Calitatea de Comerciant

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10296
Mărime: 49.61KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Pavel

Cuprins

Cap I.Noţiunea de comerciant şi categoriile comercianţilor: pag.2

a)Noţiunea de comerciant pag2

b)Categoriile de comercianţi: pag3

Cap II.Calitatea de comerciant: : pag5

a)Dobîndirea calitaţii de comerciant: pag5

b)Dovada calităţii de comerciant: pag7

c)Încetarea calitaţii de comerciant: pag8

Cap III.Condiţiile de exercitare a activitaţii comerciale: pag9

a)Principiul libertăţii comerţului: pag9

b)Capacitatea persoanei fizice cerută pentru a fi comericiant: pag9

c)Restricţiile privind exercitarea activităţii comerciale: pag11

d)Protecţia consumatorilor: pag15

e)Rolul camerelor de comerţ şi industrie în desfaşurarea activităţii comerciale: pag16

f)Sancţionarea operaţiunilor comerciale ilicite: pag18

Cap IV.Obligaţiile comercianţilor: : pag20

a)Noţiuni generale: pag20

b)Publicitatea prin registrul comerţului: pag20

c)Organizarea şi ţinerea contabilitaţii activitaţii comerciale: pag24

d)Exercitarea comerţului in limitele concurenţei licite: pag26

Cap V.Concluzii pag28

BIBLIOGRAFIE pag29

Extras din document

Cap I.Noţiunea de comerciant

a.Noţiunea de comerciant

Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comercianţii,cât şi necomercianţii.

Într-adevăr, Codul comercial român are la bază sistemul obiectiv. Reglementarea sa se aplică oricărei persoane care săvârşeşte anumite fapte de comerţ obiective prevăzute de art. 3 C. com., indiferent dacă persoana care le săvârşeşte are sau nu calitatea de comerciant.

Dacă săvârşirea faptelor de comerţ are un caracter profesional, persoana în cauză devine comerciant (art. 7 C. com.). Odată dobândită calitatea de comerciant, toate actele şi operaţiunile efectuate de această persoană sunt prezumate a fi comerciale (art. 4 C. corn.).

Dacă însă săvârşirea faptelor de comerţ obiective de către o persoană are caracter accidental, raportul juridic care se naşte este supus legilor comerciale, dar persoana care le-a săvârşit păstrează calitatea de necomerciant (art. 9 C. corn.).

Situaţia este aceeaşi şi în cazul în care actul încheiat este faptă de comerţ numai pentru una din părţile actului juridic, iar pentru cealaltă parte este act juridic civil; actul juridic va fi supus legilor comerciale, fără ca prin aceasta persoana pentru care actul nu este faptă de comerţ să devină comerciant (art. 56 C. com.).

Cu toate că subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comercianţii, cât şi necomercianţii, totuşi, în principal, activitatea comercială se realizează de către comercianţi.

In limbajul economic, ca şi în cel uzual, noţiunea de comerciant este folosită pentru a desemna pe cei care realizează activitatea de circulaţie a mărfurilor (negustorii). Ca noţiune generică este folosită denumirea de „agenţi economici", întreprinzători" sau „operatori economici". întreprinzătorul a fost definit de lege ca fiind „o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice organizează o societate comerciali denumită întreprindere - în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ" (art. 2 din Legea nr. 133/1999). Legea nr. 133/1999 a fost abrogată şi înlocuită cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şt dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

b. Categoriile de comercianţi

Potrivit art. 7 C. Corn comercianţii se împart in două categorii: comercianţii persoane fizice (comercianţii individuali) şi societăţile comerciale (comercianţii colectivi). Acestea sunt principalele categorii de comercianţi, dar nu sunt singurele categorii. In temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, la acestea se adaugă regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. Prin Legea nr. 161/2003 a fost reglementată o nouă categorie de comercianţi - grupurile de interes economic. (1)O situaţie aparte o au micii comercianţi.

1.Comercianţii persoane fizice. Persoanele fizice au calitatea de comerciant dacă săvârşesc fapte de comerţ cu caracter profesional.(2)

Condiţiile în care persoanele fizice pot efectua o activitate comercială sunt stabilite prin Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

2. Societăţile comerciale.În privinţa societăţilor comerciale, Codul comercial se mulţumeşte să precizeze că ele au calitatea de comerciant.Într-adevăr, prin însuşi obiectul lor comercial, societăţile comerciale sunt recunoscute în calitate de comerciant.

In prezent, prin societăţi comerciale trebuie să înţelegem, atât societăţile comerciale constituite în condiţiile Legii nr. 31/1990, cât şi societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990.

Unele societăţi comerciale cu capital de stat, având ca obiect activităţi de interes public naţional, sunt denumite „companii naţionale" sau „societăţi naţionale".(3)

3. Regiile autonome. Aceste entităţi au luat fiinţă prin reorganizarea unităţilor economice de stat, în temeiul Legii nr. 15/1990, în ramurile strategice ale economiei naţionale.

Preview document

Calitatea de Comerciant - Pagina 1
Calitatea de Comerciant - Pagina 2
Calitatea de Comerciant - Pagina 3
Calitatea de Comerciant - Pagina 4
Calitatea de Comerciant - Pagina 5
Calitatea de Comerciant - Pagina 6
Calitatea de Comerciant - Pagina 7
Calitatea de Comerciant - Pagina 8
Calitatea de Comerciant - Pagina 9
Calitatea de Comerciant - Pagina 10
Calitatea de Comerciant - Pagina 11
Calitatea de Comerciant - Pagina 12
Calitatea de Comerciant - Pagina 13
Calitatea de Comerciant - Pagina 14
Calitatea de Comerciant - Pagina 15
Calitatea de Comerciant - Pagina 16
Calitatea de Comerciant - Pagina 17
Calitatea de Comerciant - Pagina 18
Calitatea de Comerciant - Pagina 19
Calitatea de Comerciant - Pagina 20
Calitatea de Comerciant - Pagina 21
Calitatea de Comerciant - Pagina 22
Calitatea de Comerciant - Pagina 23
Calitatea de Comerciant - Pagina 24
Calitatea de Comerciant - Pagina 25
Calitatea de Comerciant - Pagina 26
Calitatea de Comerciant - Pagina 27
Calitatea de Comerciant - Pagina 28
Calitatea de Comerciant - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Calitatea de Comerciant.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Societatea pe Actiuni – Constituire, Autorizare si Functionare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Contractul de Concesiune in Baza OUG Nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Prezentarea Generala a Sistemului Institutional European

La fel ca si continentul european, idea de unitate a Europei este foarte veche, unele opinii apreciind ca primele manifestări ale unei astfel de...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Profesioniștii

Capitolul I. Noţiuni generale despre profesionişti ( comercianţi ) Codul comercial nu dă o definiţie profesioniştilor, precizând doar cine are...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Comercianți

1. NOTIUNEA DE COMERCIANT Conceptia obiectiva Reglementarea Codului comercial român are la baza conceptia obiectiva. “Potrivit Codului comercial...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calitatii de comerciant Sectiunea 1 Conceptia Codului comercial roman privind raporturile comerciale . Potrivit Codului comercial...

Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant (dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Potrivit...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calităţii de comerciant I. Concepţia Codului comercial român privind raporturile comerciale. Potrivit Codului comercial român,...

Dreptul Afacerilor

1. Definiti notiunea de drept comercial. Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat...

Condiția ca o Persoană Fizică să Aibă Calitatea de Comerciant

Condiţia ca o persoană fizica să aibă calitatea de comerciant 1.Noţiunea de comerciant şi determinarea calităţii de comerciant al persoanei fizice...

Calitatea de Comerciant - Persoană Fizică

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul Romaniei, în mod independent sau pot constitui asociaţii familiale în conditiile...

Ai nevoie de altceva?