Adunarea Generală a Acționarilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8135
Mărime: 53.60KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltaretu Andreea
UNIVERSITATEA CRESTINĂ „ DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Cuprins

Capitolul 1 : Adunarea generală a acţionarilor (AGA ).Noţiuni generale 3

Capitolul 2: AGA în cadrul societăţii 5

2.1 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 6

2.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 9

Capitolul 3 Convocarea Adunării Generale 12

3.1 Convocarea de către administratori 15

3.2 Convocarea facultativă a adunării de către directorat 15

3.3 Cazuri obligatorii de convocare a adunării generale de către

administratori, directorat sau consiliul de supraveghere 16

3.4 Convocarea de către cenzori 17

3.5 Convocarea de către instanţă 17

Capitolul 4: Documentele şi materialele necesare AGA 20

Capitolul 5 : Modalităţi de exercitare a dreptului de vot 20

Capitolul 6 : Documente ulterioare AGA 22

Speta 26

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA )

Noţiuni generale

Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Aceasta este convocată de către consiliul de administraţie, respectiv directorat, sau de către acţionarii societăţii, atât timp cât aceştia deţin o parte semnificativă din capitalul social. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României.

Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de acţionar. Un acţionar care nu poate fi prezent la adunare poate trimite un delegat împuternicit printr-o procura, care să îi reprezinte interesele. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. Acestea se ţin la sediul societăţii şi în localul indicat în convocare, cu excepţia cazului în care actul constitutiv dispune altfel.

Prevederi :

Adunarea generală a acţionarilor se desfăşoară potrivit prevederilor:

Legii 31/1990 privind societăţile comerciale

Actului constitutive

Prezenţei procedurii

Aplicabilitate:

Prezenta procedura reglementează desfăşurarea Adunării generale ale acţionarilor

Acţiuni şi drepturi de vot:

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsata de acţionari,protrivit legii,conferă acestora dreptul la un vot AGA ,dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ,dreptul de a participa la distribuirea profitului ,conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat al societăţii şi dispoziţiilor legale.

Rolul adunării generale

Adunarea generală a acţinarilor este organul de deliberare şi decizie al societăţii pe acţiuni.

Cuprinzând pe toţi acţionarii,adunarea generală exprimă voinţa socială şi decide asupra tuturor probremelor date de lege în competenţa sa.

Adunarea generală se ţine la sediul societăţii şi în localul indicat în convocare,afară de cazul când prin actul constitutiv s-a depus altfel.

Felurile adunării generale

Precizări prealabile.Potrivit legii,adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare,extraordinare şi speciale.

Legea stabileşte atribuţiile fiecăreia dintre adunările generale,precum şi condiţiile de cvorum şi majoritatea pentru luarea deciziilor.

Cap 2: AGA în cadrul societăţii

Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare ,iar conform actului constitutive al societăţii se vor desfăşura,de regulă,la sediul societăţii,la data şi locul menţionate în convocator

În ziua şi la ora stabilite în convocare ,şedinţa AGA va fi deschisă de presetintele Consiliului de Administraţie sau în lipsa acestuia,de persoană care îi ţine locul.

Accesul în sala de şedinţe va fi permis până la ora de deschidere a şedinţei,stabilită în convocator prin prezentarea actului de identitate Acţionarii acestora nu vor putea părăsi sala de şedinţă pe parcursul votării punctelor de pe ordinea de zi

Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi,unu până la trei secretari, care vor verifica şi semnă lista de prezenţă a acţionarilor , indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, supraveghind indeprinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutive pentru ţinerea AGA.

Unul dintre secretari întocmeşte procesul verbal al adunării generale Preşedintele consiliului va putea desemna dintre angajaţii societăţii ,unul sau mai mulţi secretari tehnici ,care să îndeplinească atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Fiecare acţionar poate adresa consiluilui de adminstratie ,respective directoratului,întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii ,înaintea datei de desfăşurare a adunării generale ,urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Preview document

Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 1
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 2
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 3
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 4
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 5
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 6
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 7
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 8
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 9
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 10
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 11
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 12
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 13
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 14
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 15
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 16
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 17
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 18
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 19
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 20
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 21
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 22
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 23
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 24
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 25
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 26
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 27
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 28
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 29
Adunarea Generală a Acționarilor - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Adunarea Generala a Actionarilor.docx

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Contractele de Credit Bancar

1. Aspecte generale privind contractele de credit Potrivit art. 3 lit. g din Legea nr. 58/1998, creditul bancar reprezintă orice angajament de...

Contractul de Societate Comercială

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Regimul Juridic al Societăților de Asigurări

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN ASIGURĂRI Secţiunea I. Scurtă privire istorică asupra comerţului cu asigurări 1. Necesitatea şi condiţiile...

Studiu de Caz Privind Reglementarea Administrării unei Societăți Comerciale din România

Studiu de caz privind reglementarea administrării unei societăţi comerciale din România Cerinţe de conţinut: • Caracterizarea teoretică a...

Studiu de Caz Privind Reglementarea Administrarii SC Electroputere SA

Capitolul 1. Caracterizarea teoretică a administrării S.C Electroputere S.A. Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială cu răspundere limitată este creație a dreptului german; este...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Practica la Tehnica Bancara - Unicredit

PREZENTARE GENERALA SCURTA DESCRIERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata...

Organizarea Internă a unei Bănci

Introducere Bancile au luat fiinta cu multe secole în urma. Initial, activitatile acestora se limitau la pastrarea valorilor mobiliare ce le erau...

Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare Iasitex

1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 1.1.PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1. Denumirea societăţii Denumirea societăţii este...

Cercetări de marketing - aplicație la SC Petrom SA București - membru OMV Group

1.PREZENTAREA S.C. PETROM S.A. 1.1.SUMARUL CONDUCERII In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand extinderea activitatilor la...

Proiecte Economice - SC Dumoco SA

Capitolul 1 Prezentarea generala a S.C. DUMOCO S.A. 1.1 Denumirea societatii, sediul, magazinele si depozitul Denumirea societatii Societatea...

Diagnosticarea Modului de Materializare a Functiilor Comertului la SC Petrom SA

1. ABORDAREA TEORETICA A FUNCTIEI COMERTULUI.ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND FUNCTIA COMERTULUI Comertul este un sector de activitate precisa,...

Contabilitatea Relatiilor cu Salariatii si cu Asigurarile Sociale

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A UNITATII 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII COMERCIALE „SAMUS MEX” S.A. DEJ Prelucrarea lemnului este o...

Ai nevoie de altceva?