Contractul de Consignație

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 13964
Mărime: 56.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE 1

Secţiunea 1 1

Consideraţii introductive 1

Secţiunea 1 3

Noţiunea şi cadrul de reglementare al contractului 3

Secţiunea 2 10

Regimul juridic al contractului de consignaţie 10

Secţiunea 3 11

Natura juridică a contractului de consignaţie 11

Secţiunea 4 12

Caracterele juridice 12

CAPITOLUL II 13

CONDIŢII DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 13

Secţiunea 1 14

Consimţământul părţilor 14

Secţiunea 2 16

Capacitatea părţilor 16

2.1. Capacitatea părţilor la contractele comune 16

2.2. Capacitatea părţilor la contractele economice interne 18

2.3. Capacitatea părţilor la contractele externe 19

Secţiunea 3 20

Obiectul contractului de consignaţie 20

3.1. Obiectul în contractele comune 20

3.2. Obiectul în contractele economice interne 23

Secţiunea 4 25

Cauza 25

4.1. Scopul imediat 27

4.2. Scopul mediat 27

CAPITOLUL III 31

EFECTELE CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 31

Secţiunea 1 31

Drepturile şi obligaţiile consignatarului 31

Secţiunea 2 43

Drepturile şi obligaţiile consignantului 43

Secţiunea 3 49

Efectele executării contractului 49

Secţiunea 4 51

Răspunderea determinată de nerespectarea obligaţiilor 51

CAPITOLUL IV 54

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 54

CONCLUZII 56

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE

Secţiunea 1

Consideraţii introductive

Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreună). Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

În dreptul român, termenul de contract este echivalent cu cel de convenţie, concluzie care rezultă indubitabil din expresia folosită de legiuitor: titlul III din Codul civil este denumit „Despre contracte sau convenţii”.

În dreptul francez, termenul de contract a fost folosit iniţial pentru a desemna acordul de voinţă creator de obligaţii numai în cazurile expres arătate de legiuitor într-una din următoarele forme: verbală, scrisă sau remiterea obiectului contractului. Numai patru categorii de contracte au fost numite consensuale: vânzarea, închirierea, mandatul şi societatea.

Relativitatea conţinutului noţiunii de contract rezultă din definiţia dată de legiuitor. De exemplu, în raporturile precontractuale este greu de stabilit unde se termină aceste raporturi şi unde încep relaţiile contractuale. Adesea conţinutul contractului este fixat de legiuitor, părţile contractante exprimându-şi doar dorinţa de a li se aplica dispoziţiile legale (contracte de adeziune).

Jurisprudenţa franceză nu tratează în toate situaţiile convenţia de asistenţă ca un contract, fiind astfel la limita quasicontractului şi delictului.

Dreptul englez prezintă contractul ca o afacere şi rareori ca acord de voinţă care să se bazeze pe încredere.

În dreptul american contemporan, contractul este privit ca un instrument de schimburi economice, distingându-se două varietăţi:

- contractul clasic, care presupune negocieri prealabile, efectele sale fiind instantanee (de exemplu, cumpărarea unui produs de consumaţie);

- contractul relaţional, care are o mare importanţă economică şi socială, încheierea sa fiind precedată de lungi tratative şi negocieri vizând un număr considerabil de persoane, fiind renegociabil.

Din analiza comparată rezultă că orice contract este o convenţie şi nu un act unilateral, care are ca obiect crearea de obligaţii. Dacă orice contract este o convenţie, nu orice convenţie este un contract: de exemplu, unele convenţii prin care se transmit ori se sting drepturi şi obligaţii (cesiunea de creanţă şi remiterea de datorie). Trebuie să se facă deosebirea între contracte şi simplele acte de complezenţă, de curtoazie care nu produc efecte juridice, deşi sunt exteriorizate sub forma contractelor (de exemplu, invitaţia făcută de o persoană, acceptată de cel căruia i se adresează de a viziona împreună un spectacol, ori sfatul medical dat de un medic unui amic etc.).

De asemenea, există unele contracte care, deşi nu sunt obligatorii totuşi nu sunt lipsite de toate efectele juridice, fie pe motivul că seamănă cu un contract (angajamente de onoare, gentleman’s agreements, în dreptul internaţional public), fie că prezintă un acord de principiu între părţi, urmând a se purta tratative, negocieri legate de conţinut.

Preview document

Contractul de Consignație - Pagina 1
Contractul de Consignație - Pagina 2
Contractul de Consignație - Pagina 3
Contractul de Consignație - Pagina 4
Contractul de Consignație - Pagina 5
Contractul de Consignație - Pagina 6
Contractul de Consignație - Pagina 7
Contractul de Consignație - Pagina 8
Contractul de Consignație - Pagina 9
Contractul de Consignație - Pagina 10
Contractul de Consignație - Pagina 11
Contractul de Consignație - Pagina 12
Contractul de Consignație - Pagina 13
Contractul de Consignație - Pagina 14
Contractul de Consignație - Pagina 15
Contractul de Consignație - Pagina 16
Contractul de Consignație - Pagina 17
Contractul de Consignație - Pagina 18
Contractul de Consignație - Pagina 19
Contractul de Consignație - Pagina 20
Contractul de Consignație - Pagina 21
Contractul de Consignație - Pagina 22
Contractul de Consignație - Pagina 23
Contractul de Consignație - Pagina 24
Contractul de Consignație - Pagina 25
Contractul de Consignație - Pagina 26
Contractul de Consignație - Pagina 27
Contractul de Consignație - Pagina 28
Contractul de Consignație - Pagina 29
Contractul de Consignație - Pagina 30
Contractul de Consignație - Pagina 31
Contractul de Consignație - Pagina 32
Contractul de Consignație - Pagina 33
Contractul de Consignație - Pagina 34
Contractul de Consignație - Pagina 35
Contractul de Consignație - Pagina 36
Contractul de Consignație - Pagina 37
Contractul de Consignație - Pagina 38
Contractul de Consignație - Pagina 39
Contractul de Consignație - Pagina 40
Contractul de Consignație - Pagina 41
Contractul de Consignație - Pagina 42
Contractul de Consignație - Pagina 43
Contractul de Consignație - Pagina 44
Contractul de Consignație - Pagina 45
Contractul de Consignație - Pagina 46
Contractul de Consignație - Pagina 47
Contractul de Consignație - Pagina 48
Contractul de Consignație - Pagina 49
Contractul de Consignație - Pagina 50
Contractul de Consignație - Pagina 51
Contractul de Consignație - Pagina 52
Contractul de Consignație - Pagina 53
Contractul de Consignație - Pagina 54
Contractul de Consignație - Pagina 55
Contractul de Consignație - Pagina 56
Contractul de Consignație - Pagina 57
Contractul de Consignație - Pagina 58
Contractul de Consignație - Pagina 59
Contractul de Consignație - Pagina 60
Contractul de Consignație - Pagina 61
Contractul de Consignație - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Consignatie.doc

Alții au mai descărcat și

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au...

Contractul de Franciza - Studiu de Caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de Franciza

Notiunea de franciza face inca obiectul de studiu in ceea ce priveste definirea atat din punct de vedere juridic, cat si la nivelul conceptual al...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Contractul de Consignație

CONTRACTE COMERCIALE Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a...

Contractul de Franciza

1.Definirea conceptului de franciza Franciza trebuie mai intai inteleasa si definita din perspectiva sa economica, cea main masura sa ofere o...

Contractul de Comision

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision. In relaţiile comerciale, mandatul apare, de multe ori ca un procedeu tehnic prea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul de Vanzare-Cumparare

I. Contractul de vanzare-cumparare comerciala. A. CONTRACTUL DE LEASING Intr-o economie sanatoasa, in care regulile pietei sunt bine statuate,...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contract de Consignație

INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia,...

Contractul de Consignație

CONTRACTE COMERCIALE Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a...

Contractul de Consignație

CAPITOLUL I.Aspecte generale privind dinamica ce influenţeaza cadrul juridic al dreptului contractelor Aspectul dinamicii social-economice a...

Ai nevoie de altceva?