Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 26699
Mărime: 144.34KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Oprea Raducan
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Introducere şi consideraţii generale .1
 3. 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale .1
 4. 1.2. Societatea civilă şi societatea comercială . 3
 5. 1.3. Caracterizare generală a societăţii pe acţiuni .5
 6. CAPITOLUL II
 7. Conducerea societăţii pe acţiuni .6
 8. 2.1. Adunarea generală : rolul şi felurile ei .6
 9. 2.2. Adunarea generală ordinară . .6
 10. 2.3. Adunarea generală extraordinară . 8
 11. 2.4. Adunarea generală specială .11
 12. 2.5. Convocarea adunării generale şi înştiinţarea acţionarilor .12
 13. 2.6. Şedinţa adunării generale .15
 14. 2.7. Hotărârile adunării generale .19
 15. CAPITOLUL III
 16. Administrarea societăţii pe acţiuni .22
 17. 3.1. Consideraţii introductive.22
 18. 3.2. Sistemul unitar de administrare şi conducere a societăţii . 23
 19. 3.2.1. Consiliul de administraţie . 23
 20. 3.2.2. Directorii societăţii . 30
 21. 3.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere a societăţii . 34
 22. 3.3.1. Directoratul . 34
 23. 3.3.2. Consiliul de supraveghere .39
 24. CAPITOLUL IV
 25. Statutul juridic al administratorilor . 45
 26. 4.1. Calitatea de administrator . 45
 27. 4.1. Condiţii cerute pentru îndeplinirea funcţiei de administrator . 46
 28. 4.2. Desemnarea administratorilor .47
 29. 4.3. Durata funcţiei de administrator .48
 30. 4.4. Remunerarea administratorilor .50
 31. 4.5. Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială.50
 32. 4.6. Obligaţiile administratorilor.51
 33. 4.7. Puterile administratorilor .52
 34. 4.8. Încetarea funcţiei de administrator. 54
 35. 4.9. Răspunderea administratorilor .55
 36. CAPITOLUL V
 37. Controlul activităţii societăţii pe acţiuni. 59
 38. 5.1. Importanţa controlului şi organele ce îl exercită . .59
 39. 5.2. Regimul juridic al cenzorilor . 60
 40. 5.2.1. Desemnarea cenzorilor .60
 41. 5.2.2. Drepturile şi atribuţiile cenzorilor . 61
 42. 5.2.3. Răspunderea cenzorilor .62
 43. 5.3. Auditorii financiari .62
 44. 5.3.1.Desemnarea auditorului financiar .63
 45. 5.3.2. Drepturile şi atribuţiile auditorului financiar .63
 46. 5.3.3. Răspunderea auditorului financiar . 63
 47. CONCLUZII .64
 48. Bibliografie .66

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Introducere şi consideraţii generale

1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial, Cartea I, în Titlul VIII (art.77-269), intitulat “Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale”. Prin acest act normativ erau reglementate: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea anonimă ( pe acţiuni), societatea în comandită pe acţiuni şi asociaţia în participaţie.

Datorită faptului că reglementarea societăţilor comerciale cuprinsă în Codul comercial era, în mare măsură, depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, care face obiectul Legii nr.31/1990 privind societăţii comerciale.

Ca urmare a noii reglementări, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate, cu excepţia dispoziţiilor privind asociaţia în participaţiune (art.251-256) şi a celor referitoare la asociaţia de asigurare mutuală (art.257-263). În prezent, reglementarea cuprinsă în Legea nr.31/1990, reprezintă reglementarea generală privind societăţile comerciale.

Distinct de această reglementare generală a societăţilor comerciale, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementări speciale: în materie bancară, de asigurări etc.

Reglementarea societăţilor comerciale, atât cea generală, cât şi cea specială se completează cu prevederile Codului comercial şi Codul civil.

Legea nr.31/1990- legea societăţilor comerciale, modificată cel mai recent prin Legea nr. 441/2006 constituie dreptul comun în materie. Această lege reglementează: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată.

Ca mod de reglementare, Legea nr.31/1990 cuprinde reguli generale aplicabile oricărei societăţi comerciale, precum şi reguli speciale privind fiecare formă juridică de societate comercială .

Caracterul de reglementare generală a societăţilor comerciale, pe care îl are Legea nr. 31/1990, se manifestă sub mai multe aspecte.

În primul rand, ea priveşte orice societate comercială, indiferent de obiectul ei de activitate. În temeiul legii, activităţile care nu pot face obiectul unei societăţi comerciale se stabilesc de guvern ( art.287 din Legea nr. 31/1990).

În al doilea rand, Legea nr. 31/1990 se aplică şi societăţilor comerciale cu participare străină. Această reglementare se completează cu dispoziţiile privind regimul investiţiilor străine.

Unele societăţi comerciale sunt guvernate de reglementări speciale.

Astfel, societăţile cu capital integral de stat sunt reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

Societăţile conmerciale din anumite domenii de activitate sunt reglementate prin legi speciale; în domeniul bancar sunt incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; în activitatea de asigurare sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/ 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

Societăţile comerciale fără personalitate juridică au o reglementare proprie: societăţile în participaţie sunt reglementate de Codul comercial; asociaţiile familiale sunt reglementate de Legea nr. 300/2004.

Reglementările privind societăţile comerciale, cuprinse în Legea nr. 31/1990 şi legile speciale, se completează cu reglementările subsidiare ale Codului comercial, Codului civil, Codului muncii etc.

Potrivit art.291 din Legea nr. 31/1990, “prevederile din prezenta lege se completeză cu dispoziţiile Codului comercial”.

Această dispoziţie a legii are în vedere nu numai aplicarea prevederilor Codului comercial referitoare la societăţile comerciale, care au rămas în vigoare, ci şi dispoziţiile aplicabile faptelor de comerţ, comercianţilor, obligaţiunilor comerciale etc.

Facând referire la societăţile comerciale cu capital integral de stat, art. 47 din Legea nr. 15/1990 prevede că raporturile juridice dintre aceste societăţi sunt guvernate de principiul libertăţii contractuale şi de reglementările cuprinse în Codul comercial şi Codul civil, cu excepţiile decurgând din această lege .

Potrivit art.1 C.com., în absenţa unei reglementări în Codul comercial se aplică dispoziţiile Codului civil. Astfel, dispoziţiile Codului civil privind contractul de societate ( art.1491-1531) sunt aplicabile şi contractului de societate care stă la baza constiturii societăţilor comerciale.

Pentru personalul salariat al societăţilor comerciale sunt aplicabile prevederile legislaţiei muncii. Potrivit art.284 din Legea nr.31/1990, încadrarea salariaţilor la societăţile comerciale se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale.

Desfăşurând o activitate producătoare de profit, societăţile comerciale intră şi sub incidenţa legilor fiscale (Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală).

Preview document

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 1
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 2
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 3
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 4
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 5
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 6
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 7
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 8
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 9
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 10
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 11
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 12
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 13
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 14
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 15
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 16
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 17
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 18
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 19
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 20
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 21
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 22
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 23
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 24
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 25
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 26
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 27
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 28
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 29
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 30
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 31
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 32
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 33
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 34
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 35
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 36
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 37
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 38
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 39
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 40
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 41
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 42
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 43
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 44
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 45
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 46
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 47
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 48
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 49
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 50
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 51
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 52
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 53
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 54
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 55
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 56
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 57
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 58
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 59
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 60
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 61
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 62
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 63
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 64
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 65
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 66
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 67
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 68
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 69
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 70
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 71
Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Conducerea si Administrarea Societatii pe Actiuni.doc
 • CUPRINS, ABREVIERI.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Organele de conducere, de gestiune și de control ale societăților comerciale

Societatea comerciala, ca orice persoana juridica, nu are o existenta organica, si deci nici o vointa naturala; ca atare vointa societatii se...

Administrarea societăților pe acțiuni

ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI POTRIVIT NOILOR REGLEMENTARI LEGALE Prin adoptarea Legii nr. 441/2006 si publicarea acesteia in...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bancar

INTRODUCERE Sistemul bancar al unei tari este definit prin reteaua institutiilor de credit rezidente în tara respectiva si a relatiilor economice...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Lucrare practică - SC Dany SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1. Date generale 1. Denumirea societatii : Societatea Comerciala DANY S.R.L. 2.Adresa : Giurgiu, B-dul...

Proiect economic în Comerț - SC Creola SA

ANALIZA ACTIVITATII SI DEZVOLTAREA S.C. „CREOLA” S.A. Capitolul I:Prezentarea firmei de comert 1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE...

Proiecte Economice

Capitolul 1.Prezentarea generala a SC ZOREXIM SA 1.1 Denumirea, forma juridica, obiectul de activitate, sediul si durata societatii a) Denumirea...

Analiza activității și dezvoltarea societății comerciale Newstyle

Cap. 1. Prezentarea generala a S.C. NewStyle S.A. 1.1 Denumire, forma juridica, obiectul de activitate, sediul si durata societatii NewStyle S.A...

Ai nevoie de altceva?