Contractul de Leasing

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4470
Mărime: 23.41KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Cristea
Referat la Drept Comercial cu titlul Contractul de Leasing prezentat la Academia de Studii Economice Bucuresti,Facultatea FABBV

Extras din document

Contractul de leasing

Subiectul ce urmeaza a fii prezentat in acest proiect vizeaza "Contractul de leasing" .Se

urmareste:,definirea contractului de leasing, prezentatrea unui scurt istoric a leasingului,elementele contractului de leasing,trasaturi,natura

judiciara si principalele forme de leasing,, obligatiile partilor,avantaje si dezavantaje ale leasingului,

pasi pentru obtinerea unui astfel de contract si model de contract.

Cuvintul "Leasing" vine din limba engleza, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, intr-o prima acceptiune, prin "a inchiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat insa o forma specifica de finantare, a carei denumire s-a departat de intelegerea initiala, reprezentata astazi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".

Definitie:Leasingul poate fi definit din doua perspective, si anume cea economica si cea juridica. Analiza conceptului din punct de vedere juridic consta în echivalarea termenului cu acela de contract care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un bun fara a plati imediat contravaloarea acestuia.Ordonanta nr 51/28 august 1997, republicata în 2000, defineste leasingul drept o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/ finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

Scurt istoric a contractului de leasing

Operatiunile de leasing sunt elemente relativ noi pe piata de leasing. Primele operatiuni de leasing au avut loc în Statele Unite ale Americii în cursul anului 1954, acestea marcând înfiintarea companiei American Leasing Corporation. În perioada ce a urmat, activitatile legate de leasing au înregistrat o dezvoltare rapida, extinzându-se în toate tarile dezvoltate ale lumii, constituind un element important al economiei.

În România, prima companie de leasing a fost înfiintata în 1994 – SC Mister D Leasing SRL.Trei dintre cele mai importante societati de pe piata la acea vreme erau: Demir Romlease (actuala companie UniCredit Leasing), DRT Leasing si Romlib Leasing. În România, primele cadre legislative privind leasing-ul au fost alcatuite în 1995. Pe parcursul anului 1997, ca o consecinta a dezvoltarii rapide a activitatilor de leasing, a fost emisa prima Lege a Leasing-ului – OG51/1997, aceasta fiind ratificata în 1998. Având drept scop promovarea activitatilor de leasing si a avantajelor acestora pe piata româneasca de resort, trei companii de leasing au înfiintat în Februarie 1996 Uniunea Nationala a Societatilor de Leasing.

Definitie: Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Elementele contractului de leasing sunt:

- Cele 2 parti: -locatorul/finantatorul reprezentat prin creditorul sau cumparatorul bunului (de regula, este o societate comerciala specializata);

- utilizatorul (locatarul) - clientul solicitarilor sau beneficiarul lucrului;

- Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;

- Valoarea totala a contractului de leasing;

- Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;

- Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;

- Clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Trasaturi ale contractului de leasing:

- este o operatiune de inchiriere de bunuri(utilaje,imobile,autovehicole,echipamente,etc)care apartin unei banci sau unei societati financiare(de leasing);

- bunurile ce se dau in leasing sunt achizitionate special pentru a satisface nevoile utilizatorului;

- partile convin leasingul ca o etapa intermediara;

- scopul final al operatiunii poate fi achizitia de catre utilizator a bunurilor respective,la valoarea reziduala,cu luarea in considerare a platilor efectuate cu titlul de rata de leasing

Natura juridica a leasing-ului

Leasing-ul este o forma de finantare cu termen, o operatiune de credit-bail, care se caracterizeaza prin faptul ca obiectul contractului se refera la un echipament care urmeaza sa fie folosit numai în scopuri profesionale. Bunurile sunt cumparate de catre locator numai pentru a fi date în locatie. Durata locatiei trebuie sa corespunda duratei economice de utilizare a masinilor sau echipamentelor respective. Ratele chiriei sunt fixate astfel încât sa permita amortizarea valorii bunurilor. Utilizatorul are latitudinea sa opteze pentru achizitionarea bunului la un pret care sa corespunda valorii sale reziduale.

Preview document

Contractul de Leasing - Pagina 1
Contractul de Leasing - Pagina 2
Contractul de Leasing - Pagina 3
Contractul de Leasing - Pagina 4
Contractul de Leasing - Pagina 5
Contractul de Leasing - Pagina 6
Contractul de Leasing - Pagina 7
Contractul de Leasing - Pagina 8
Contractul de Leasing - Pagina 9
Contractul de Leasing - Pagina 10
Contractul de Leasing - Pagina 11
Contractul de Leasing - Pagina 12
Contractul de Leasing - Pagina 13
Contractul de Leasing - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Drept Comercial

Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?