Contractul de Leasing

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 11066
Mărime: 40.74KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

Cuprins

Cuprins

Capitolul 1: Istoricul apariţiei contractului de leasing.

Noţiunea şi clasificarea contractului de leasing

Caractere juridice

1.1. Istoricul apariţiei contractului de leasing

1.2. Terminolgie-cadru juridic international

1.3. Obiectul contractului de leasin

1.4. Clasificarea contractului de leasing

1.5. Caractere juridice ale contractului de leasing

Capitolul 2: Condiţiile de validitate ale contractului de leasing

2.1. Legalitatea

2.2. Capacitatea părţilor în contractul de leasing

2.3. Consimţămîntul părţilor

2.5. Forma contractului de leasing

2.6. Cauza în contractul de leasing

Capitolul 3: Efectele contractului de leasing

3.1 Efecte faţă de părţi

3.2 Efecte faţă de terţi

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1

1.1 Istoricul apariţiei contractului de leasing

Echiparea intreprinderilor este aceea care a ridicat totdeauna probleme financiare deosebite, capatand valente noi in ajunul celui de-al doilea razboi mondial, in legatura cu necesitatea de a inlocui materialele distruse, scoase din uz sau depasite tehnologic .Costul ridicat al materialelor depasea, in genere, posibilitatile de autofinantare ale intreprinderilor, motiv pentru care acestea erau interesate in obtinerea de credit de la institutiile financiare. Cand acestea din urma au obtinut de la imprumutat o suita de garantii noi (astfel, imprumutatorul– banca detinea dreptul de proprietate asupra bunului cumparat cu credit, iar imprumutul ramanea un simplu uzufructuar al bunului cumparat) vanzarea in rate a fost inlocuita cu vanzarea pe credit, semnandu-se astfel actul de nastere al contractului de leasing.

Primele manifestari ale acestei tehnici de contractare apar prin anii 1950 in S.U.A. , catre 1962 incepand a fi folosit si in Franta, unde, in 1996 a si fost reglementat prin lege.

Daca in sistemul de common-law teza preponderenta consta in a se considera ca leasing-ul creaza un drept temporar de utilizare a bunurilor, avand drept consecinta faptul ca utilizatorul bunului suporta practic toate riscurile care revin in mod normal proprietarului, fiind astfel de domeniul proprietatii personale, in sistemul de drept civilist (al tarilor europene) el face parte din dreptul obligatiilor, tendinta fiind de a-l considera ca o tehnica contractuala noua, complexa, moderna si originala.

Importanta institutiei leasing-ului si extinderea reglementarii ei in tot mai multe tari au fost punctul de plecare pentru decizia UNIDROIT de a elabora un proiect de reguli uniforme in materie. Astfel se explica semnarea la OTTAWA, la 28 mai 1988 a Conventiei UNIDROIT asupra leasing-ului finaciar international .

1.2 Terminolgie-cadru juridic international

Pentru operatiunile de leasing doctrina romaneasca a folosit urmatorii termeni: finantator, considerat prin Ordonanta 51/1997 privind leasing-ul si operatiunile de leasing locator (in engleza=lessor, in franceza=le credit bailleur), utilizatorul locator (in engleza=lesse, in franceza=le credit-preneur) si furnizorul(in engleza =supplier, in franceza=le fourn issuer).

Ca operatiune trilaterala, Conventia UNIDROIT defineste leasing-ul ca fiind institutia prin care o parte (finantatorul) incheie la indicatia unei alte parti (utilizatorul) un contract de furnizare cu o a treia parte (furnizorul), in virtutea caruia ea dobandeste un material in conditiile aprobate de utilizator in partea care il priveste pe el si incheie un contract de leasing cu utiliazatorul, prin care ii da dreptul sa foloseasca materialul in schimbul unei chirii.

1.3 Obiectul contractului de leasing

Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de auto.

Incepand cu anul 2004, prin derogare de la mentiunile de mai inainte, se admite ca dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operatiunilor de leasing.

Aceasta este posibila doar daca titularul dreptului de autor a autorizat aceasta operatiune , caz in care locatorul –finantator transmite catre utilizator pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra caruia detine un drept definitive de utilizare.

Transmiterea se va realizarea la solicitarea utilizatorului, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, la sfarsitul perioadei de leasing locatorul-finantator obligandu-se sa respecte dreptul de optiune al utilizatorul de a dobandi dreptul definitive de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractual de leasing ori de a inceta raporturile contractual. Utilizatorul va putea opta pentru dobandirea dreptului definitiv de utilizare asupra programului de calculator, inante de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul va achita toate obligatiile asumate prin contract.

1.4 Clasificarea contractului de leasing.

Prezentînd un şir de definiţii ale contractului de leasing am enunţat necesitatea clasificării legislative a contractelor de leasing pe diferite genuri.

Cea mai importantă clasificare a operaţiunilor de leasing, este cea în funcţie de existenţa în raportul respectiv, a elementului de extranietate.

I. În funcţie de existenţa sau lipsă acestuia, deosebim:

a) leasing intern

b) leasing internaţional

Importanţa clasificării în cauza se explică prin faptul că pentru fiecare din tipurile menţionate de leasing există un regim juridic aparte: leasingul intern este reglementat în mod exclusiv de reglementările de drept naţional elaborate de fiecare stat în parte, pe cînd în cazul leasingului internaţional este lesne de observat, aplicînd metodă conflictualista tradiţională dreptului internaţional privat, că elementul de extranietate condiţionează apariţia conflictului de legi între sistemul naţional de drept al locatorului (aflat într-un stat) şi cel al locatarului (aflat în alt stat).

Preview document

Contractul de Leasing - Pagina 1
Contractul de Leasing - Pagina 2
Contractul de Leasing - Pagina 3
Contractul de Leasing - Pagina 4
Contractul de Leasing - Pagina 5
Contractul de Leasing - Pagina 6
Contractul de Leasing - Pagina 7
Contractul de Leasing - Pagina 8
Contractul de Leasing - Pagina 9
Contractul de Leasing - Pagina 10
Contractul de Leasing - Pagina 11
Contractul de Leasing - Pagina 12
Contractul de Leasing - Pagina 13
Contractul de Leasing - Pagina 14
Contractul de Leasing - Pagina 15
Contractul de Leasing - Pagina 16
Contractul de Leasing - Pagina 17
Contractul de Leasing - Pagina 18
Contractul de Leasing - Pagina 19
Contractul de Leasing - Pagina 20
Contractul de Leasing - Pagina 21
Contractul de Leasing - Pagina 22
Contractul de Leasing - Pagina 23
Contractul de Leasing - Pagina 24
Contractul de Leasing - Pagina 25
Contractul de Leasing - Pagina 26
Contractul de Leasing - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile Contractului de Leasing

I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing Leasingul este un contract complex, original, de sine stătător, fiind reglementat de...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Contractul de Leasing Efectele Juridice

1. Definitie Leasingul poate fi definit din doua perspective, si anume cea economica si cea juridica. Analiza conceptului din punct de vedere...

Leasing-ul

INTRODUCERE Literatura de specialitate în domeniu şi practica din ultimii 20 de ani au evidenţiat că sistemul bancar se găseşte într-o schimbare...

Contractul de Leasing

Leasingul-un instrument modern de investitii si finantare Istoria stiintelor economice il considera in primul rand un instrument de finantare...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?