Contractul de Agentie Comerciala

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9150
Mărime: 40.86KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Udrescu Doina

Cuprins

Definitii. Notiuni preliminare .3

Cuprinsul si forma contractului de agentie.4

Obligatiile agentului.5

Obligatiile comitentului .7

Incetarea contractului de agentie.8

Analogie cu contractul de mandat comercial .9

Anexa 1. Legea 509.2002 privind agentii comerciali permanenti .14

Anexa 2. Exemplu de Contract de agentie comerciala .23

Anexa 3. Exemplu de Angajament de confidentialitate .29

Bibliografie .31

Extras din document

Contractul de agenţie

Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie spe¬cială de intermediari în activitatea comercială.

Instrumentul juridic pe baza căruia aceşti agenţi îşi desfăşoară activitatea de inter¬mediere este contractul de agenţie. Aşadar, la contractele tradiţionale de intermediere în activitatea comercială (contractul de mandat, contractul de comision şi contractul de consignaţie) s-a adăugat şi contractul de agenţie.

Legea nr. 509/2002 se com¬pletează cu dispoziţiile Codului comercial privind contractul de mandat comercial şi, în te¬meiul art. l C. com., cu dispoziţiile Codului civil referitoare la contractul de mandat. Reglementarea Legii nr. 509/2002 nu se aplică activităţii persoanelor care acţionează ca intermediar în cadrul burselor de valori şi al pieţelor reglementate de mărfuri şi instru¬mente financiare derivate şi nici activităţii persoanelor care au calitatea de agent sau broker de asigurări şi reasigurări.

Definiţie: Contractul de agenţie este contractul prin care o parte, denumită comitent, împuterni¬ceşte în mod statornic cealaltă parte, denumită agent, să negocieze afaceri sau să negocieze şi să încheie afaceri în numele şi pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii.

AGENTII (REPREZENTANTII)

Actioneaza in baza ordinului pe care il primesc de la comitent de a savarsi acte si fapte de comert legate de vanzarea si cumpararea marfurilor pe contul si in numele partii ordonatoare, pe baza unui contract de agent sau de reprezentare (agency contract); Reprezentantul este, adeseori, o persoana juridica inregistrata in Registrul comercial; Durata mai mare a relatiilor dintre reprezentant si comitent il deosebeste de broker, iar indeplinirea activitatilor in numele si pe contul comitentului il deosebeste de comisionar; Nu participa in calitate de parte in contract si nu cumpara marfuri pe contul sau.

A. Cuprinsul şi forma contractului de agenţie

Contractul de agenţie cuprinde clauzele care sunt proprii unui contract comercial. Caracterul specific al contractului de agenţie impune necesitatea existenţei unor clauze adecvate, în legătură cu unele clauze, Legea nr. 509/2002 prevede dispoziţii obligatorii.

A.1 Părţile contractului. Contractul de agenţie se încheie între comitent şi agent.

Calitatea de comitent o poate avea orice comerciant interesat să apeleze la serviciile unui intermediar profesionist pentru vânzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor care re¬prezintă obiectul activităţii sale comerciale.

Calitatea de agent o poate avea un comerciant, persoană fizică sau persoană juridică, care, în mod independent, permanent şi profesional, desfăşoară activitate de intermediere în favoarea comercianţilor.

A.2 Remuneraţia agentului, în contractul de agenţie trebuie să se prevadă clauze pri¬vind remuneraţia la care are dreptul agentul pentru prestaţiile executate pentru comitent.

Potrivit legii, remuneraţia agentului poate consta, fie într-o sumă fixă, fie într-un comi¬sion, fie în parte o sumă fixă şi în parte un comision. Forma remuneraţiei se stabileşte prin acordul părţilor (art. 10 din lege).

Prin comision, legea înţelege orice formă de remuneraţie al cărei cuantum se obţine prin raportare la volumul sau la valoarea operaţiunilor comerciale executate de agent în beneficiul comitentului.

În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze derogatorii în contractul de agenţie, agentul are dreptul să primească o remuneraţie în conformitate cu uzanţele comerciale ale zonei şi sectorului de piaţă în care acesta operează. Dacă asemenea uzanţe nu există, agentul este îndreptăţit să primească o remuneraţie corespunzătoare, ţinând seama de toate aspectele caracteristice operaţiunilor efectuate.

Preview document

Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 1
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 2
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 3
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 4
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 5
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 6
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 7
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 8
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 9
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 10
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 11
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 12
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 13
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 14
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 15
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 16
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 17
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 18
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 19
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 20
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 21
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 22
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 23
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 24
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 25
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 26
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 27
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 28
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 29
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 30
Contractul de Agentie Comerciala - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Agentie Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Societatea pe Actiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Registrele Societății

Introducere Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al...

Te-ar putea interesa și

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Danemarca - Mediul Afacerilor

1.Date generale Suprafata:43.094km Populatie:5.350.000 locuitori(danezi -95%,alte nationalitati 5%) Limba oficiala: daneza Alte limbi...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant (dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Potrivit...

Efectele Contractuiui de Agentie in Raporturile dintre Agent si Comitent

CAPITOLUL I : ASPECTE TEORETICE LEGATE DE CONTRACTUL DE AGENŢIE 1.1. Noţiuni referitoare la contractul de agenţie ,,Contractul este acordul de...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?