Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 28456
Mărime: 110.14KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Florea Măgureanu
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE 1

PROCEDURĂ CIVILĂ

1.1 Notiunea si importanta actului de procedură 1

1.2 Clasificarea actelor de procedură 5

1.3 Conditiile impuse de lege pentru intocmirea actelor de 7

de procedură

II. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NULITATEA 10

ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ

2.1 Notiunea nulitătii 10

2.2 Conceptia legiuitorului român asupra sanctiuni 12

nulitătilor procedurale

III. CLASIFICAREA NULITĂȚILOR ÎN DREPTUL PROCESUAL 15

CIVIL

3.1 Nulitătile absolute si nulitătile relative 15

3.1.1 Teoria actelor de procedură inexistente si critica ei 17

3.2 Nulitătile exprese si nulitătile virtuale 19

3.3 Nulitătile proprii si nulitătile derivate 21

3.4 Nulitătile totale si nulitătile partiale 23

3.5 Nulitătile de drept si nulitătile judiciare 24

3.6 Nulitătile extrinseci si intrinseci 25

IV. SITUAȚIILE ÎN CARE OPEREAZĂ NULITATEA 27

ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ

V. INVOCAREA NULITĂȚILOR ÎN PROCESUL CIVIL 33

5.1 Consideratii prealabile 33

5.2 Modalitatea de invocare a nulitătii in procesul civil 34

5.3 Constatarea si declararea nulitătilor 40

5.4 Refacerea sau remedierea actelor de procedură 42

VI. EFECTELE NULITĂȚILOR IN PROCESUL CIVIL 50

6.1 Precizării prealabile 50

6.2 Efecte ce se produc anterior nulitătii 50

6.3 Efecte ce se produc după declararea nulitătii 51

VII. NULITATEA PRINCIPALELOR ACTE DE 58

PROCEDURĂ CIVILĂ

7.1 Precizării prealabile 59

7.2 Nulitatea principalelor acte de procedură îndeplinite de 59

instantă

7.2.1 Precizării prealabile 59

7.2.2 Nulitatea încheierilor de sedintă si a hotărârilor judecătoresti 59

7.2.3 Nulitatea citatiei 64

7.3 Nulitatea principalelor acte de procedură îndeplinite de 71

părti

7.3.1 Precizării prealabile 71

7.3.2 Nulitatea cererilor care se adresează instantelor judecătoresti 72

7.3.3 Nulitatea cererii de chemare în judecată 74

7.3.4 Nulitatea cererii de apel 79

7.3.5 Nulitatea cererii de recurs 83

7.4 Nulitatea principalelor acte de procedură îndeplinite de 86

executorii judecătoresti

7.4.1 Precizării prealabile 86

7.4.2 Principalele nulitătii exprese reglementate în Codul de 86

procedură civilă

7.4.3 Principalele nulitatii virtuale în conceptia Codului de 90

procedură civilă

BIBIOGRAFIE 92

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ

1.1 Notiunea si importanta actului de procedură

Codul de procedură civilă si legislatia din domeniul procesual reglementează în mod amănuntit modul de îndeplinire al actelor de procedură civilă existând norme privitoare la pornirea procesului civil, chemarea părtilor în fata instantei, administrarea probelor, pronuntarea hotărârilor, exercitarea căilor de atac, executarea silită a hotărârilor judecătoresti. Prin conditii procedurale de formă întelegem conditiile stabilite si impuse de lege, atât cu privire la activitatea instantei si a auxiliarilor săi, cât si cu privire la raporturile dintre părti si aceste organe1.

În ceea ce priveste corelatia dintre forma procedurală si actul de procedură, forma procedurală este ceea ce legea prescrie, iar actul de procedură ar fi forma adusa la îndeplinire2

Principala sanctiune ce se răsfrange asupra actelor de procedură care au fost aduse la îndeplinire cu nerespectarea dispozitiilor legale, este nulitatea. Nulitatea, ca sanctiune procedurală urmează să fie analizată în strânsă corelatie cu diferitele acte de procedură pe care instanta, părtile sau alti participanti le îndeplinesc pe tot parcursul activitătii judiciare. De aceea, înainte de a determina conceptul de nulitate sunt utile câteva consideratii asupra actelor de procedură.

În literatura de drept procesual civil s-a arăta că:”Act de procedură este orice act făcut în cursul si în cadrul procesului civil de instantă de judecată, de organele auxiliare ale acesteia si de ceilalti participanti la proces, în legătură cu

activitatea lor procesuală”3.

Formulări asemănatoare4 sau chiar identice5 se regăsesc si în hotărârile pronuntate de unele instante judecătoresti. Asa se explică, în mare măsură, preluarea acestei definitii si de alti autori care s-au referit la conceptul mentionat6. Totusi, definitiile enuntate nu corespund, astfel cum bine s-a remarcat7, tuturor exigentelor stiintifice, având un caracter de maximă generalitate.

Desi prin act de procedură se întelege înscrisul ce are rol să constate îndeplinirea formei procedurale, există si cazuri când actele de procedură nu se materializează în scris, putând să fie îndeplinite si verbal, dar pănă la urmă sunt consemnate în proces verbal sau încheiere de sedintă, asigurându-se astfel indirect consemnarea lor în formă scrisă8.

Definitia dată actului de procedură, în literatură de specialitate si în practica judiciară, exprimă într-o formulă de maximă generalitate o notiune care vizează întreaga activitate procesuală. De aici decurge, în ultimă instantă, interesul precizării cu multă rigurozitate a conceptului la care ne referim. Determinarea corectă a conceptului de act de procedură9 nu este lipsită de implicatii practice. Și o asemenea determinare este utilă în primul rând, pentru stabilirea conditiilor de validitate a actelor de procedură civilă.

În definirea actului de procedură trebuie să tinem seama că în această materie există o multitudine de acte ce au functionalităti diferite. Unele din aceste acte se înfătisează că operatii juridice specifice, iar altele ca manifestări de vointă a părtilor.

Conceptul de act procedural este folosit în legislatia noastră, adeseori, într-o acceptie restrânsă, adică de act ce nu poate fi privit în afara înscrisului care îl constată. Solutia este explicabilă, întrucât în materie procedurală un număr important de acte trebuie sa fie materializate în scris, iar forma reprezintă în atare împrejurări o conditie necesară pentru însăsi valabilitatea operatiei juridice.

În literatura de drept civil s-a arătă că de esenta oricărui act juridic este tocmai manifestarea de vointă facută tocmai în vederea constituirii, modificării sau singerii anumitor raporturi juridice10. Aceasta trăsătură nu este atât de pregnantă în cazul tuturor actelor de procedură.

Totusi există unele acte de procedură care se înfătisează ca manifestări unilaterale sau bilaterale de vointă. Avem în vedere, cu deosebire, actele părtilor. De aceea, în literatura de specialitate actul de procedură este definit uneori si ca o manifestare de vointă Astfel, de pilda, renuntarea la judecată se înfătisează neîndoielnic asa cum se recunoaste în literatura de specialitate si practica judiciară ca un act de dispozitie. O atare renuntare îndeplineste incontestabil trăsăturile unui act de procedură12.

Preview document

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 1
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 2
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 3
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 4
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 5
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 6
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 7
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 8
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 9
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 10
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 11
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 12
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 13
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 14
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 15
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 16
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 17
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 18
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 19
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 20
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 21
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 22
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 23
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 24
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 25
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 26
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 27
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 28
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 29
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 30
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 31
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 32
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 33
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 34
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 35
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 36
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 37
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 38
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 39
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 40
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 41
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 42
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 43
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 44
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 45
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 46
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 47
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 48
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 49
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 50
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 51
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 52
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 53
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 54
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 55
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 56
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 57
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 58
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 59
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 60
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 61
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 62
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 63
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 64
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 65
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 66
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 67
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 68
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 69
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 70
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 71
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 72
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 73
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 74
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 75
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 76
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 77
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 78
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 79
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 80
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 81
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 82
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 83
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 84
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 85
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 86
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 87
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 88
Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Sanctiunile ce Intervin in Cazul Nerespectarii Conditiilor Referitoare la Actele si Termenele Procesual Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Raspunderea Materiala, Forma a Raspunderii din Dreptul Muncii

CAPITOLUL I Răspunderea materială formă a răspunderii din dreptul muncii. 1.1. Răspunderea materială: trăsături specifice, relaţia cu alte forme...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Perimarea Procesului Civil

Perimarea se înfățișează ca o sancțiune ce se răsfrânge asupra întregii activități judiciare fiind determinată de lipsa de stăruință a părților in...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Drept Procesual Civil

Dreptul procesual este una din cele mai importante ramuri de drept, întrucât fara cunoasterea temeinica a institutiilor pe care le reglementeaza nu...

Te-ar putea interesa și

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Termenele Procedurale

Notiunea si rolul termenelor de procedura In limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. In dreptul...

Procedura Civila

Specificul activitatii judecatoresti este faptul ca aceasta e infaptuita de organe anume abilitate de lege(instante judecatoresti) si alte organe...

Ai nevoie de altceva?