Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 6368
Mărime: 43.55KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
a fost prezentat in cadrul UDC Targu Mures.

Cuprins

I. Noţiuni generale despre consimţământ 2

II. Eroarea 4

II. 1. Noţiune 4

II. 2 Clasificarea erorii 4

II. 3. Condiţiile erorii 5

II. 3. a. Eroarea să fi fost determinantă pentru 5

consimţământul celui care o invocă 5

III. 3. b. Eroarea trebuie să poarte asupra unei calităţi 8

convenite, fiind cunoscută de ambele părţi 8

III. 4. Problema dacă eroarea trebuie să fie sau nu scuzabilă 9

pentru cel care cere anularea contractului 9

III. 5. Proba erorii 9

III. 6. Sancţionarea erorii 10

III. 6. a. Anularea contractului 10

III. 6. b. Repararea prejudiciilor cauzate unei părţi 11

de încheierea contractului din eroare 11

III. 7. Corelaţia dintre eroarea asupra substanţei 13

şi predarea neconformă 13

III. 7. Corelaţia dintre eroare asupra substanţei 14

şi garanţia pentru vicii ascunse 14

III. 8. Corelaţia dintre eroare asupra substanţei 14

şi garanţia pentru evicţiune 14

III. 9. Eroarea asupra cocontractantului 14

I V. Dolul (viclenia) 16

IV. 1. Noţiune 16

IV. 2. Clasificarea dolului 16

IV. 3. Structura dolului 17

IV. 3. a. Elementul material 17

IV. 3. b. Elementul intenţional 18

IV. 4. Condiţiile dolului 19

IV. 5. Proba dolului 20

IV. 6. Sancţionarea dolului 20

V. Violenţa 21

V. 1. Noţiune 21

V. 2. Clasificarea violenţei 21

V. 3. Structura violenţei 21

V. 4. Condiţiile violenţei 22

V. 5. Proba violenţei 24

V. 6. Sancţiunea violenţei 24

Extras din document

I. Noţiuni generale despre consimţământ

Consimţământul este alături de capacitate, obiect şi cauză o condiţie a actului juridic civil. Consimţământul, alături de cauză formează voinţa juridică.

“Prin consimţământ se înţelege acea condiţie esenţială, de fond şi generală a actului juridic civil care constă în hotărârea de a încheia un act juridic civil manifestată în exterior.” Sub aspect terminologic termenul “consimţământ” are fie înţelesul de voinţă exteriorizată, fie sensul de acord de voinţă.

Pentru a fi valabil, consimţământul trebuie să îndeplinească patru condiţii: trebuie să provină de la o persoană cu discernământ (care este o stare de fapt, în comparaţie cu capacitatea, care este o stare de drept), să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat şi să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ.

Prima condiţie decurge din caracterul conştient al actului juridic civil, în sensul că subiectul de drept civil trebuie să aibă puterea de a aprecia efectele juridice care se produc în baza manifestării lui de voinţă.

A doua condiţie nu este îndeplinită când manifestarea de voinţă a fost facută în glumă, când s-a facut sub condiţie pur potestativă din partea celui care se obligă, când manifestarea de voinţă a fost prea vagă sau când manifestarea de voinţă s-a facut cu o rezervă mintală, cunoscută de cocontractant.

În prinvinţa celei de a treia condiţii este aplicabil principiul consensualismului, care înseamnă că simpla manifestare de voinţă este nu numai necesară, ci şi suficientă pentru ca actul să se nască valabil din punct de vedere al formei sale. Fac excepţie de la acest principiu actele solemne. Se pune intrebarea, în legătură cu aceasta condiţie, dacă tăcerea are valoare juridică. De regulă, în dreptul civil tăcerea nu are valoare de consimţământ, dar există şi excepţii: când legea prevede expres că tăcerea valorează consimţănânt, când, prin voinţa expresă a părţilor, se atribuie o anumită semnificaţie juridică tăcerii sau când tăcerea are valoare de consimţământ potrivit obiceiului.

A patra condiţie este o condiţie negativă şi este impusă de caracterul conştient, liber al actului juridic civil. În cazul viciilor de consimţământ, există consimţământ dar este alterat în conţinutul său. Sunt vicii de consimţământ: eroarea, dolul, violenţa şi leziunea. În materia vânzării-cumpărării se exclude leziunea.

În cele ce urmează vom expune o abordare a viciilor de consimţământ, în general, şi în material vânzării-cumpărării, în special.

II. Eroarea

II. 1. Noţiune

Primul viciu de consimţământ este eroarea, prin ea înţelegându-se falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic civil, sau falsa reprezentare a unor împrejurări la încheierea unui act juridic civil. Eroarea este reglementată de articolele 953, 961 şi 954 din Codul Civil.

Fiindcă tema referatului nostru este legată de viciile de consimţământ în materia vanzării, trebuie specificat că vânzarea se supune regulilor de drept comun în materie, dar se impun totuşi unele precizări legate de aceasta. În altă ordine de idei, “eroarea constă în a crede adevărat ceea ce este fals, ori fals ceea ce este adevărat”.

II. 2 Clasificarea erorii

Eroarea, se clasifică, după gravitatea ei, în eroare obstacol, eroare gravă şi eroare indiferentă. Dintre aceste trei feluri de eroare, au importanţă doar primele două, cea de a treia neatrăgând nulitatea contractului. Eroarea obstacol, numită şi distrucivă de voinţă, este cea mai gravă formă a erorii, falsa reprezentare căzând fie asupra naturii actului (error in negotio), de exemplu o parte crede că a încheiat un contract, iar cealaltă parte crede că a încheiat un alt contract, fie asupra identităţii obiectului (error in corpore), de exemplu o parte crede că tratează cu privire la un anumit bun, iar cealaltă parte are în vedere alt bun.

Preview document

Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 1
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 2
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 3
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 4
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 5
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 6
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 7
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 8
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 9
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 10
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 11
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 12
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 13
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 14
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 15
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 16
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 17
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 18
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 19
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 20
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 21
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 22
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 23
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 24
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 25
Viciile de Consimțământ în Materia Vânzării - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Viciile de Consimtamant in Materia Vanzarii.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele...

Consimțământul Valabil al Părților în Actele Juridice Civile

Notiuni introductive Actul juridic civil este una dintre instituţiile centrale ale dreptului civil şi totodata cel mai important izvor de...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Viciile de Consimțământ

A. EROAREA Definiţie şi reglementare: Prin eroare se înţelege „ falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic civil” 1. În...

Ai nevoie de altceva?