Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20613
Mărime: 82.04KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tarchila Petru
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE POLIŢIA COMUNITARĂ

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I 7

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND 7

CAPITOLUL II 11

PROBLEME INTRODUCTIVE PRIVIND 11

II.1. Noţiune. 11

II.2. Reglementarea legală. 12

II.3. Importanţa uzucapiunii. 12

II.4. Justificarea uzucapiunii. 13

CAPITOLUL III 15

ANALIZA POSESIEI ŞI FELURILE 15

III.1. Posesia, ca şi condiţie a prescripţiei achizitive. 15

III.2. Bunurile care pot fi uzucapate. 16

III.3. Felurile uzucapiunii. 18

CAPITOLUL IV 19

UZUCAPIUNEA LA 30 DE ANI 19

IV.1. Principii. 19

IV.2. Condiţii de invocare. 19

CAPITOLUL V 23

UZUCAPIUNEA DE LA 10 LA 20 DE ANI 23

V.1. Noţiune şi domeniu de aplicare. 23

V.2. Justul titlu. 27

V.3. Titlul nul, anulabil şi titlul putativ. 38

V.4. Data certă. 39

V.5. Buna-credinţă. 39

V.6. Termenul uzucapiunii. 44

V.7. Întreruperea prescripţiei achizitive. 45

V.8. Suspendarea cursului prescripţiei achizitive. 47

V.9. Joncţiunea posesiilor. 54

CAPITOLUL VI 64

EFECTELE UZUCAPIUNII 64

VI.1. Efectele uzucapiunii. 64

VI.2. Renunţarea la beneficiul prescripţiei achizitive. 68

CAPITOLUL VII 70

UZUCAPIUNEA CONFORM REGLEMENTĂRII 70

CAPITOLUL VIII 72

BIBLIOGRAFIE 74

Extras din document

Introducere

Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a acestui lucru în tot timpul fixat de lege.

Cartea a lll-a a Codului civil este intitulată „Despre diferitele moduri

prin care se dobândeşte proprietatea”. Sub acest titlu general sunt cuprinse însă materii variate, de la succesiuni şi până la materia obligaţiilor civile.

În art. 644 şi 645 C. civ. se arată că dreptul de proprietate se poate dobândi prin succesiune, prin legate, prin convenţie, prin predare (tradiţiune), prin accesiune sau încorporare, prin prescripţie, prin lege şi prin ocupare. La aceste moduri s-ar putea adăuga şi hotărârea judecătorească.

Modurile de dobândire a drepturilor reale pot fi clasificate după întinderea dobândirii,după momentul când operează transmisiunea,după situaţia juridică a bunului la data dobândirii şi după caracterul transmisiunii.

Uzucapiunea prezintă importanţă din mai multe puncte de vedere.

Mai întâi, deşi posesia este o stare de fapt, este posibil ca, voind a-şi procura un titlu de dobândire care face dovada absolută a dreptului său, îns¬uşi proprietarul bunului să aibă interes a despărţi - în persoana sa - posesia pe care o exercită de dreptul de proprietate asupra bunului şi să invoce uzucapiunea.

În al doilea rând, nevoia de stabilitate a raporturilor juridice, mai ales în privinţa imobilelor, conduce la recunoaşterea de efecte juridice aparenţei de proprietate create în persoana celui care se comportă timp îndelungat ca proprietar al bunului, deşi poate să fie numai un posesor, despărţită de dreptul de proprietate, poate să reprezinte o sancţiune împotriva adevăratului proprietar, care, dând dovadă de o anumită neglijenţă, a delăsat bunul timp îndelungat.

Justificarea reglementării uzucapiunii se observă atât prin raportare la nevoia de stabilitate a circuitului civil, cât şi prin prisma conduitei adevăratului proprietar.

Efect al posesiei, uzucapiunea presupune neapărat o posesie utilă, adică neatinsă de nici unul dintre viciile acesteia (art. 1847 C. civ.).

Astfel, în practica judecătorească s-a decis, pe drept cuvânt, că „pentru dobândirea proprietăţii prin uzucapiune se cere doar ca posesia să se exerci¬te public şi să îndeplinească totodată celelalte condiţii prevăzute de art. 1847 C. civ., pentru ca proprietarul să poată afla de posesia ce se exercită împo¬triva sa. Legea nu prevede însă şi condiţia ca proprietarul să aibă efectiv cunoştinţă de împrejurarea că bunul său este posedat de altul.

Bunurile pot fi dobândite prin uzucapiune dreptul de proprietate privată şi dezmembrămintele acestuia, uzufructul, uzul, abitaţia, servituţile, dacă sunt continue şi aparente şi, cel puţin teoretic, superficia.

Uzucapiunea este aplicabilă bunurilor imobile şi, excepţional, bunurilor mobile. Se consideră, în mod tradiţional, că uzucapiunea nu este de conceput decât în privinţa unor bunuri imobile, precum terenuri sau construcţii.

În acelaşi timp, am reţinut că dreptul de proprietate este drept perpetuu, fără distincţie între bunurile imobile şi cele mobile, ceea ce poate conduce la acceptarea imprescriptibilităţii acţiunii în revendicare mobiliară, de la terţul dobânditor de rea-credinţă, de la hoţ sau de la găsitor; altfel spus, de la posesorul de rea-credinţă.

Uzucapiunea poate fi de două feluri: Uzucapiunea de 30 de ani şi uzucapiunea de la 10 până la 20 de ani .

Principalul efect al uzucapiunii este acela că posesorul devine titular al dreptului de proprietate sau, după caz, al altui drept real asupra bunului posedat în tot timpul cerut de lege.

Efectul uzucapiunii este retroactiv, în sensul că uzucapantul va fi considerat proprietar, nu din momentul împlinirii termenului, ci chiar din ziua în care a început posesia.

Preview document

Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 1
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 2
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 3
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 4
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 5
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 6
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 7
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 8
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 9
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 10
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 11
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 12
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 13
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 14
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 15
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 16
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 17
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 18
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 19
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 20
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 21
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 22
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 23
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 24
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 25
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 26
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 27
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 28
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 29
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 30
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 31
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 32
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 33
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 34
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 35
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 36
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 37
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 38
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 39
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 40
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 41
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 42
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 43
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 44
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 45
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 46
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 47
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 48
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 49
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 50
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 51
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 52
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 53
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 54
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 55
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 56
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 57
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 58
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 59
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 60
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 61
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 62
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 63
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 64
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 65
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 66
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 67
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 68
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 69
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 70
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 71
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 72
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 73
Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Uzucapiunea - Mod de Dobandire a Drepturilor Reale.doc

Alții au mai descărcat și

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de Consimtamant

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Modurile de Dobindire a Proprietatii

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate

Noţiune. Reglementare Modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte şi fapte juridice) prin care acest drept se...

Subiecte Rezolvate la Proba Orala

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite...

Uzucapiunea

I. Definitie Uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a...

Drepturile Reale Principale

. 1. Drepturile reale. Definiţie Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cãrora titularul lor îşi poate...

Ai nevoie de altceva?