Succesiunea testamentară

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 15525
Mărime: 78.19KB (arhivat)
Publicat de: Sever-Simi Iancu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Climov Ala
Proiectul tine de Republica Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL I
 3. GENERALITĂŢI PRIVIND SUCCESIUNEA
 4. §1. Noţiunea, caracterele juridice şi felurile moştenirii.5
 5. Noţiunea şi caracterele juridice ale moştenirii.6
 6. 1.1 Felurile moştenirii.6
 7. § 2 Deschiderea succesiunii. Momentul şi locul deschiderii succesiunii.7
 8. 2.1 Deschiderea succesiunii.7
 9. 2.2 Momentul şi locul deschiderii succesiunii.8
 10. § 3 Condiţiile prevăzute de lege pentru a moşteni.9
 11. 3.1 Capacitatea succesorală.10
 12. 3.2 Vocaţia succesorală.11
 13. 3.3 Condiţia privind nedemnitatea succesorală.11
 14. CAPITOLUL II
 15. SUCCESIUNEA TESTAMENTARĂ
 16. § 1 Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului.13
 17. § 2 Formele testamentului.16
 18. 2.1 Testamentul olograf.17
 19. 2.2 Testamentul autentic.20
 20. 2.3 Testamentul mistic.23
 21. § 3 Dispoziţii testamentare.27
 22. § 4 Modificarea, revocarea, caducitatea şi nulitatea testamentului.31
 23. 4.1 Modificarea şi revocarea testamentului.31
 24. 4.2 Caducitatea testamentului.32
 25. 4.3 Nulitatea testamentului.33
 26. § 5 Executarea testamentului.34
 27. § 6 Legatul.37
 28. CAPITOLUL III
 29. OPŢIUNEA SUCCESORALĂ, PASIVUL SUCCESORAL ŞI ÎMPĂRŢIREA MOŞTENIRII
 30. § 1 Opţiunea succesorală.42
 31. 1.1 Acceptarea succesiunii.42
 32. 1.2 Renunţarea la succesiune.44
 33. § 2 Responsabilitatea moştenitorilor faţă de pasivul succesoral.45
 34. § 3 Confirmarea dreptului la moştenire şi împărţirea moştenirii.46
 35. 3.1 Confirmarea dreptului la moştenire. Cerificatul de moştenitor.46
 36. 3.2 Împărţirea moştenirii.47
 37. ÎNCHEIERE.49
 38. BIBLIOGRAFIE.50

Extras din proiect

INTRODUCERE

Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate în condiţiile în care subiecţii de drept , persoane fizice nu au o existenţă veşnică. Instituţia succesiuni, mai ales a celei legale vine să reglementeze modul şi ordinea de transmitere a patrimoniului persoanei fizice care se va stinge din viaţă succesorilor ei conform gradului de rudenie şi claselor de moştenitori legali, vine să stabilească responsabilitatea acestora faţă de datoriile defunctului astfel încît să se asigure o siguranţă juridică pentru creditorii care au intrat în raporturi patrimoniale cu persoana care lasă moştenire. Legea civilă reglementează şi situaţiile în care nu există moştenitori, nici legali, nici testamentari, astfel încît patrimoniul succesoral vacant să nu rămînă fără stăpîn – acesta va deveni statul în cazul moştenirii vacante, care va răspunde şi el, în limitele activului succesoral, pentru datoriile defunctului.

Succesiunea testamentară ca şi instituţie specială a dreptului succesoral exprimă libertatea fiecărei persoane de a dispune de bunurile sale pentru cauză de moarte la discreţia sa, fără vreo limitare decît cu ecceptia unor restricţii legale menite să protetjeze interesele unor persoane apropiate ca grad de rudenie sau afiliate cu defunctul şi care se află într-o stare de vulnerabilitate. Prin intermediul testamentelor persoana care lasă moştenire va putea să pună în sarcina moştenitorilor îndeplinirea unor gratuităţi, acţiuni sau activităţi în favoarea unor anumite persoane sau în scopuri general utile. Aceste ultime doleanţe ale testatorului au căpătat denumirea de legate în dreptul succesoral. Dar vom vedea că testamentele nu au neapărat ca şi scop transmiterea averii, patrimoniului testatorului, ele pot conţine şi alte dispozioţii, de exemplu, de dezmoştenire sau de recunoaştere a unui fapt.

Practic vorbind, testamentul este o excepţie de la moştenirea legală, în sensul că se aplică mai rar. Totodată, testamentul ca şi act juridic unilateral se deoseebeşte actul juridic de drept comun.

CAPITOLUL I .

GENERALITĂŢI PRIVIND SUCCESIUNEA

§ 1 Noţiunea, caracterele juridice ale moştenirii şi felurile moştenirii.

1.1 Noţiunea şi caracterele juridice ale moştenirii.

Moştenirea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persone fizice decedate ( cel ce a lăsat moştenirea) către una sau mai multe persoane (succesori).

Ca instituţie a dreptului civil, moştenirea are o legătură indisolubilă cu dreptul de proprietate. Moştenirea este unul din modurile de dobîndire a dreptului de proprietate şi, ca orice transmisiune, asigură legătura dintre cel care lasă moştenirea, adică defunctul, şi cel care primeşte moştenirea, denumit successor sau moştenitor. Spre deosebire de alte moduri de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor, moştenirea are anumite particularităţi, menţionate, de altfel, în art. 1432, alin.(2) CC. Acestea sunt următoarele:

Este o transmisiune pentru cauză de moarte. (mortis causa). Asta înseamnă că prin moştenire se poate transmite doar patrimoniul unei persoane fizice decedate. Decesul poate fi constatat nemijlocit sau poate declarat de către instanţa de judecată. Faptul morţii persoanei fizice determină dispariţia acesteia ca subiect de drept, iar instituţia moştenirii este chemată să asigure transmiterea patrimoniului defunctului, care continuă să existe, succesorilor săi. Dizolvarea persoanelor juridice nu poate fi identificată cu moartea persoanelor fizice, iar patrimoniul persoanelor juridice dizolvate se transmit altor persoane, prin diverse acte juridice, altele decît succesiunea. Normele care reglementează transmisiunea succesorală sunt aplicabile persoanelor juridice şi statului doar în cazul în care aceşitea dobîndesc calitatea de moştenitori.

Moştenirea reprezintă o transmisiune universală, întrucît are ca obiect o universalitate juridică, un patrimoniu care aparţinea defunctului, adică o totalitate de drepturi şi obligaţii cu valoare economică, rămasă fără titular. Fiind o universalitate juridică, patrimoniul este independent de elementele sale componente şi din acest considerent, drepturile şi obligaţiile unei persoane decedate se transmit către succesori nu privite izolat, ci ca părţi a acestei universalităţi juridice. Prin moştenire nu se transmit drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale , precum şi drepturile patrimoniale cu caracter personal sau viager ( dreptul de uzufruct, uz sau abitaţie, creanţa de întreţinere etc.)

Moştenirea are un caracter unitar, deoarece transmiterea patrimoniului prin succesiune se supune unui regim unic, stabilit de aceleaşi norme juridice, indiferent de natura şi provenienţa bunurilor care alcătuiesc masa succesorală. (moştenite sau achiziţionate).

Transmiterea moştenirii este indivizibilă, ceea ce înseamnă că acceptarea moştenirii sau renunţarea la ea are caracter indivizibil, fără a fi posibilă acceptarea sau renunţarea parţială a moştenirii. Prin derogare, moştenitorul chemat la moştenirea mai multor cote succesorale în temeiuri diferite poate accepta o cotă şi poate renunţa la alta (art 1528 CC).

Preview document

Succesiunea testamentară - Pagina 1
Succesiunea testamentară - Pagina 2
Succesiunea testamentară - Pagina 3
Succesiunea testamentară - Pagina 4
Succesiunea testamentară - Pagina 5
Succesiunea testamentară - Pagina 6
Succesiunea testamentară - Pagina 7
Succesiunea testamentară - Pagina 8
Succesiunea testamentară - Pagina 9
Succesiunea testamentară - Pagina 10
Succesiunea testamentară - Pagina 11
Succesiunea testamentară - Pagina 12
Succesiunea testamentară - Pagina 13
Succesiunea testamentară - Pagina 14
Succesiunea testamentară - Pagina 15
Succesiunea testamentară - Pagina 16
Succesiunea testamentară - Pagina 17
Succesiunea testamentară - Pagina 18
Succesiunea testamentară - Pagina 19
Succesiunea testamentară - Pagina 20
Succesiunea testamentară - Pagina 21
Succesiunea testamentară - Pagina 22
Succesiunea testamentară - Pagina 23
Succesiunea testamentară - Pagina 24
Succesiunea testamentară - Pagina 25
Succesiunea testamentară - Pagina 26
Succesiunea testamentară - Pagina 27
Succesiunea testamentară - Pagina 28
Succesiunea testamentară - Pagina 29
Succesiunea testamentară - Pagina 30
Succesiunea testamentară - Pagina 31
Succesiunea testamentară - Pagina 32
Succesiunea testamentară - Pagina 33
Succesiunea testamentară - Pagina 34
Succesiunea testamentară - Pagina 35
Succesiunea testamentară - Pagina 36
Succesiunea testamentară - Pagina 37
Succesiunea testamentară - Pagina 38
Succesiunea testamentară - Pagina 39
Succesiunea testamentară - Pagina 40
Succesiunea testamentară - Pagina 41
Succesiunea testamentară - Pagina 42
Succesiunea testamentară - Pagina 43
Succesiunea testamentară - Pagina 44
Succesiunea testamentară - Pagina 45
Succesiunea testamentară - Pagina 46
Succesiunea testamentară - Pagina 47
Succesiunea testamentară - Pagina 48
Succesiunea testamentară - Pagina 49
Succesiunea testamentară - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Succesiunea Testamentara.doc

Alții au mai descărcat și

Legatul

CAPITOLUL I. Scurt istoric În comuna primitivă dreptul la moştenire îşi are originea încă din comuna primitivă, atunci când caracterul cu totul...

Partajul Succesoral

INTRODUCERE Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Notiunea si conditiile de fond ale partajului succesoral Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Actul juridic civil ca fiind manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica...

Te-ar putea interesa și

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Modurile de dobândire a proprietății

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Moștenirea

1. Mostenirea. Terminologie specifica Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” îsi gaseste originea în latinescul...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Metode extraeconomice de transmitere a proprietății funciare. acțiuni de drept civil - moștenirea, donația, uzucapiunea

Conceptul economic si conceptul juridic de proprietate Cuvantul proprietate are o dubla acceptiune : in sens larg, exprima totalitatea...

Drept Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Actul juridic civil ca fiind manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica...

Ai nevoie de altceva?