Contracte Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contracte Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale
2. Tipuri de contracte comerciale
- Contractul de vanzare-cumparare comercial
- Contractul de mandat comercial
- Contractul de agentie
- Contractul de comision
- Contractul de consignatie
- Contractul de report
- Contract de cont curent
- Contractul de garantie reala mobiliara
- Contractul de gaj comercial
- Contractul de leasing
-Societăţile de leasing:
- Definitia si caracterele contractului de franciza
-Efectele contractului de franciza
-Avantajele contractului de franciza
3 . Concluzii finale

Extras din document

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale

Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage impreuna”.

Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

Contractul, respectiv acordul de voinţă al părţilor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 942-969 C. civ., dobândind însă natura juridică de contract comercial, datorită faptului că obiectul pe care îl tratează este comercial.

Codul comercial exprimă în mod sintetic acelaşi punct de vedere în cele două alineate ale art. 1.

Astfel, în primul alineat, referindu-se la obiectul codului comercial, se face precizarea de principiu conform căreia: ,,În comerţ se aplică legea de faţă”.

Codul comercial, în enumerarea multiplelor fapte (acte) sau operaţii pe care le consideră comerciale se referă şi la anumite contracte (art. 374-490). Pentru constituirea lor, este însă nevoie să se recurgă la codul civil, condul comercial precizând în alineatul 2 al primului articol că: ,,Unde ea (legea, respectiv codul comercial) nu dispune, se aplică Codul civil”.

În concluzie, în materia contractului comercial, acesta, sub aspect formal, este de drept civil, dar sub aspect substanţial este de drept comercial.

Cauzele care au determinat constituirea unor forme paralele ale unor contracte, care la origine au fost civile, îşi găsesc explicaţia în incompatibilitatea acestora cu funcţia economică a comerţului. Cu titlu, de exemplu, contractele de vânzare-cumpărare, mandat sau comision.

Aceste contracte civile pot să îndeplinească şi una din funcţiile economice ale comerţului, devenind comerciale. Pentru aceasta a fost însă necesar ca regulile sale originare să se modifice pentru ca activitatea contractuală să devină compatibilă cu funcţia economică a comerţului. Or, comerţul are nevoie de reguli juridice şi de instituţii favorabile celerităţii tranzacţiilor şi siguranţei creditului, ceea ce nu oferă dreptul comun.

2. Tipuri de contracte comerciale

Contractul de vanzare-cumparare comercial - este strans legat de productia de marfuri si constituie instrumentul juridic prin care se realizeaza circulatia marfurilor. Prin mijlocirea lui, marfurile ajung de la producator la consumator. Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cumparator, acesta din urma obligandu-se sa plateasca o suma de bani drept pret. Vânzarea-cumpărarea este o operaţie comerciala care înlesneşte si face posibil schimbul mărfurilor. Marea majoritate a actelor de comerţ prevăzute de art. 3 Cod com. se afla in legătura cu contractul de vânzare-cumpărare. Astfel:

- realizarea circulaţiei mărfurilor se realizează pe calea unei vanzari-cumparari comerciale;

- întreprinderile de transport fac posibila tocmai aceasta circulaţie, după ce in prealabil a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare;

- întreprinderile de asigurare garantează realizarea echivalentului mărfurilor vândute, daca au fost distruse in caz de forţa majora;

- întreprinderile de banca finanţează - prin intermediul operaţiunilor de credit - schimbul, punând la dispoziţie fondurile necesare cumpărătorului sau vânzătorului.

Determinarea comercialitatii unui contract de vânzare-cumpărare se face fie in funcţie de criteriul pozitiv prevăzut in art. 3 pct. l si 2 Cod com., fie, privind criteriului negativ prevăzut in art. 5 Cod com. Vânzarea-cumpărarea poate fi definita ca fiind acordul de voinţa care se realizează intre doua părţi, numite vânzător si cumpărător, prin care vânzătorul se obliga, in principal, sa transmită dreptul de proprietate si sa predea lucrul vândut, iar cumpărătorul se obliga sa plătească preţul lucrului.

Contractul de mandat comercial - ca si contractul de vanzare-cumparare, este legat de productia de marfuri. Din punct de vedere juridic, are caracter bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate. Da nastere la obligatii in sarcina ambelor parti contractante, urmarindu-se obtinerea de foloase patrimoniale. Se incheie prin consimtamantul partilor, cuprinde promisiunea de vanzare, capacitatea partilor, obiectul contractului si pretul. Are regului speciale stabilite de Codul Comercial.

Particularităţi:

Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandatului. Mandatul este contractul in temeiul căruia o persoana (mandant) împuterniceşte alta persoana (mandatar) sa încheie anumite acte juridice in numele si pe seama mandantului. Mandatul comercial prezintă următoarele caracteristici:

a) Mandatul comercial, spre deosebire de mandatul civil, are drept obiect afaceri comerciale si nu se presupune a fi gratuit. Prin afaceri comerciale trebuie sa se înţeleagă actele enumerate in art. 3 din Codul comercial, care sunt fapte de comerţ pentru mandant. Mandantul va fi comercial numai daca actele încheiate sunt acte comerciale, pe când mandatul civil are ca obiect încheierea de acte civile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contracte Comerciale.doc