Constituirea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Constituirea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Cap. I CONSIDERAŢII GENERALE 2
Cap.II REGLEMENTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN ROMÂNIA 3
Cap. III ETAPELE ÎNFIINŢĂRII UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 4
Cap. IV CONŢINUTUL CONTRACTULUI DE SOCIETATE 12

Extras din document

Cap. I CONSIDERAŢII GENERALE

Reglementările în materia societăţilor comerciale nu conţin o definiţie legală a conceptului de societate comercială, motiv pentru care doctrina juridică a încercat formularea unor definiţii, pe baza trăsăturilor definitorii ale societăţilor civile, cărora le-a dat o interpretare extensivă.

O sinteză a celor mai importante definiţii ne conduce la următoarea definiţie:

Societatea comercială este acea persoană juridică instituţionalizată, creată în temeiul unui contract de societate prin care două sau mai multe persoane (fizice şi/sau juridice) convin ca prin aporturile individuale aduse să constituie un fond social comun din a cărui exploatare, prin săvârşirea de acte de comerţ, să obţină profit pe care să-l împartă între ele.

Doctrina dreptului societar deosebeşte, pe de o parte, societăţile comerciale cu personalitate juridică, iar de pe altă parte, pe cele lipsite de personalitate juridică.

Societăţile comerciale cu personalitate juridică se pot constitui potrivit art. 2 şi 3 din Legea nr 31/1990, în una din următoarele forme:

a) Societatea în nume colectiv, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii în societatea în nume colectiv răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţii sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei, şi numai dacă societatea nu le plateşte în termen de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi;

b) Societatea în comandită simplă, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii comanditaţi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale.La fel ca la societatea în nume colectiv, creditorii societăţii se vor putea îndrepta întâi împotriva socieţăţii, si numai dacă nu-şi recuperează creanţele de la societate se vor îndrepta împotriva asociaţilor comanditaţi. Asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris;

c) Societatea pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii răspund numai pănă la concurenţa capitalului social subscris;

d) Societatea în comandită pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniu social. Asociaţii comanditaţii răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale. Răspunderea asociaţilor este subsidiară, la fel ca la societatea în nume colectiv. Asociaţii comanditari răspund numai pănă la concurenţa capitalului social subscris;

e) Societatea cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii răspund numai pănă concurenţa capitalului social subscris

Enumerarea formelor de societate comercială cu personalitate juridică are caracter limitativ. În sfera societăţilor fără personalitate juridică sunt incluse cele reglementate de dispoziţiile rămase în vigoare din Codul comercial şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

Persoanele care iau iniţiativa constituirii unei societăţii comerciale sunt libere să aleagă una din aceste forme.

Cu titlu de excepţie, în domeniile economice de interes public legea impune forma de societate pe acţiuni: societăţii bancare se constitui numai sub forma de societate pe acţiuni, la fel, societăţile de asigurări.

Societatea comercială îşi poate transforma forma în care a luat naştere, fără a fi creată însă o persoană juridică nouă, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 205 din lege

Cap.II REGLEMENTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

ÎN ROMÂNIA

Reglementări generale.

Societăţile comerciale sunt reglementate de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată (M.Of. nr. 1066/17.11.2004). Aceasta a suferit numeroase modificări, ultimele fiind aduse prin Legea 441/2006, Ordonanţa de urgenta nr.82/2007 si Ordonanţa de urgenta nr.52/2008.

Acest act normativ cuprinde:

a) reglementări pentru toate formele de societăţi comerciale indiferent de forma juridică, obiectul de activitate, etc.;

b) reglementări pentru fiecare formă juridică de societate comercială ( societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni, societatea cu răspundere limitată).

Caracterul de reglementare generală pe care îl are această lege se manifestă sub mai multe aspecte: în primul rând, ea priveşte orice societate comercială indiferent de obiectul de activitate, acele activităţi care nu pot face obiectul societăţilor comerciale se stabilesc de guvern, iar în al doilea rând se aplică şi societăţilor comerciale cu participaţie străină

Cu privire la constituirea societăţilor comerciale, reglementări în domeniu prezintă şi Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului, republicată (M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificările şi completările ulterioare, Legea 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată (M.Of. nr. 664 din 23 iulie 2004), cu modificările şi completările ulterioare, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea Societatilor Comerciale.doc