Contractul de agenție comercială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9150
Mărime: 40.86KB (arhivat)
Publicat de: Iasmina Ardeleanu
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Udrescu Doina

Cuprins

 1. Definitii. Notiuni preliminare .3
 2. Cuprinsul si forma contractului de agentie.4
 3. Obligatiile agentului.5
 4. Obligatiile comitentului .7
 5. Incetarea contractului de agentie.8
 6. Analogie cu contractul de mandat comercial .9
 7. Anexa 1. Legea 509.2002 privind agentii comerciali permanenti .14
 8. Anexa 2. Exemplu de Contract de agentie comerciala .23
 9. Anexa 3. Exemplu de Angajament de confidentialitate .29
 10. Bibliografie .31

Extras din proiect

Contractul de agenţie

Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie spe¬cială de intermediari în activitatea comercială.

Instrumentul juridic pe baza căruia aceşti agenţi îşi desfăşoară activitatea de inter¬mediere este contractul de agenţie. Aşadar, la contractele tradiţionale de intermediere în activitatea comercială (contractul de mandat, contractul de comision şi contractul de consignaţie) s-a adăugat şi contractul de agenţie.

Legea nr. 509/2002 se com¬pletează cu dispoziţiile Codului comercial privind contractul de mandat comercial şi, în te¬meiul art. l C. com., cu dispoziţiile Codului civil referitoare la contractul de mandat. Reglementarea Legii nr. 509/2002 nu se aplică activităţii persoanelor care acţionează ca intermediar în cadrul burselor de valori şi al pieţelor reglementate de mărfuri şi instru¬mente financiare derivate şi nici activităţii persoanelor care au calitatea de agent sau broker de asigurări şi reasigurări.

Definiţie: Contractul de agenţie este contractul prin care o parte, denumită comitent, împuterni¬ceşte în mod statornic cealaltă parte, denumită agent, să negocieze afaceri sau să negocieze şi să încheie afaceri în numele şi pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii.

AGENTII (REPREZENTANTII)

Actioneaza in baza ordinului pe care il primesc de la comitent de a savarsi acte si fapte de comert legate de vanzarea si cumpararea marfurilor pe contul si in numele partii ordonatoare, pe baza unui contract de agent sau de reprezentare (agency contract); Reprezentantul este, adeseori, o persoana juridica inregistrata in Registrul comercial; Durata mai mare a relatiilor dintre reprezentant si comitent il deosebeste de broker, iar indeplinirea activitatilor in numele si pe contul comitentului il deosebeste de comisionar; Nu participa in calitate de parte in contract si nu cumpara marfuri pe contul sau.

A. Cuprinsul şi forma contractului de agenţie

Contractul de agenţie cuprinde clauzele care sunt proprii unui contract comercial. Caracterul specific al contractului de agenţie impune necesitatea existenţei unor clauze adecvate, în legătură cu unele clauze, Legea nr. 509/2002 prevede dispoziţii obligatorii.

A.1 Părţile contractului. Contractul de agenţie se încheie între comitent şi agent.

Calitatea de comitent o poate avea orice comerciant interesat să apeleze la serviciile unui intermediar profesionist pentru vânzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor care re¬prezintă obiectul activităţii sale comerciale.

Calitatea de agent o poate avea un comerciant, persoană fizică sau persoană juridică, care, în mod independent, permanent şi profesional, desfăşoară activitate de intermediere în favoarea comercianţilor.

A.2 Remuneraţia agentului, în contractul de agenţie trebuie să se prevadă clauze pri¬vind remuneraţia la care are dreptul agentul pentru prestaţiile executate pentru comitent.

Potrivit legii, remuneraţia agentului poate consta, fie într-o sumă fixă, fie într-un comi¬sion, fie în parte o sumă fixă şi în parte un comision. Forma remuneraţiei se stabileşte prin acordul părţilor (art. 10 din lege).

Prin comision, legea înţelege orice formă de remuneraţie al cărei cuantum se obţine prin raportare la volumul sau la valoarea operaţiunilor comerciale executate de agent în beneficiul comitentului.

În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze derogatorii în contractul de agenţie, agentul are dreptul să primească o remuneraţie în conformitate cu uzanţele comerciale ale zonei şi sectorului de piaţă în care acesta operează. Dacă asemenea uzanţe nu există, agentul este îndreptăţit să primească o remuneraţie corespunzătoare, ţinând seama de toate aspectele caracteristice operaţiunilor efectuate.

Preview document

Contractul de agenție comercială - Pagina 1
Contractul de agenție comercială - Pagina 2
Contractul de agenție comercială - Pagina 3
Contractul de agenție comercială - Pagina 4
Contractul de agenție comercială - Pagina 5
Contractul de agenție comercială - Pagina 6
Contractul de agenție comercială - Pagina 7
Contractul de agenție comercială - Pagina 8
Contractul de agenție comercială - Pagina 9
Contractul de agenție comercială - Pagina 10
Contractul de agenție comercială - Pagina 11
Contractul de agenție comercială - Pagina 12
Contractul de agenție comercială - Pagina 13
Contractul de agenție comercială - Pagina 14
Contractul de agenție comercială - Pagina 15
Contractul de agenție comercială - Pagina 16
Contractul de agenție comercială - Pagina 17
Contractul de agenție comercială - Pagina 18
Contractul de agenție comercială - Pagina 19
Contractul de agenție comercială - Pagina 20
Contractul de agenție comercială - Pagina 21
Contractul de agenție comercială - Pagina 22
Contractul de agenție comercială - Pagina 23
Contractul de agenție comercială - Pagina 24
Contractul de agenție comercială - Pagina 25
Contractul de agenție comercială - Pagina 26
Contractul de agenție comercială - Pagina 27
Contractul de agenție comercială - Pagina 28
Contractul de agenție comercială - Pagina 29
Contractul de agenție comercială - Pagina 30
Contractul de agenție comercială - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Agentie Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Societatea pe acțiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Contractul de Agenție

Precizari prealabile În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Efectele contractuiui de agenție în raporturile dintre agent și comitent

CAPITOLUL I : ASPECTE TEORETICE LEGATE DE CONTRACTUL DE AGENŢIE 1.1. Noţiuni referitoare la contractul de agenţie ,,Contractul este acordul de...

Negocierea Afacerilor în Egipt

Negocierea este o comunicare specializata, care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate. „Negocierea este forma de comunicare ce...

Marketing internațional - Egipt raport de țară

Localizare şi aspecte generale Republica Arabă Egipt este situată în nord-estul Africii la locul de întâlnire cu Asia şi răscrucea unor importante...

Ai nevoie de altceva?