Sistemul Probator în Dreptul Civil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 29602
Mărime: 103.25KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bojinca Rares

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele consfinţesc drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor în relaţiile lor reciproce, a căror respectare este asigurată la nevoie de către forţa publică.

Specificul acestor norme faţă de alte norme sociale, finalitatea sau scopul acestor norme, mecanismul lor de acţionare în societate, legăturile dreptului cu statul, cu puterea publică, toate aceste aspecte se constituie în tot atâtea ramuri şi capitole de drept. Omul nu poate trăi decât în societate şi orice societate umană are nevoie de organizare, ordine şi disciplină. Regulile şi normele menite a organiza convieţuirea oamenilor, a le armoniza şi orienta interesele constituie normele de drept. Evoluţia societăţii umane a confirmat dictonul “ubi societas, ibi jus” (unde este societate, acolo este drept). Aristotel spunea că omul este o fiinţă politică, “zoon politikon”.

Omul, ca fiinţă socială, trăieşte într-o colectivitate în care se formează anumite norme de conduită care la început au fost mai simple, mai rudimentare, dar care s-au constituit încă din vechime în adevărate momente legislative. Aşa sunt de exemplu: legile lui Manu, în India, Codul lui Hammurabi la evrei, Legea celor 12 table la romani, Legile lui Solon la greci etc.

Constituirea dreptului ca entitate conturată se poate spune că are loc în ţările orientului antic şi în antichitatea greco-romană, o dată cu constituirea puterii publice ca putere de stat. Ca fenomen social, dreptul este în evoluţie istorică şi poartă amprenta epocilor şi a particularităţilor spirituale ale popoarelor. Clasificarea dreptului după criteriul istoric este convenţională, acest criteriu având în vedere mai ales evoluţia societăţii. Dar evoluţia dreptului nu este aceeaşi în toate ţările, iar în cadrul unei societăţi dintr-o ţară putem întâlni elemente aparţinătoare altui tip. În dezvoltarea sa, dreptul păstrează elemente de continuitate.

Codul Civil – este în vigoare în România de aproape 130 de ani şi dovedeşte azi, când se reconstruieşte economia liberă, când dreptul de proprietate renaşte în dimensiunile lui fireşti, naturale, o utilitate şi o actualitate incomparabile cu statul pe care l-a avut în perioada 1948-19891.

Nu este conceput constatarea existenţei unor drepturi dacă nu este posibil ca ele să fie dovedite. De aceea dacă nu ar exista probe, nici partea din proces care invoca încălcarea dreptului său, nu ar putea face să se conteste dreptul respectiv, iar judecătorul, pentru a-şi îndeplini sarcina de dovedire a faptelor care au dat naştere unor drepturi pretinse.

Adevărul poate fi stabilit numai prin dovezi şi numai probele sunt mijloace care asigură realizarea dreptului, recunoaşterea conştientă a necesităţi hotărârilor judecătoreşti.

Probele au jucat un rol important în toate orânduirile sociale, valoarea lor fiind din păcate , apreciată uneori în funcţie de orânduirea socială, dându-le un caracter de clasă. Sarcina probei revine celui care face o afirmaţie înaintea judecăţii, deoarece trebuie să o dovedească.

Importanţa deosebită o prezintă probele nu numai pentru ştiinţa dreptului, ci acestea folosesc şi alte ştiinţe, în special celor care au ca obiect lucruri, faptele şi împrejurările trecute.

Numai prin intermediul probelor a mijloacelor de dovadă se poate ajunge la urmele lăsate de realitatea acestor fapte, lucruri, împrejurări, probe urmărind descoperirea şi reconstituirea trecutului, judecătorul ca şi istoricul, căutând urme lăsate de fapte, lucruri şi fiinţe din trecut pentru a reconstitui trecutul şi a restabili adevărul în cauza cercetată.

Fiind de regulă un proces contencios, nu poate fi soluţionat numai în baza afirmaţiilor părţilor, judecătorul putând să-şi formuleze convingerea numai pe probele administrate. Numai administrând corect şi în totalitate probele judecătorul poate să cunoască raporturile reale dintre părţi, faptele care au generat conflictul dintre acestea, şi apoi, pe baza probelor administrate, să aplice corect legea la cazul cercetat.

Dintre toate probe în baza cărora se formulează hotărârea, pentru elaborarea lucrării de faţă mi-am propus să abordez în principal problema înscrisurilor ca probe în procesul civil.

Fiind o probă preconstituită el este întocmit înaintea apariţiei litigiului, este mai exact, mai demn de crezare, decât memoria martorilor şi se păstrează, se conservă mai bine prin trecerea timpului.

Independent de modul de clasificare proba prin înscrisuri are o importanţă deosebită în sistemul probator fiind cea mai dorită în cadrul dezbaterilor pentru a produce o convingere fermă instanţei de judecată.

Înscrisurile sunt frecvent utilizate pentru dezlegarea raporturilor litigioase dintre părţi, pot fi definite ca declaraţii pe hârtie.

Aşa se explică, de exemplu, existenţa în dreptul contemporan a unor categorii juridice apărute în dreptul roman sau influenţa dreptului islamic într-o serie de ţări afro-asiatice. Dezvoltarea puternică a relaţiilor internaţionale şi a colaborării internaţionale face posibilă şi necesară apropierea şi influenţa reciprocă a sistemelor de drept din toate ţările existente pe glob.

CAPITOLUL I

DREPTUL CIVIL – SCURT ISTORIC

1.1. Apariţia şi evoluţia dreptului civil român a fost un proces istoric îndelungat influenţat puternic de factori precum:

-dreptul roman (a cărui aplicare a fost favorizată de cucerirea Daciei şi integrarea ei în structura Imperiului Roman);

-formarea şi perpetuarea unui sistem de reguli cutumiar;

-elaborarea şi aplicarea hrisoavelor domneşti şi a legiurilor de inspiraţie bizantină sau vest europeană;

-activitatea organelor legiutoare;

-contribuţia doctrinei şi a jurisprudenţei moderne.

Denumirea de „drept civil” provine din expresia latină”jus civile”, care desemna dreptul aplicabil cetăţenilor Romei (cviriţilor) spre deosebire de jus gentium (dreptul ginţilor) care se aplica tuturor popoarelor din componenţa statului roman şi de jus civitas care constituia dreptul cetăţilor independente care şi-au păstrat autonomia des erau integrate în Imperiul Roman2.

Jus civile a devenit la sfârşitul Imperiului Roman, legea comună a cetăţenilor imperiului, fiind adoptat şi transformat pentru a răspunde necesităţilor timpului. Jus civile a fost perpetuat sub forma compilaţiilor lui Justinian pe tot parcursul evului mediu, mai ales în statele medievale vest-europene. În evul mediu, o puternică influenţă asupra statelor din sudul şi estul Europei a exercitat-o dreptul bizantin.

Preview document

Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 1
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 2
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 3
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 4
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 5
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 6
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 7
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 8
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 9
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 10
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 11
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 12
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 13
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 14
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 15
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 16
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 17
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 18
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 19
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 20
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 21
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 22
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 23
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 24
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 25
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 26
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 27
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 28
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 29
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 30
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 31
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 32
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 33
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 34
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 35
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 36
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 37
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 38
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 39
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 40
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 41
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 42
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 43
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 44
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 45
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 46
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 47
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 48
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 49
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 50
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 51
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 52
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 53
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 54
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 55
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 56
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 57
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 58
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 59
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 60
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 61
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 62
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 63
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 64
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 65
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 66
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 67
Sistemul Probator în Dreptul Civil - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Probator in Dreptul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Aspecte din Practica Judiciară în Materia Probelor în Dreptul Civil Român

CAPITOLUL I. PROBAŢIUNEA JUDICIARĂ A DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE SECŢIUNEA I . IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PROBLEMEI PROBAŢIUNII JUDICIARE A...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Probele prin Inscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic

INTRODUCERE Clauza penală, deși apare ca o problemă relativ nouă în cadrul dreptului economic, ea cunoaște o evoluție destul de rapidă în ultimii...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Psihologie Juridică

Introducere Psihologia juridică impune o serie de exigenţe fără îndeplinirea cărora actul de justiţie rămâne un exerciţiu steril, tehnicist,...

Filiația față de tatăl din afara căsătoriei

NOŢİUNİ İNTRODUCTİVE Reproducerea populaţiei este una dintre cele mai importante condiţii ale existenţei şi dezvoltării societăţii. Dar procesul...

Vulnerabilități psihologice din perspectiva forței probante a mărturiei și martorului

I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară,...

Administrarea Probelor în Dreptul Penal General

1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL 1.1 Noţiune Procesul penal constituie un proces de cunoaştere în care organul judiciar...

Ai nevoie de altceva?