Toate proiectele din domeniul Drept Comercial

 • Protectia consumatorului

  1. Conceptul de consumator. Președintele Kennedy a utilizat prima dată noțiunea de consumator în 1962, rostind cuvintele devenite celebre “Consumers, by definition, include us all.” - ''Consumatori, prin definiție, suntem noi toți.'' Legea nr. 37/2002 definește conceptul de consumator ca fiind ''persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activității sale profesionale.'' Dreptul...

 • SC MegaFood SRL - domeniu de activitate - Restaurant

  I. Prezentarea firmei S.C. MegaFood S.R.L. - domeniu de activitate : alimentație publică/Restaurant MegaFood este un local care funcționează că restaurant și bar unde se pot organiza și diverse evenimente și spectacole în cele două spații amenajate special cu o capacitatea de aprox. 200 de persoane. Cod CAEN : 5610 Restaurante 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a S.C....

 • Contractul de leasing - Speta privind contractul de leasing

  I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este reglementat în Codul Civil , ci de către o lege specială, O.G. nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Contractul de leasing nu are natura unui contract independent, el constituind mereu o parte a operațiunii de leasing, o configurare a acestei operațiuni. Contractul de leasing este contractul prin care o persoană (denumită...

 • Etica si responsabilitate sociala la SC Adeplast SA

  1.Elemente de caracterizare ale societății 1.1 Date de identificare 1994 – se înfiinţează la Oradea, cu denumirea Multistar Prod S.R.L. 1996 – domnul Marcel Bărbuţ devine acţionar şi societatea se transformă în societate mixtă romano-austriacă, obiectivul fiind fabricarea mortarelor adezive pentru placaje ceramice, gleturi, şape, pardoseli industriale şi mortare mecanizate sub marca înregistrată ADEPLAST® Din 1996, AdePlast produce materiale de construcții de cea mai buna calitate. Cu un...

 • Analiza fiscala

  1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Intreprinderea Cofetaria Libelula.SRL se ocupa cu producerea prajituri si distribuirea acestora, prin punctele de lucru proprii din Bucuresti Principalele categorii de produse oferite de firma sunt : -Torturi Nunti -Torturi Copii -Tirturi Aniversari -Corporate -Prajiturii -Produse de patiserie Alimentele vor fi realizate din ingrediente naturale, de cea mai buna calitate si vor fi produse si livrate astfel încât să-si păstreze gustul si calitatea până...

 • Drept european - Perspective privind evolutia Uniunii Europene

  Introducere Uniunea Europeană este o entitate politică, socială si economică, compusă din 28 tări în prezent. Este considerată a fi o constructie sui generis (nemaintalnită pana acum, care nu poate fi calificata in functie de criterii deja existente), situându-se între federatie si confederatie (intr un sistem federal, deciziile importante sunt luate de catre un organ comun, caruia statele membre ii sunt subordonate, in timp ce intr-un sistem confederal, hotararile se iau in unanimitate de...

 • Perspective de dezvoltare ale UE

  Poziția UE privind perspectivele sale în economia mondială la orizontul anilor 2030 - 2050 Conform Global Europe 2050, studiu elaborat de CE, au fost identificate: 3 posibile scenarii de evoluție ale UE până în 2050 3 posibile scenarii de evoluție ale UE până în 2050 ”Nimeni nu ia nicio inițiativă” (Nobody cares), este un prim scenariu (scenariul mediu) în care Uniunea Europeană nu are o viziune clară asupra direcției de urmat și a acțiunilor necesare; ”Uniunea Europeană sub amenințare”...

 • Fiscalitatea operatiunilor comerciale

  I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de schimb şi circulaţie a mărfurilor de la producători la consumatori. Pornind de la această abordare, comerţul ar consta în operaţiunile curpinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi cel al intrării lor în circulaţie, până la momentul ajungerii acestora la consumatori. Aceste operaţiuni sunt realizate de comercianţi, denumiţi, uzual, şi...

 • Societatile pe Actiuni

  1. Noţiune şi caractere juridice Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi mai evoluată a societăţii comerciale, în care contează mai mult aportul de capital decât calităţile personale ale asociaţilor. Din cauza estompării calităţilor personale ale asociaţilor, acest tip de societate purta anterior denumirea “societate anonimă”, care se menţine şi în prezent în legislaţiile altor state . Modul de concepere a societăţii are în vedere posibilitatea asocierii unor contribuţii...

 • Societatile Comerciale

  1. Reglementare juridică Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial român din anul 1887, în titlul “ Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale “,care se referea la: societatea în nume colectiv, societatea anonimă (pe acţiuni),societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acţiuni, asociaţia în participaţie şi asociaţia de asigurare mutuală. Ca urmare a adoptării Legii nr. 31/1990, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile...

 • Cambia

  INTRODUCERE Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Ea este un inscris care contine un ordin scris si neconditionat dat de catre o persoana (tragator) unei alte persoane (tras) pentru a plati o anumita suma de bani, la vedere sau la o anumita scadenta si intr-un anumit loc, unei a treia persoane (beneficiar). In circuitul comercial cambia indeplineste...

 • Constituirea Societatilor Comerciale

  Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, corespunzător obiectului statutar de activitate, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. Cadrul legal general referitor la constituirea, organizarea şi...

 • Dreptul Afacerilor - Actul Constitutiv intre Teorie si Practica

  Partea I Coordonate teoretice 1.ASOCIAŢI Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, române şi străine. În materie de societate, capacitatea juridică trebuie să fie de natură specială. Asocierea implică un act de dispoziţie asupra patrimoniului propriu, ceea ce impune capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice sau juridice contractante. Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă poate constitui un obstacol...

 • Contract de Consignatie

  INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia, consignatar, anumite bunuri mobile spre a fi vândute la un anumit preţ şi într-un anumit termen, plătindu-i pentru această activitate o sumă reprezentând, de regulă, o cotă parte din preţul vânzării, numită comision. Potrivit unor reglementări legale, desfacerea bunurilor în consignaţie se efectuează, ca regulă, de către societăţile comerciale...

 • Procedura Insolventei

  1.Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: • instanţele judecătoreşti; • judecătorul-sindic; • administratorul judiciar; • lichidatorul. Pentru buna desfăşurare a procedurii conducerea statutară a debitorului persoană juridică va desemna un administrator special care să reprezinte interesele debitorului în procedură. Organele statutare pot alege să păstreze în această poziţie unul dintre administratorii existenţi sau să numească un administrator...

Pagina 1 din 12