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 30
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 31
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 32
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 33
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 34
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 35
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 36
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 37
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 38
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 39
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 40
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 41
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 42
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 43
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 44
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 45
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 46
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 47
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 48
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 49
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 50
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 51
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 52
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 53
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 54
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 55
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 56
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 57
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 58
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 59
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 60
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 61
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 62
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 63
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 64
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 65
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 66
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 67
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 68
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 69
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 70
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 71
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 72
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 73
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 74
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 75
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 76
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 77
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 78
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 79
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 80
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 81
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 82
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 83
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 84
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 85
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 86
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 87
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 88
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 89
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 90
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 91
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 92
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 93
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 94
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 95
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 96
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 97
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 98
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 99
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 100
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 101
Regimul Căilor de Atac în Procesul Civil - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • ABREVIERI.doc
  • Regimul Cailor de Atac in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Revizuirea în Contenciosul Administrativ

I.1.Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este...

Controlul Judecătoresc asupra Administrației Publice

§ 1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra administraţiei publice 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului...

Ai nevoie de altceva?